เนื้อเพลง Trap Niggas คำอ่านไทย Future And DJ Esco

trap-niggas-future-and-dj-esco

Times gettin’ hard but a n*gga still gettin’ it
ไทม์ เกดดิน ฮาร์ด บั๊ท อะ.-นิกก้า สทิลล เกดดิน อิท
Young rich n*ggas, in this motherf*cker
ยัง ริ๊ช นิกแกส, อิน ดิส มาเท่อฟักเก้อ
When you wake up before you brush your teeth
เว็น ยู เว้ค อั๊พ บีฟอร์ ยู บรัช ยุร ทีท
You grab your strap, n*gga
ยู แกร๊บ ยุร ซทแร็พ , นิกก้า
Only time you get down on your knees
โอ๊นลี่ ไทม์ ยู เก็ท เดาน ออน ยุร นี
Shooting craps, n*gga
กำลังชู๊ท แครพ , นิกก้า
F*ck what you heard, God blessin’ all the trap n*ggas
ฟัค ว๊อท ยู เฮิด , ก๊อด เบสซิน ออล แถร๊บ นิกแกส
God blessin’ all the trap n*ggas
ก๊อด เบสซิน ออล แถร๊บ นิกแกส
When you wake up before you brush your teeth
เว็น ยู เว้ค อั๊พ บีฟอร์ ยู บรัช ยุร ทีท
You grab your strap, n*gga
ยู แกร๊บ ยุร ซทแร็พ , นิกก้า
Only time you get down on your knees
โอ๊นลี่ ไทม์ ยู เก็ท เดาน ออน ยุร นี
Shooting craps, n*gga
กำลังชู๊ท แครพ , นิกก้า
F*ck what you heard, God blessin’ all the trap n*ggas
ฟัค ว๊อท ยู เฮิด , ก๊อด เบสซิน ออล แถร๊บ นิกแกส
God blessin’ all the trap n*ggas
ก๊อด เบสซิน ออล แถร๊บ นิกก้า
Weighed 1008 grams on the spot
เว 1008 กแร็ม ออน สพอท
I got a lower case T across my chest
ไอ ก็อท อะ.-โลเออะ เค๊ส ที อะคร๊อส มาย เชสทํ
Your crack house doin’ numbers then you blessed
ยุร แคร๊ค เฮ้าส โดย นั๊มเบ้อร์ เด็น ยู เบล๊ส
You move your momma to a crib from the ‘jects
ยู มู๊ฝ ยุร มอมมา ทู อะ.-คริบ ฟรอม แจต
It’s so much alcohol and kush on my breath
อิท เอส โซ มัช แอลโคะฮ็อล แอนด์ ครูช ออน มาย บรี๊ทฺรฺ
We prayin’ five times a day to catch a plug
วี เพลย์อิน ไฟฝ ไทม์ อะ.-เดย์ ทู แค็ทช อะ.-พลั๊ก
A few beef pies stashed in the trunk
อะ.-ฟิว บี๊ฟ ไพ สแตช อิน ทรังค
Shoot dice all day and sell dust
ชู๊ท ไดซ ออล เดย์ แอนด์ เซลล์ ดัสท
You loaded up, they talkin’ sh*t, you gone bust
ยู โหลด อั๊พ , เด ทอคกิ่น ชิท , ยู กอน บัซท
Told yourself a million times, you don’t give a f*ck
โทลด ยุรเซลฟ อะ.-มิ๊ลเลี่ยน ไทม์ , ยู ด๊อน ที กี๊ฝ อะ.-ฟัค
Sold over a million dimes, hangin’ in the cut
โซลด โอ๊เฝ่อร อะ.-มิ๊ลเลี่ยน ไดม , แฮนจิ้น อิน คัท
Sold over a million dimes, I don’t give a f*ck
โซลด โอ๊เฝ่อร อะ.-มิ๊ลเลี่ยน ไดม , ไอ ด๊อน ที กี๊ฝ อะ.-ฟัค
What?
ว๊อท ?
When you wake up before you brush your teeth
เว็น ยู เว้ค อั๊พ บีฟอร์ ยู บรัช ยุร ทีท
You grab your strap, n*gga
ยู แกร๊บ ยุร ซทแร็พ , นิกก้า
Only time you get down on your knees
โอ๊นลี่ ไทม์ ยู เก็ท เดาน ออน ยุร นี
Shooting craps, n*gga
กำลังชู๊ท แครพ , นิกก้า
F*ck what you heard, God blessin’ all the trap n*ggas
ฟัค ว๊อท ยู เฮิด , ก๊อด เบสซิน ออล แถร๊บ นิกแกส
God blessin’ all the trap n*ggas
ก๊อด เบสซิน ออล แถร๊บ นิกแกส
When you wake up before you brush your teeth
เว็น ยู เว้ค อั๊พ บีฟอร์ ยู บรัช ยุร ทีท
You grab your strap, n*gga
ยู แกร๊บ ยุร ซทแร็พ , นิกก้า
Only time you get down on your knees
โอ๊นลี่ ไทม์ ยู เก็ท เดาน ออน ยุร นี
Shooting craps, n*gga
กำลังชู๊ท แครพ , นิกก้า
F*ck what you heard, God blessin’ all the trap n*ggas
ฟัค ว๊อท ยู เฮิด , ก๊อด เบสซิน ออล แถร๊บ นิกแกส
God blessin’ all the trap n*ggas
ก๊อด เบสซิน ออล แถร๊บ นิกแกส
I thought Ia-la was gone wake up with that Glock, okay though
ไอ ธอท เอียะ -ลา วอส กอน เว้ค อั๊พ วิธ แด้ท คล็อก , โอเค โธ
Stash the dope inside a Winnebago in Decatur
สแตช โดพ อิ๊นไซด์ อะ.-วินนีบาโก้ อิน ดีคาตัว
He got your work, he posted up in the hood Bodago
ฮี ก็อท ยุร เวิ๊ร์ค , ฮี โพสท อั๊พ อิน ฮุด โบดาโก
Lil’ woadie loading up that yopper before he brush his teeth
ลิล โวดาย กำลังโหลด อั๊พ แด้ท โยบเปอ บีฟอร์ ฮี บรัช ฮิส ทีท
Gotta roll a backwood up while he count the cheese
กอททะ โรลล อะ.-แบร็ควูด อั๊พ ไวล์ ฮี เค้าทํ ชี๊ส
We on the turf, getting active on the backstreet
วี ออน เทิฟ , เกดดดิ้ง แอคทิฝ ออน แบคสตีท
I’m drinkin’ Actavis, the only thing that relax me
ไอ เอ็ม ดริงคิน แอกทิวิส, โอ๊นลี่ ทริง แด้ท รีแหล๊ก มี
I’m on drugs, every single day I pop a seal
ไอ เอ็ม ออน ดรัก , เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เดย์ ไอ พ็อพ อะ.-ซีล
We talk that lingo ’round here, we try to work a deal
วี ท๊อล์ค แด้ท ลีงโก ราวนด เฮียร , วี ธราย ทู เวิ๊ร์ค อะ.-ดีล
You pull up round here, they serve you here to Dixie Hill
ยู พูลล อั๊พ ราวนด เฮียร , เด เซิร์ฝ ยู เฮียร ทู ดีคซิ ฮิลล์
You hit Old Nat’al, I know you gotta see a traphouse
ยู ฮิท โอลด์ แนท , ไอ โนว์ ยู กอททะ ซี อะ.-แทปเฮ้า
Gotta cock it back, gotta hit it sh*t without
กอททะ ค๊อค อิท แบ็ค , กอททะ ฮิท อิท ชิท วิธเอ๊าท
When you wake up before you brush your teeth
เว็น ยู เว้ค อั๊พ บีฟอร์ ยู บรัช ยุร ทีท
You grab your strap, n*gga
ยู แกร๊บ ยุร ซทแร็พ , นิกก้า
Only time you get down on your knees
โอ๊นลี่ ไทม์ ยู เก็ท เดาน ออน ยุร นี
Shooting craps, n*gga
กำลังชู๊ท แครพ , นิกก้า
F*ck what you heard, God blessin’ all the trap n*ggas
ฟัค ว๊อท ยู เฮิด , ก๊อด เบสซิน ออล แถร๊บ นิกแกส
God blessin’ all the trap n*ggas
ก๊อด เบสซิน ออล แถร๊บ นิกแกส
When you wake up before you brush your teeth
เว็น ยู เว้ค อั๊พ บีฟอร์ ยู บรัช ยุร ทีท
You grab your strap, n*gga
ยู แกร๊บ ยุร ซทแร็พ , นิกก้า
Only time you get down on your knees
โอ๊นลี่ ไทม์ ยู เก็ท เดาน ออน ยุร นี
Shooting craps, n*gga
กำลังชู๊ท แครพ , นิกก้า
F*ck what you heard, God blessin’ all the trap n*ggas
ฟัค ว๊อท ยู เฮิด , ก๊อด เบสซิน ออล แถร๊บ นิกแกส
God blessin’ all the trap n*ggas
ก๊อด เบสซิน ออล แถร๊บ นิกแกส
You loaded up, they talkin’ sh*t, you gone bust
ยู โหลด อั๊พ , เด ทอคกิ่น ชิท , ยู กอน บัซท
Told yourself a million times, you don’t give a f*ck
โทลด ยุรเซลฟ อะ.-มิ๊ลเลี่ยน ไทม์ , ยู ด๊อน ที กี๊ฝ อะ.-ฟัค
Sold over a million dimes, hangin’ in the cut
โซลด โอ๊เฝ่อร อะ.-มิ๊ลเลี่ยน ไดม , แฮนจิ้น อิน คัท
Sold over a million dimes, I don’t give a f*ck
โซลด โอ๊เฝ่อร อะ.-มิ๊ลเลี่ยน ไดม , ไอ ด๊อน ที กี๊ฝ อะ.-ฟัค
What?
ว๊อท ?

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Trap Niggas คำอ่านไทย Future And DJ Esco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น