เนื้อเพลง Da Fam on Da Gram คำอ่านไทย Future And DJ Esco

da-fam-on-da-gram-future-and-dj-esco

[Phone rings]
[โฟน ริง ]
You have reached the voice mail box of: 4045558404
ยู แฮ็ฝ รี๊ช ว๊อยซ์ เมล บ๊อกซฺ อ็อฝ : 4045558404
(Hangs up)
(แฮง อั๊พ )
[2 Men talking]
[2 เม็น ทอคอิง ]
You know who this is?
ยู โนว์ ฮู ดิส อิส ?
([?])
([?])
It’s Pauly, close the door (close that door)
อิท เอส พูลลี่, โคลส ดอร์ (โคลส แด้ท ดอร์ )
(Huh)
(ฮู )
Yeah this [?] at alls
ย่า ดิส [?] แอ็ท ออล
Yeah we seen your instagrams
ย่า วี ซีน ยุร อินสตาแกรม
(We know who you like and who you don’t like)
(วี โนว์ ฮู ยู ไล๊ค แอนด์ ฮู ยู ด๊อน ที ไล๊ค )
You think I wasn’t gonna see you post those pictures?
ยู ทริ๊งค ไอ วอสซึ้น ที กอนนะ ซี ยู โพสท โฑส พิ๊คเจ้อร์ ?
(Soon as you said that we followed you)
(ซูน แอส ยู เซ็ด แด้ท วี ฟ๊อลโล่ว ยู )
We followed you in and then we followed you right back
วี ฟ๊อลโล่ว ยู อิน แอนด์ เด็น วี ฟ๊อลโล่ว ยู ไร๊ท แบ็ค
(Huh, huh, liking b*tches pictures from 70 weeks ago)
(ฮู , ฮู , กำลังลิค บีสเช็ด พิ๊คเจ้อร์ ฟรอม 70 วี๊ค อะโก )
You think we can’t get in computers?
ยู ทริ๊งค วี แคน ที เก็ท อิน ค็อมพยูทเออะ ?
(Get the duct tape Pauly)
(เก็ท ดั๊คท เท๊พ พูลลี่)
We got to drop on you
วี ก็อท ทู ดรอพ ออน ยู
You’ve left your location on, you bastard
ยู แฮฟ เล๊ฟท ยุร โลเคฌัน ออน , ยู แบซเทิด
Ey, Tony, Tony
อาย์ , โทนี่ , โทนี่
(F*ck him)
(ฟัค ฮิม )
Hey Tony
เฮ โทนี่
(F*ck him)
(ฟัค ฮิม )
Wait a minute here goes the door
เว้ท อะ.-มิ๊หนิท เฮียร โกซ ดอร์
[Breathing]
[บรีสดิง ]
(You doin’ it for the gram)
(ยู โดย อิท ฟอร์ กแร็ม )
[?]
[?]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Da Fam on Da Gram คำอ่านไทย Future And DJ Esco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น