เนื้อเพลง Sub Me In คำอ่านไทย FUTURISTIC & Devvon Terrell

sub-me-in-futuristic-devvon-terrell

[Verse 1 – Futuristic:]
[เฝิซ 1: ฟิวเจอร์ริสติค ]
Rap dudes put me in a bad mood
แร็พ ดยูด พุท มี อิน อะ.-แบ้ด มู้ด
Go nuts like Cashews, I spit like bad food
โก นัท ไล๊ค คะฌู , ไอ ซพิท ไล๊ค แบ้ด ฟู้ด
I had to blast you, I sick like achoo
ไอ แฮ็ด ทู บลาสทํ ยู , ไอ ซิ๊ค ไล๊ค อโช
Got street cred with no facial tattoos
ก็อท สทรีท คีท วิธ โน แฟโช่ว แท๊ททู
A beast like baboons, you makin’ bad tunes
อะ.-บี๊สท ไล๊ค แบะบูน , ยู เมกิน แบ้ด จูน
I’m poppin’ like balloons, I got some bad news
ไอ เอ็ม พอพปิน ไล๊ค แบ็ลลูน , ไอ ก็อท ซัม แบ้ด นิว
If you hatin’ on me you must be confused
อิ๊ฟ ยู แฮดดิน ออน มี ยู มัสท์ บี คอนฟิ้วส
Give you two black eyes just like a racoon
กี๊ฝ ยู ทู แบล๊ค อาย จั๊สท ไล๊ค อะ.-แระคูน
They don’t really wanna see me, I can promise
เด ด๊อน ที ริแอ็ลลิ วอนนา ซี มี , ไอ แคน พรอมอิซ
Gettin’ brain without a college, she graduated with honors
เกดดิน เบรน วิธเอ๊าท อะ.-ค๊อลลิจ , ชี กแรจอิวเอ็ท วิธ ออนเออะ
Looking just like Pocahontas, to be honest I ain’t modest
ลุคอิง จั๊สท ไล๊ค โพคาฮอนเทส, ทู บี อ๊อนเน็สท ไอ เอน ที มอดเอ็ซท
I know that I’ve been the hottest professional, you a novice
ไอ โนว์ แด้ท ไอ แฮฟ บีน ฮอทเดว โปรเฟ๊สชั่นน่อล , ยู อะ.-นอฝอิซ
I can’t even shut my wallet, I gotta lotta guala up in my pocket
ไอ แคน ที อี๊เฝ่น ชั๊ท มาย วอลเล็ท , ไอ กอททะ ลอทดา กูลล่า อั๊พ อิน มาย พ๊อคเค่ท
I’ve been taking off just like I’m a rocket
ไอ แฮฟ บีน เทคอิง ออฟฟ จั๊สท ไล๊ค ไอ เอ็ม อะ.-ร๊อคเค๊ต
I been a star, I’m a comet, these rappers funny like comics
ไอ บีน อะ.-สทาร์ , ไอ เอ็ม อะ.-โค๊เหม็ท , ฑิส แรพเพอ ฟันนิ ไล๊ค คอมอิค
They s*ck like girls on deez nuts, ha, got ’em (sheesh)
เด ซัค ไล๊ค เกิร์ล ออน ดีส นัท , ฮา , ก็อท เอ็ม (ชีส)
Let me catch my breath
เล็ท มี แค็ทช มาย บรี๊ทฺรฺ
Give me a mint to refresh my breath, I’m nothing less
กี๊ฝ มี อะ.-มินท ทู รีเฟรช มาย บรี๊ทฺรฺ , ไอ เอ็ม นอตติง เลซ
Than the best and I’m dressed to impress and the rest is a mess
แฑ็น เบ๊สท์ แอนด์ ไอ เอ็ม เดรส ทู อิมเพรส แอนด์ เรสท อิส อะ.-เมซ
They obsess with the steps that I step that will prep with the rep
เด อ๊อบเซสส วิธ สเท็พ แด้ท ไอ สเท็พ แด้ท วิล พเร็พ วิธ เร็พ
These cop cars is not far, my thought scar
ฑิส ค็อพ คารํ อิส น็อท ฟาร์ , มาย โธร๊ท สเกลี่
From these hot bars, I think I got strep
ฟรอม ฑิส ฮอท บาร์ , ไอ ทริ๊งค ไอ ก็อท สเท็บ
All I do is make hits, I keep ’em on deck
ออล ไอ ดู อิส เม้ค ฮิท , ไอ คี๊พ เอ็ม ออน เด็ค
So I guess that mean I got next
โซ ไอ เกสส แด้ท มีน ไอ ก็อท เน๊กซท
I hope you get what I’m sayin’
ไอ โฮพ ยู เก็ท ว๊อท ไอ เอ็ม เซย์อิน
On injury reserve cause I am not playin’
ออน อิ๊นเจอร์ รีเซิร์ฝ ค๊อส ไอ แอ็ม น็อท เพลย์ยิน
These rappers is lookin’ like Walking Dead
ฑิส แรพเพอ อิส ลุคกิน ไล๊ค วอคกิง เด้ด
Off with they head, I be Shawn because I just come slayin’
ออฟฟ วิธ เด เฮด , ไอ บี มิสฮอนนี บิคอส ไอ จั๊สท คัม สลายิน
They scared me like Freddy vs. Jason
เด ซคา มี ไล๊ค เฟรดดี้ วอซัสเจสัน
If they debatin’ then they listen I end conversation
อิ๊ฟ เด ดีเบดิน เด็น เด ลิ๊สซึ่น ไอ เอ็นด คอนเฝอะเซฌัน
Cause I been the greatest, my homie Devvon
ค๊อส ไอ บีน เกสเดด , มาย โฮมี ดีววอน
Can rap better than you and he usually singin’
แคน แร็พ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น ยู แอนด์ ฮี ยูฉัวลิ ซิงอิน
[Interlude – Futuristic & Devvon Terrell:]
[อีนเทิลยูด : ฟิวเจอร์ริสติค & ดีววอน เทอเลว]
Yo my niggy if you gon’ get on this track, and you gon’ try to rap or you gon’ to
โย มาย นิกกี อิ๊ฟ ยู ก็อน เก็ท ออน ดิส แทร็ค , แอนด์ ยู ก็อน ธราย ทู แร็พ ออ ยู ก็อน
spit or whatever you call it son, you from New York son, you gotta have bars B.
ธราย ทู สพิง ออ ฮว็อทเอฝเออะ ยู คอลลํ อิท ซัน , ยู ฟรอม นิว ยอค
I’m talkin’ real rap bars B, you know what I’m sayin’?
ซัน , ยู กอททะ แฮ็ฝ บาร์ บี .ไอ เอ็ม ทอคกิ่น เรียล แร็พ บาร์ บี , ยู โนว์ ว๊อท ไอ เอ็ม เซย์อิน ?
Yeah, yeah that’s true. I got it
ย่า , ย่า แด้ท เอส ทรู .ไอ ก็อท อิท
[Verse 2 – Devvon Terrell:]
[เฝิซ 2: ดีววอน เทอเลว]
I don’t want nobody telling me anything
ไอ ด๊อน ที ว้อนท โนบอดี้ เทลลิง มี เอนอิธิง
Soon as I’m winning I’m winning, I win again
ซูน แอส ไอ เอ็ม วีนนิง ไอ เอ็ม วีนนิง , ไอ วิน อะเกน
Kobe for 3, I’m like Shaq on the block
โกบี ฟอร์ 3, ไอ เอ็ม ไล๊ค ชัค ออน บล๊อค
And I’m bringing the hype like Lebron in the spot
แอนด์ ไอ เอ็ม บริงกิง เฮฝ ไล๊ค ลีบรอน อิน สพอท
I mean everybody want a piece of the pie
ไอ มีน เอวี่บอดี้ ว้อนท อะ.-พี๊ซ อ็อฝ ไพ
When you up but when you down nobody got the time
เว็น ยู อั๊พ บั๊ท เว็น ยู เดาน โนบอดี้ ก็อท ไทม์
Killing these n*ggas, not taking their order
คีลลิง ฑิส นิกงา , น็อท เทคอิง แดร์ อ๊อร์เด้อร์
I’m lining them up like they’re waiting for Jordans
ไอ เอ็ม ไลนอิง เด็ม อั๊พ ไล๊ค เด รี เวททิง ฟอร์ จอแดน
I am the warden, you are the prisoner
ไอ แอ็ม วอร์เดน , ยู แอ พรีสเนอะ
No I don’t trust you and none of your visitors
โน ไอ ด๊อน ที ทรัสท ยู แอนด์ นัน อ็อฝ ยุร ฝิสอิเทอะ
Sometimes these n*ggas tryna be friends to us
ซัมไทม์ ฑิส นิกงา บี ทายนา บี เฟรน ทู อัซ
Like I don’t see ’em like ‘b*tch you invisible’
ไล๊ค ไอ ด๊อน ที ซี เอ็ม ไล๊ค บิช ยู อินฝิ๊ซิเบิ้ล
No you not you, always sayin’ that you got
โน ยู น็อท , ยู ออลเว เซย์อิน แด้ท ยู ก็อท
What he got what he got what she got what he got
ว๊อท ฮี ก็อท ว๊อท ฮี ก็อท แอนด์ ชี ก็อท แอนด์ ฮี ก็อท
But I don’t believe that and nobody sees
บั๊ท ไอ ด๊อน ที บีลี๊ฝ แด้ท แอนด์ โนบอดี้ ซี
All these n*ggas just dancing like Milli Vanilli
ออล ฑิส นิกงา จั๊สท แด็นซิง ไล๊ค มีลลิ วานิลิ
It’s so hard not knowing where to go
อิท เอส โซ ฮาร์ด น็อท โนอิง แวร์ ทู โก
When you lie that’s when everyone knows
เว็น ยู ไล แด้ท เอส เว็น เอ๊วี่วัน โนว์
I swear I don’t understand your ways
ไอ สแวร์ ไอ ด๊อน ที อั๊นเด้อรสแทนด ยุร เวย์
Your ways
ยุร เวย์
I don’t wanna waste my time
ไอ ด๊อน ที วอนนา เวซท มาย ไทม์
I don’t wanna no s*cka n*ggas ringin’ my line
ไอ ด๊อน ที วอนนา โน แทรก นิกงา ริงงิน มาย ไลน์
Keeping ’em away and I’m a be just fine
คีพอิง เอ็ม อะเวย์ แอนด์ ไอ เอ็มม่า บี จั๊สท ไฟน
Anything I wanted I get it and that’s why, I
เอนอิธิง ไอ ว้อนท ไอ เก็ท อิท แอนด์ แด้ท เอส วาย , ไอ
Really tryna make it on my own
ริแอ็ลลิ ทายนา เม้ค อิท ออน มาย โอว์น
Cause everybody got the answers but don’t have their own
ค๊อส เอวี่บอดี้ ก็อท แอ๊นเซ่อร บั๊ท ด๊อน ที แฮ็ฝ แดร์ โอว์น
Pot to piss in but they piss in yours and all
พ๊อท ทู พิซ อิน บั๊ท เด พิซ อิน ยุร แอนด์ ออล
The pissed off people wanna see you fall
พิซ ออฟฟ พี๊เพิ่ล วอนนา ซี ยู ฟอลล์
[Interlude – Devvon Terrell:]
[อีนเทิลยูด : ดีววอน เทอเลว]
That’s um… that was a hip-hop track, and you know, some R&B vocals. A little
แด้ท เอส um…แด้ท วอส อะ.-ฮิพ -ฮ็อพ แทร็ค , แอนด์ ยู โนว์ , ซัม อาร์ &บี โฝแค็ล .อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล
bit of hip-hop vocals too but um… you know, it’s a good mixture. That’s how you
บิท อ็อฝ ฮิพ -ฮ็อพ โฝแค็ล ทู บั๊ท um…ยู โนว์ , อิท เอส อะ.-กู๊ด มีคซเชอะ .แด้ท เอส ฮาว ยู
body something. Coast 2 Coast
บ๊อดี้ ซัมติง .โค้สท 2 โค้สท
[Verse 3 – Futuristic & Devvon Terrell:]
[เฝิซ 3: ฟิวเจอร์ริสติค & ดีววอน เทอเลว]
Let me get it one more time, ain’t a single weak bar when I drop these lines
เล็ท มี เก็ท อิท วัน โม ไทม์ , เอน ที อะ.-ซิ๊งเกิ้ล วี๊ค บาร์ เว็น ไอ ดรอพ ฑิส ไลน์
I’ve been looking like the man with the plan, got the game in my hands
ไอ แฮฟ บีน ลุคอิง ไล๊ค แมน วิธ แพลน , ก็อท เกม อิน มาย แฮนด์
Winning is the only thing on my mind, gimme mine
วีนนิง อิส โอ๊นลี่ ทริง ออน มาย ไมนด์ , กีมมิ ไมน์
So who y’all? Calm down, woo-sah
โซ ฮู วาย ออล ?คาลํม เดาน , วู -แซส
Y’all all talk, no bark like new dogs
วาย ออล ออล ท๊อล์ค , โน บาร์ค ไล๊ค นิว ด้อกก
Yeah, you call it, I walk to the top like woo hahI’m on then you niggas cheap: groupon
ย่า , ยู คอลลํ อิท , ไอ ว๊อล์ค ทู ท๊อพ ไล๊ค วู แฮส เอม ออน เด็น ยู นิกงา ชี๊พ : กรุ๊ปออน
Utah, Stockton and Malone cause we do ball
ยูท่า, สต็อกตัน แอนด์ มาโลน ค๊อส วี ดู บอล
Little nigga still bigheaded: Jimmy Neutron
ลิ๊ทเทิ่ล นิกงา สทิลล บิ๊กเฮตเด็ด: จิมมี่ นยูทร็อน
You a bitch RuPaul, move it like a U-Haul
ยู อะ.-บิช ลูพาว, มู๊ฝ อิท ไล๊ค อะ.-ยู -ฮอล
Coast to Coast, Buffalo all the way to Tucson
โค้สท ทู โค้สท , บัฟฟะโล ออล เวย์ ทู ทูสซัน
Tucson to New York, we could lose y’all
ทูสซัน ทู นิว ยอค , วี เคิด ลู้ส วาย ออล
Bringing the type of shit to your city, get a flu shot
บริงกิง ไท๊พ อ็อฝ ชิท ทู ยุร ซิ๊ที่ , เก็ท อะ.-ฟลู ฌ็อท
You win then I laugh like whoo haFrontin’ when you dressin’ up, your life don’t suit ya
ยู วิน เด็น ไอ ล๊าฟ ไล๊ค ฮู ฮา ฟอนทิน เว็น ยู เดสซิน อั๊พ , ยุร ไล๊ฟ ด๊อน ที ซุ๊ท ยา
You ain’t fuckin’ wit’ me
ยู เอน ที ฟัคกิน วิท มี
Nigga, who you talkin’ to?
นิกงา , ฮู ยู ทอคกิ่น ทู ?
It might be you, I wish a nigga would, I’mma part of the foundation
อิท ไมท บี ยู , ไอ วิ๊ช อะ.-นิกงา เวิด , ไอ เอ็มม่า พาร์ท อ็อฝ เฟานเดฌัน
I can make it come true
ไอ แคน เม้ค อิท คัม ทรู
And let me get the mic, cuz you getting me tight
แอนด์ เล็ท มี เก็ท ไมคะ , คัซ ยู เกดดดิ้ง มี ไท๊ท
You granting wishes why that?, you a genie in the bottle disguise
ยู กำลังแกร๊นท วิซเชรด วาย แดด?, ยู อะ.-จีนิ อิน บ๊อทเทิ่ล ดิสไก๊ส
Oh you the master of disguise? All these niggas tellin’ lies
โอ ยู ม๊าสเต้อร์ อ็อฝ ดิสไก๊ส ?ออล ฑิส นิกงา เทลลิน ไล
I kill everything I touch and I ain’t even gotta try
ไอ คิลล์ เอ๊วี่ติง ไอ ทั๊ช แอนด์ ไอ เอน ที อี๊เฝ่น กอททะ ธราย
You kill everything you touch and you ain’t even gotta try, bitch why
ยู คิลล์ เอ๊วี่ติง ยู ทั๊ช แอนด์ ยู เอน ที อี๊เฝ่น กอททะ ธราย , บิช วาย
You look like a nigga that I seen on Vine, oh my
ยู ลุ๊ค ไล๊ค อะ.-นิกงา แด้ท ไอ ซีน ออน ไฝน์ , โอ มาย
I’m surprised at the thought that you read a nigga timeline
เอม เซอร์ไพร๊ส แอ็ท ธอท แด้ท ยู รี๊ด อะ.-นิกงา ไทม์ไลน์
Lemme give you data, you ain’t ’bout to use the Wi-Fi
เลมมี กี๊ฝ ยู เด๊ท่า , ยู เอน ที เบาท ทู ยู๊ส ไว-ฟาย
Sub me in, I never wanna be up on a sideline
ซับ มี อิน , ไอ เน๊เฝ่อร์ วอนนา บี อั๊พ ออน อะ.-ไซด์ไลน์
Oh, you’re an Allstar?thinking that you dunking, I can put in the game
โอ , ยู รี ออลสตา?ติ้งกิง แด้ท ยู ดรั้งกิง, ไอ แคน พุท อิน เกม
But you just gotta tell me somethin’
บั๊ท ยู จั๊สท กอททะ เทลล มี ซัมติน
I’m already on you ain’t gotta tell me nothin’
ไอ เอ็ม ออลเร๊ดี้ ออน ยู เอน ที กอททะ เทลล มี นอทติน
[Interlude/Outro – Futuristic & Devvon Terrell:]
[อีนเทิลยูด /เอ๊าโต : ฟิวเจอร์ริสติค & ดีววอน เทอเลว]
You little b*tch ass n*gga!
ยู ลิ๊ทเทิ่ล บิช อาซ นิกงา !
Wow, wow
เวา , เวา
That’s on my momma cause
แด้ท เอส ออน มาย มอมมา คัซ
Wow, yo
เวา , โย
Sheesh
ชีส
I don’t even wanna do this album with you no more dog
ไอ ด๊อน ที อี๊เฝ่น วอนนา ดู ดิส อั๊ลบั้ม วิธ ยู โน โม ด้อกก

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sub Me In คำอ่านไทย FUTURISTIC & Devvon Terrell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น