เนื้อเพลง I Want It All คำอ่านไทย FUTURISTIC & Devvon Terrell

i-want-it-all-futuristic-devvon-terrell

[Hook – Devvon Terrell:]
[ฮุ๊ค – เดววอน เทอเล่วl:]
I’m on the rise, I ain’t tryin’ to fall
ไอ เอ็ม ออน ไร๊ส , ไอ เอน ที ทายอิน ทู ฟอลล์
They bangin’ my line, don’t answer the phone when they call
เด แบงงิน มาย ไลน์ , ด๊อน ที แอ๊นเซ่อร โฟน เว็น เด คอลลํ
Gettin’ outta control, I always wanted to ball
เกดดิน เอ๊าตา คอนโทรล , ไอ ออลเว ว้อนท ทู บอล
I got a lot, now I want it all
ไอ ก็อท อะ.-ล็อท , นาว ไอ ว้อนท อิท ออล
I want it all, I want it all, I want it all
ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล
I want it all, I want it all, I want it all
ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล
I want it all, I want it all, I want it all
ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล
I want it all, I want it all, I want it all
ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล


[Verse 1 – Futuristic:]
[เฝิซ 1 – ฟิวเจอร์ริสติค :]
Sheesh, all I want is like everything
ชีด, ออล ไอ ว้อนท อิส ไล๊ค เอ๊วี่ติง
Yeah, I got a lot but I need better things
ย่า , ไอ ก็อท อะ.-ล็อท บั๊ท ไอ นี๊ด เบ๊ทเท่อร์ ทริง
I want a crazy chain with hella diamonds in it
ไอ ว้อนท อะ.-คเรสิ เชน วิธ เฮลลา ได๊ม่อนดํ อิน อิท
All the size of Kim K’s wedding ring
ออล ไซ๊ซ อ็อฝ คิม เค เอส เว๊ดดิ้ง ริง
I want a tour bus that cost a million bucks
ไอ ว้อนท อะ.-ทัวร์ บัส แด้ท คอสทํ อะ.-มิ๊ลเลี่ยน บั๊ค
Need a Lamborghini, doors open up
นี๊ด อะ.-ลัมโบกีนี่ , ดอร์ โอ๊เพ่น อั๊พ
Call my homie Mogul he can pick me up
คอลลํ มาย โฮมี โมกัล ฮี แคน พิค มี อั๊พ
I need a chick that f*cks that got a big ol’ b*tt, sheesh
ไอ นี๊ด อะ.-ชิค แด้ท ฟัค แด้ท ก็อท อะ.-บิ๊ก โอแอล บี๊ท, ชีด
Honestly I be cool with takin’ it easy
ออนเอ็ซทลิ ไอ บี คูล วิธ ทอคกิ่น อิท อีสอิ
Maybe a TV so I can play my homies in FIFA
เมบี อะ.-ทีวี โซ ไอ แคน เพลย์ มาย โฮมี อิน ฟิฟ่า
I need some speakers cause the way that I be spittin’ these writtens
ไอ นี๊ด ซัม ซพีคเออะ ค๊อส เวย์ แด้ท ไอ บี สปิทดิน ฑิส วึ้น
They need to listen, pay attention, cause I’m so undefeated
เด นี๊ด ทู ลิ๊สซึ่น , เพย์ แอ็ทเทนฌัน , ค๊อส ไอ เอ็ม โซ อันดิฟฟีเดด
I need some storage in my phone cause my pictures gettin’ deleted
ไอ นี๊ด ซัม สโท๊เหรจ อิน มาย โฟน ค๊อส มาย พิ๊คเจ้อร์ เกดดิน ดีลี๊ท
I need some jeans with some creases, my money to be increasin’
ไอ นี๊ด ซัม ยีน วิธ ซัม ครีซ , มาย มั๊นนี่ ทู บี อินคลีสสิง
A bunch of kids so inspired and I am the only reason
อะ.-บันช อ็อฝ คิด โซ อินไพร์ แอนด์ ไอ แอ็ม โอ๊นลี่ รี๊ซั่น
And when this video drop I want everybody to see it
แอนด์ เว็น ดิส ฝีดอิโอ ดรอพ ไอ ว้อนท เอวี่บอดี้ ทู ซี อิท
Need some gear for my homies too
นี๊ด ซัม เกียร์ ฟอร์ มาย โฮมี ทู
That’s what brodies do, we all livin’ large
แด้ท เอส ว๊อท โบรดิส ดู , วี ออล ลีฝอิน ลาร์จ
I need a big garage that I can fit six cars
ไอ นี๊ด อะ.-บิ๊ก กะราฉ แด้ท ไอ แคน ฟิท ซิกซ์ คารํ
A chicks as thick as Nicki Minaj that gives massages
อะ.-ชิค แอส ทริ๊ค แอส นิคกี มินาจ แด้ท กี๊ฝ แมสเสจ
A house that looks just like Mister Rogers
อะ.-เฮ้าส แด้ท ลุ๊ค จั๊สท ไล๊ค มิ๊สเทอร์ รอจเออะ
A world where nobody tryna pick my pockets
อะ.-เวิลด แวร์ โนบอดี้ ทายนา พิค มาย พ๊อคเค่ท
That’d be awesome, I know that I spit the hardest
แด้ท ดี บี ออซัม , ไอ โนว์ แด้ท ไอ ซพิท ฮาร์เดท
I want my records on spin cycle like a washer
ไอ ว้อนท มาย เร๊คขอร์ด ออน สพิน ไซ๊เคิ้ล ไล๊ค อะ.-วอฌเออะ


[Hook – Devvon Terrell:]
[ฮุ๊ค – เดววอน เทอเล่วl:]
I’m on the rise, I ain’t tryin’ to fall
ไอ เอ็ม ออน ไร๊ส , ไอ เอน ที ทายอิน ทู ฟอลล์
They bangin’ my line, don’t answer the phone when they call
เด แบงงิน มาย ไลน์ , ด๊อน ที แอ๊นเซ่อร โฟน เว็น เด คอลลํ
Gettin’ outta control, I always wanted to ball
เกดดิน เอ๊าตา คอนโทรล , ไอ ออลเว ว้อนท ทู บอล
I got a lot, now I want it all
ไอ ก็อท อะ.-ล็อท , นาว ไอ ว้อนท อิท ออล
I want it all, I want it all, I want it all
ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล
I want it all, I want it all, I want it all
ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล
I want it all, I want it all, I want it all
ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล
I want it all, I want it all, I want it all
ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล


[Verse 2 – Devvon Terrell:]
[เฝิซ 2 – เดววอน เทอเล่วl:]
Oh my God, hungry for anything
โอ มาย ก๊อด , ฮั๊งกรี้ ฟอร์ เอนอิธิง
I want it all and I’m still in my skinny jeans
ไอ ว้อนท อิท ออล แอนด์ ไอ เอ็ม สทิลล อิน มาย ซคีนอิ ยีน
I want red carpets and cameras all for my team
ไอ ว้อนท เร้ด ค๊าร์เพ็ท แอนด์ แค๊เมร่า ออล ฟอร์ มาย ทีม
Every step we takin’, light up like Billie Jean
เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ วี ทอคกิ่น , ไล๊ท อั๊พ ไล๊ค บิลลี่ ยีน
Makin’ haters disappear like that Houdini
เมกิน เฮเดอ ดิสแอ๊พเพียร์ ไล๊ค แด้ท ฮูดีนี
Who are you and what are you gonna say to me?
ฮู แอ ยู แอนด์ ว๊อท แอ ยู กอนนะ เซย์ ทู มี ?
When I got it, I don’t think I will stop it
เว็น ไอ ก็อท อิท , ไอ ด๊อน ที ทริ๊งค ไอ วิล สท๊อพ อิท
I off all these Jokers like Batman and Robin
ไอ ออฟฟ ออล ฑิส โจคเออะ ไล๊ค แบทแมน แอนด์ รอบอิน
Turn the heat up, only wear sweaters now when it’s freezing
เทิร์น ฮีท อั๊พ , โอ๊นลี่ แวร์ ซเวทเออะ นาว เว็น อิท เอส ฟรีสอิง
Cause I know I will suffer from a black card fever
ค๊อส ไอ โนว์ ไอ วิล ซั๊ฟเฟ่อร์ ฟรอม อะ.-แบล๊ค ค้าร์ด ฟี๊เฝ่อร
And I would never drive and I know that they will wonder why
แอนด์ ไอ เวิด เน๊เฝ่อร์ ไดร๊ฝ แอนด์ ไอ โนว์ แด้ท เด วิล วั๊นเด้อร วาย
Like why? Duh, so I can sit and text when I drive
ไล๊ค วาย ?ดู , โซ ไอ แคน ซิท แอนด์ เท๊กซท์ เว็น ไอ ไดร๊ฝ
I mean you only live once and I don’t wanna die doin’ it
ไอ มีน ยู โอ๊นลี่ ไล้ฝ วั๊นซ แอนด์ ไอ ด๊อน ที วอนนา ดาย โดย อิท
I’d rather be safe instead of sayin’ I f*ckin’ ruined it
ไอ ดี ร๊าเธ่อร์ บี เซฟ อินสเท๊ด อ็อฝ เซย์อิน ไอ ฟักอิน รูอิน อิท
So everyday I’m faded and everybody be waitin’
โซ เอวี่เดย์ ไอ เอ็ม แฟ็ด แอนด์ เอวี่บอดี้ บี เว๊ทดิน
For the moves that I be makin’, I get it, that’s what I’m sayin’
ฟอร์ มู๊ฝ แด้ท ไอ บี เมกิน , ไอ เก็ท อิท , แด้ท เอส ว๊อท ไอ เอ็ม เซย์อิน
On everything I love, on everything I love
ออน เอ๊วี่ติง ไอ ลัฝ , ออน เอ๊วี่ติง ไอ ลัฝ
I just want it all and I’m gon’ fight all day and I’m gon’ fight all day
ไอ จั๊สท ว้อนท อิท ออล แอนด์ ไอ เอ็ม ก็อน ไฟ้ท ออล เดย์ แอนด์ ไอ เอ็ม ก็อน ไฟ้ท ออล เดย์
So if you try to stop me, motherf*cker, get it poppin’, boy
โซ อิ๊ฟ ยู ธราย ทู สท๊อพ มี , มาเท่อฟักเก้อ, เก็ท อิท พอพปิน , บอย
You never better blink or I’m a leave you Fetty Wapin’, you should stop it
ยู เน๊เฝ่อร์ เบ๊ทเท่อร์ บลิ๊งค ออ ไอ เอ็ม อะ.-ลี๊ฝ ยู แฟดดี้ วาพิน, ยู เชิด สท๊อพ อิท
You should drop it, this is obvious and every motherf*cker that see this
ยู เชิด ดรอพ อิท , ดิส อิส อ๊อบเฝียส แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ มาเท่อฟักเก้อ แด้ท ซี ดิส
after is probably gonna wanna copy it
แอ๊ฟเท่อร อิส พรอบอับลิ กอนนะ วอนนา ค๊อพพี่ อิท


[Hook – Devvon Terrell:]
[ฮุ๊ค – เดววอน เทอเล่วl:]
I’m on the rise, I ain’t tryin’ to fall
ไอ เอ็ม ออน ไร๊ส , ไอ เอน ที ทายอิน ทู ฟอลล์
They bangin’ my line, don’t answer the phone when they call
เด แบงงิน มาย ไลน์ , ด๊อน ที แอ๊นเซ่อร โฟน เว็น เด คอลลํ
Gettin’ outta control, I always wanted to ball
เกดดิน เอ๊าตา คอนโทรล , ไอ ออลเว ว้อนท ทู บอล
I got a lot, now I want it all
ไอ ก็อท อะ.-ล็อท , นาว ไอ ว้อนท อิท ออล
I want it all, I want it all, I want it all
ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล
I want it all, I want it all, I want it all
ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล
I want it all, I want it all, I want it all
ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล
I want it all, I want it all, I want it all
ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล , ไอ ว้อนท อิท ออล

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Want It All คำอ่านไทย FUTURISTIC & Devvon Terrell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น