เนื้อเพลง Co-Star คำอ่านไทย FUTURISTIC & Devvon Terrell

co-star-futuristic-devvon-terrell

[Bridge 1 – Devvon Terrell:]
[บริดจ 1 – เดววอน เทอเล่ว:]
Been a long day, baby try one of these
บีน ลอง เดย์ , เบ๊บี้ ธราย วัน อ็อฝ ฑิส
This the type of sh*t that your mother and father will never see
ดิส ไท๊พ อ็อฝ ชิด แด้ท ยุร ม๊าเธ่อร์ แอนด์ ฟ๊าเท่อร วิล เน๊เฝ่อร์ ซี
It’s just us, we don’t need them
อิท เอส จั๊สท อัซ , วี ด๊อน ที นี๊ด เด็ม
I just wanna see you in a way you never been
ไอ จั๊สท วอนนา ซี ยู อิน เวย์ ยู เน๊เฝ่อร์ บีน
Show me something new, do something you ain’t never do
โชว์ มี ซัมติง นิว , ดู ซัมติง ยู เอน ที เน๊เฝ่อร์ ดู
You can be the leading lady, I can be the muse
ยู แคน บี ลีดอิง เล๊ดี้ , ไอ แคน บี มยูส
Talk to me nice no sassy
ท๊อล์ค ทู มี ไน๊ซ์ โน แซสซี่
You can be the Damsel in distress, I’m the assassin
ยู แคน บี แดมเส็ล อิน ดิสเทรสส , ไอ เอ็ม แอ็ซแซซซิน
[Hook – Devvon Terrell:]
[ฮุ๊ค – เดววอน เทอเล่ว:]
Won’t you be… my star
ว็อน ที ยู บี…มาย สทาร์
Baby won’t you be… my star
เบ๊บี้ ว็อน ที ยู บี…มาย สทาร์
Baby won’t you be… my star
เบ๊บี้ ว็อน ที ยู บี…มาย สทาร์
Baby won’t you be… my star
เบ๊บี้ ว็อน ที ยู บี…มาย สทาร์
Be my co-star
บี มาย โค -สทาร์
[Verse 1 – Futuristic:]
[เฝิซ 1 – ฟิวเจอร์ริสติค :]
Yeah, lights, camera, action, the way that you acting
ย่า , ไล๊ท , แค๊เมร่า , แอคฌัน , เวย์ แด้ท ยู แอคทิง
Is got me attacking, that’s fatal attraction
อิส ก็อท มี แอตแท๊กกิ้ง , แด้ท เอส เฟ๊ท่อล แอ็ทแรคฌัน
Career never stacked, my flow is the coldest
แคร์เรีย เน๊เฝ่อร์ ซแท็ค , มาย โฟลว์ อิส โคลเดส
So I’m like fridge you stick to me like magnet
โซ ไอ เอ็ม ไล๊ค ฟริดชฺ ยู สทิ๊ค ทู มี ไล๊ค แม๊กเหน็ท
Your ass in them pants, it don’t even make sense
ยุร อาซ อิน เด็ม แพ็นท , อิท ด๊อน ที อี๊เฝ่น เม้ค เซ้นส
Bet you had to lay down on the matress to zip
เบ๊ท ยู แฮ็ด ทู เลย์ เดาน ออน มาเทรด ทู สิพ
I can tell from your body you stay in the gym
ไอ แคน เทลล ฟรอม ยุร บ๊อดี้ ยู สเทย์ อิน จิม
But you shouldn’t do squats in them jeans they might rip
บั๊ท ยู ชู๊ดดึน ที ดู ซคว็อท อิน เด็ม ยีน เด ไมท ริพ
Let me quit baby you can be my co-star, know that that’s a
เล็ท มี ควิท เบ๊บี้ ยู แคน บี มาย โค -สทาร์ , โนว์ แด้ท แด้ท เอส
dope part, ride me like a gold cart
โดพ พาร์ท , ไรด์ มี ไล๊ค โกลด์ ค๊าร์ท
You ambitious, I get it you going so far
ยู แอ็มบีฌอัซ , ไอ เก็ท อิท ยู โกอิ้ง โซ ฟาร์
So far you got me up in there going so hard
โซ ฟาร์ ยู ก็อท มี อั๊พ อิน แดร์ โกอิ้ง โซ ฮาร์ด
Cold hearted, disregarded your feelings, in the bed having sex
โคลด์ ฮาร์ท , ดิซริกาด ยุร ฟีลอิง , อิน เบ๊ด แฮฝวิ่ง เซ็กซ
with your mirror on the ceiling
วิธ ยุร มิเร่อร์ ออน ซี๊ลิ่ง
I be acting like ‘I don’t wanna take it there’, and then we take it
ไอ บี แอคทิง ไล๊ค ไอ ด๊อน ที วอนนา เท้ค อิท แดร์ , แอนด์ เด็น วี เท้ค อิท
there, you know you can’t write the willing
แดร์ , ยู โนว์ ยู แคน ที ไร๊ท วิวลิง
You plus me make a quick fix, scratching on my back with your
ยู พลัส มี เม้ค ควิค ฟิกซ์ , สแควชิง ออน มาย แบ็ค วิธ ยุร
French tips, she don’t need a jet [?]
ฟเร็นช ทิพ , ชี ด๊อน ที นี๊ด เจ๊ต [?]
They don’t wanna miss this, we can play video games I hope you
เด ด๊อน ที วอนนา มิซ ดิส , วี แคน เพลย์ ฝีดอิโอ เกม ไอ โฮพ ยู
ready for the hit stick
เร๊ดี้ ฟอร์ ฮิท สทิ๊ค
You welcome, that’s a blessing, I ain’t fronting I’m possesive, I’m a
ยู เว้ลคั่ม , แด้ท เอส บเลซซิง , ไอ เอน ที ฟ้อนดิง ไอ เอ็ม โพซีซิทีบ, ไอ เอ็ม
teacher you need lessons, you can get a private session
ที๊ชเช่อร ยู นี๊ด เล๊ซซั่น , ยู แคน เก็ท ไพร๊เฝท เซ๊ซชั่น
They can watch it with discretion, you the one to be obsessed with,
เด แคน ว๊อทช อิท วิธ ดิซคเรฌอัน , ยู วัน ทู บี อ๊อบเซสส วิธ ,
I’m the answer, here’s the question
ไอ เอ็ม แอ๊นเซ่อร , เฮียร เอส เคว๊สชั่น
[Hook – Devvon Terrell:]
[ฮุ๊ค – เดววอน เทอเล่ว:]
Won’t you be… my star
ว็อน ที ยู บี…มาย สทาร์
Baby won’t you be… my star
เบ๊บี้ ว็อน ที ยู บี…มาย สทาร์
Baby won’t you be… my star
เบ๊บี้ ว็อน ที ยู บี…มาย สทาร์
Baby won’t you be… my star
เบ๊บี้ ว็อน ที ยู บี…มาย สทาร์
Be my co-star
บี มาย โค -สทาร์
[Verse 2 – Devvon Terrell:]
[เฝิซ 2 – เดววอน เทอเล่ว:]
Hoping you noticed that this road goes both ways
โฮพปิง ยู โน๊ทิซ แด้ท ดิส โร้ด โกซ โบทรฺ เวย์
What if I told you it’s faster to go my way
ว๊อท อิ๊ฟ ไอ โทลด ยู อิท เอส ฟาสเทอะ ทู โก มาย เวย์
Leave you in the sun walkin’ round, no shades
ลี๊ฝ ยู อิน ซัน วอคกิน ราวนด , โน เฉด
Tell me why a n*gga leave you stranded; road wage
เทลล มี วาย นิกก้า ลี๊ฝ ยู สแทรนด ; โร้ด เว้จ
No excuses, I know how true you is
โน เอ็กซคิ้วส , ไอ โนว์ ฮาว ทรู ยู อิส
Other n*ggas take you for granted, why do it
อ๊อเธ่อร์ นิกแกส เท้ค ยู ฟอร์ แกร๊นท , วาย ดู อิท
You a star and I know they don’t see that, watch out they come
ยู สทาร์ แอนด์ ไอ โนว์ เด ด๊อน ที ซี แด้ท , ว๊อทช เอ๊าท เด คัม
out when a young n*gga [?]
เอ๊าท เว็น ยัง นิกก้า [?]
Nobody believe us, hating when they see us, N*ggas playin’ ’round
โนบอดี้ บีลี๊ฝ อัซ , เฮดติง เว็น เด ซี อัซ , นิกแกส เพลย์ยิน ราวนด
with your heart and we pressin’ eject
วิธ ยุร ฮาร์ท แอนด์ วี เพรซซิน อีเจ็คท
Never let a man tell you everything that he want from you
เน๊เฝ่อร์ เล็ท แมน เทลล ยู เอ๊วี่ติง แด้ท ฮี ว้อนท ฟรอม ยู
You should be catered to cause you ain’t nobody momma
ยู เชิด บี เคเทอะ ทู ค๊อส ยู เอน ที โนบอดี้ มอมมา
You can be Michelle baby, I can be Obama
ยู แคน บี มิเชลอ เบ๊บี้ , ไอ แคน บี โอบาม่า
I can be the man, and my girl little stronger
ไอ แคน บี แมน , แอนด์ มาย เกิร์ล ลิ๊ทเทิ่ล สตองเกอร์
You can play the part baby stay a little longer
ยู แคน เพลย์ พาร์ท เบ๊บี้ สเทย์ ลิ๊ทเทิ่ล ลองเงอ
Nah, forreal tho, stay a little longer
นาห์ , เฟอเรล โฑ , สเทย์ ลิ๊ทเทิ่ล ลองเงอ
[Bridge 2 – Devvon Terrell:]
[บริดจ 2 – เดววอน เทอเล่ว:]
Baby can you tell me what you runnin’ away from
เบ๊บี้ แคน ยู เทลล มี ว๊อท ยู รูนนิน อะเวย์ ฟรอม
Crazy how they noticed that you runnin’ when I come
คเรสิ ฮาว เด โน๊ทิซ แด้ท ยู รูนนิน เว็น ไอ คัม
They can’t have you now, no
เด แคน ที แฮ็ฝ ยู นาว , โน
Show me something new, do something you ain’t never do
โชว์ มี ซัมติง นิว , ดู ซัมติง ยู เอน ที เน๊เฝ่อร์ ดู
You can be the leading lady, I can be the muse
ยู แคน บี ลีดอิง เล๊ดี้ , ไอ แคน บี มยูส
Talk to me nice no sassy
ท๊อล์ค ทู มี ไน๊ซ์ โน แซสซี่
You can be the Damsel in distress, I’m the assassin
ยู แคน บี แดมเส็ล อิน ดิสเทรสส , ไอ เอ็ม แอ็ซแซซซิน
[Hook – Devvon Terrell:]
[ฮุ๊ค – เดววอน เทอเล่ว:]
Won’t you be… my star
ว็อน ที ยู บี…มาย สทาร์
Baby won’t you be… my star
เบ๊บี้ ว็อน ที ยู บี…มาย สทาร์
Baby won’t you be… my star
เบ๊บี้ ว็อน ที ยู บี…มาย สทาร์
Baby won’t you be… my star
เบ๊บี้ ว็อน ที ยู บี…มาย สทาร์
Be my co-star…
บี มาย โค -สทาร์…
Be my star
บี มาย สทาร์
Baby won’t you be my star
เบ๊บี้ ว็อน ที ยู บี มาย สทาร์
Baby won’t you be my star
เบ๊บี้ ว็อน ที ยู บี มาย สทาร์
Baby won’t you be my star
เบ๊บี้ ว็อน ที ยู บี มาย สทาร์
Be my co-star
บี มาย โค -สทาร์

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Co-Star คำอ่านไทย FUTURISTIC & Devvon Terrell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น