เนื้อเพลง Uber to My Place คำอ่านไทย FUTURISTIC & Devvon Terrell

uber-to-my-place-futuristic-devvon-terrell

[Hook 1 – Devvon Terrell:]
[ฮุ๊ค 1 – ดีววอน เทอเล่ว:]
You waiting in L.A, I’m walking down the stars
ยู เวททิง อิน แอล เอ, ไอ เอ็ม วอคกิง เดาน สทาร์
I had a lot to drink, Tell me your not that far
ไอ แฮ็ด อะ.-ล็อท ทู ดริ๊งค , เทลล มี ยุร น็อท แด้ท ฟาร์
I know you do your thing, you out here going hard, but I just wanna
ไอ โนว์ ยู ดู ยุร ทริง , ยู เอ๊าท เฮียร โกอิ้ง ฮาร์ด , บั๊ท ไอ จั๊สท วอนนา
know if you wanna text and call an
โนว์ อิ๊ฟ ยู วอนนา เท๊กซท์ แอนด์ คอลลํ
Uber to my place [x8]
ยูเบอ ทู มาย เพลส [x8]


[Verse 1 – Futuristic:]
[เฝิซ 1 – ฟิวเจอร์ริสติค :]
Yo I’m way too drunk right now
โย ไอ เอ็ม เวย์ ทู ดรั๊งค ไร๊ท นาว
And you way too drunk right now
แอนด์ ยู เวย์ ทู ดรั๊งค ไร๊ท นาว
I ain’t gotta say much, here’s the addy you already know wassup right now
ไอ เอน ที กอททะ เซย์ มัช , เฮียร เอส แอดดี้ ยู ออลเร๊ดี้ โนว์ วอสซับ ไร๊ท นาว
I got a little bit of weed, I don’t smoke much but I’m with it if you wanna do it
ไอ ก็อท อะ.-ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ วี , ไอ ด๊อน ที สโม๊ค มัช บั๊ท ไอ เอ็ม วิธ อิท อิ๊ฟ ยู วอนนา ดู อิท
That booty need a tutor because the way that you maneuver it when you
แด้ท บูทิ นี๊ด อะ.-ทิ้วเท่อร์ บิคอส เวย์ แด้ท ยู มะนูเฝอะ อิท เว็น ยู
juke it it’s really kinda stupid
จู๊ก อิท อิท เอส ริแอ็ลลิ กินดา สทิ๊วผิด
Body so foolish, you had everybody drooling, I know that you was choosing
บ๊อดี้ โซ ฟูลอิฌ , ยู แฮ็ด เอวี่บอดี้ ดรูอิง , ไอ โนว์ แด้ท ยู วอส ชูซิ่ง
Last time, that look in your eye make a n*gga heart stop, Flatline
ล๊าสท ไทม์ , แด้ท ลุ๊ค อิน ยุร อาย เม้ค อะ.-นิกก้า ฮาร์ท สท๊อพ , แฟรตทีน
I could teach game like it’s halftime, I’m the house on the corner don’t pass mine
ไอ เคิด ที๊ช เกม ไล๊ค อิท เอส ฮาฟทาม, ไอ เอ็ม เฮ้าส ออน ค๊อร์เน่อร์ ด๊อน ที เพซ ไมน์
I already know what you want don’t front baby girl you don’t even gotta act shy
ไอ ออลเร๊ดี้ โนว์ ว๊อท ยู ว้อนท ด๊อน ที ฟร๊อนท เบ๊บี้ เกิร์ล ยู ด๊อน ที อี๊เฝ่น กอททะ แอ๊คท ชาย
I got that sh*t that make any chick go insane
ไอ ก็อท แด้ท ชิด แด้ท เม้ค เอ๊นี่ ชิค โก อินเซน
Take off your clothes I wanna know just how you taste
เท้ค ออฟฟ ยุร คโลฑ ไอ วอนนา โนว์ จั๊สท ฮาว ยู เท๊ซท
I grab your hair I put my hands on all your waist
ไอ แกร๊บ ยุร แฮร์ ไอ พุท มาย แฮนด์ ออน ออล ยุร เว๊สท
You feel so good I really think that you should stay
ยู ฟีล โซ กู๊ด ไอ ริแอ็ลลิ ทริ๊งค แด้ท ยู เชิด สเทย์
You ain’t even gotta dip out, it’s just me ain’t nothin’ to trip about
ยู เอน ที อี๊เฝ่น กอททะ ดิพ เอ๊าท , อิท เอส จั๊สท มี เอน ที นอทติน ทู ทริ๊พ อะเบ๊าท
I ain’t got a girl or nothin, I mean you really something
ไอ เอน ที ก็อท อะ.-เกิร์ล ออ นอทติน , ไอ มีน ยู ริแอ็ลลิ ซัมติง
It would be cool if you stick around
อิท เวิด บี คูล อิ๊ฟ ยู สทิ๊ค อะราวนฺดฺ
You could wear my T-shirt if you want
ยู เคิด แวร์ มาย ที -เชิ๊ร์ท อิ๊ฟ ยู ว้อนท
We could smoke like one more blunt
วี เคิด สโม๊ค ไล๊ค วัน โม บลันท
You could rest your head on my chest
ยู เคิด เรสท ยุร เฮด ออน มาย เชสทํ
In the mornin’ the car gone be out front like
อิน มอร์นิน คารํ กอน บี เอ๊าท ฟร๊อนท ไล๊ค


[Hook – Devvon Terrell:]
[ฮุ๊ค – ดีววอน เทอเล่ว:]
You waiting in L.A, I’m walking on the stars
ยู เวททิง อิน แอล เอ, ไอ เอ็ม วอคกิง ออน สทาร์
I had a lot to drink, Tell me your not that far
ไอ แฮ็ด อะ.-ล็อท ทู ดริ๊งค , เทลล มี ยุร น็อท แด้ท ฟาร์
I know you do your thing, you out here going hard, but I just wanna
ไอ โนว์ ยู ดู ยุร ทริง , ยู เอ๊าท เฮียร โกอิ้ง ฮาร์ด , บั๊ท ไอ จั๊สท วอนนา
if you wanna text and call an
อิ๊ฟ ยู วอนนา เท๊กซท์ แอนด์ คอลลํ
Uber to my place [x8]
ยูเบอ ทู มาย เพลส [x8]


[Verse 2 – Futuristic:]
[เฝิซ 2 – ฟิวเจอร์ริสติค :]
Feelin kinda faded, I probably shouldn’t drive
ฟีลิน กินดา แฟ็ด , ไอ พรอบอับลิ ชู๊ดดึน ที ไดร๊ฝ
Hope that you can make it, I’m a call you a ride like
โฮพ แด้ท ยู แคน เม้ค อิท , ไอ เอ็ม อะ.-คอลลํ ยู อะ.-ไรด์ ไล๊ค
Ba-doop!
บา -ดูบ!
Scoop you up it’ll be outside in about 15
ซคูพ ยู อั๊พ อิท วิว บี เอ๊าทไซ้ด อิน อะเบ๊าท 15
And I got that liquor that you like let it freeze
แอนด์ ไอ ก็อท แด้ท ลิ๊เคว่อร แด้ท ยู ไล๊ค เล็ท อิท ฟรีส
If you still wanna drink with a n*gga like me
อิ๊ฟ ยู สทิลล วอนนา ดริ๊งค วิธ อะ.-นิกก้า ไล๊ค มี
Cause I’ve been thinking about you
ค๊อส ไอ แฮฟ บีน ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู
But we’ve both been busy
บั๊ท วี แฮฟ โบทรฺ บีน บี๊ซี่
It’s been a month without you, never in the city
อิท เอส บีน อะ.-มั้นธ วิธเอ๊าท ยู , เน๊เฝ่อร์ อิน ซิ๊ที่
But there’s just something about you
บั๊ท แดร์ เอส จั๊สท ซัมติง อะเบ๊าท ยู
That’s different and I need that
แด้ท เอส ดีฟเฟอะเร็นท แอนด์ ไอ นี๊ด แด้ท
I got a big T-shirt you can keep that
ไอ ก็อท อะ.-บิ๊ก ที -เชิ๊ร์ท ยู แคน คี๊พ แด้ท
I’m anxious now like where you be at?
ไอ เอ็ม แอ๊นเซียส นาว ไล๊ค แวร์ ยู บี แอ็ท ?
I wanna bite your neck, you can scratch my back
ไอ วอนนา ไบ้ท์ ยุร เน็ค , ยู แคน สแครทช มาย แบ็ค
While I go real slow
ไวล์ ไอ โก เรียล สโลว์
I can grab your waist, while you get on top like the rodeo
ไอ แคน แกร๊บ ยุร เว๊สท , ไวล์ ยู เก็ท ออน ท๊อพ ไล๊ค โรดิโอ
I wanna kiss your lips while I grip your hips
ไอ วอนนา คิซ ยุร ลิพ ไวล์ ไอ กริพ ยุร ฮิพ
Then I pull your hair
เด็น ไอ พูลล ยุร แฮร์
I’m a make you scream til the neighbors
ไอ เอ็ม อะ.-เม้ค ยู สครีม ทิล เนเบอะ
Hear but I really don’t care
เฮียร บั๊ท ไอ ริแอ็ลลิ ด๊อน ที แคร์
When the morning comes, I can make you breakfast
เว็น ม๊อร์นิ่ง คัม , ไอ แคน เม้ค ยู บเรคฟัซท
In the kitchen flexin’, we can have another session
อิน คิ๊ทเช่น เฟกซิน , วี แคน แฮ็ฝ อะน๊าเทร่อร์ เซ๊ซชั่น
But then I gotta dip, got another trip, kick it at the crib, I’ll be back for you
บั๊ท เด็น ไอ กอททะ ดิพ , ก็อท อะน๊าเทร่อร์ ทริ๊พ , คิ๊ค อิท แอ็ท คริบ , ไอ วิว บี แบ็ค ฟอร์ ยู
Got another show, I’ll be on the road, just want you to know
ก็อท อะน๊าเทร่อร์ โชว์ , ไอ วิว บี ออน โร้ด , จั๊สท ว้อนท ยู ทู โนว์
That’s what I have to do
แด้ท เอส ว๊อท ไอ แฮ็ฝ ทู ดู


[Hook – Devvon Terrell:]
[ฮุ๊ค – ดีววอน เทอเล่ว:]
You waiting in L.A, I’m walking down on the stars
ยู เวททิง อิน แอล เอ, ไอ เอ็ม วอคกิง เดาน ออน สทาร์
I had a lot to drink, Tell me your not that far
ไอ แฮ็ด อะ.-ล็อท ทู ดริ๊งค , เทลล มี ยุร น็อท แด้ท ฟาร์
I know you do your thing, you out here going hard, but I just wanna
ไอ โนว์ ยู ดู ยุร ทริง , ยู เอ๊าท เฮียร โกอิ้ง ฮาร์ด , บั๊ท ไอ จั๊สท วอนนา
know if you wanna text and call an
โนว์ อิ๊ฟ ยู วอนนา เท๊กซท์ แอนด์ คอลลํ
Uber to my place [x8]
ยูเบอ ทู มาย เพลส [x8]

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Uber to My Place คำอ่านไทย FUTURISTIC & Devvon Terrell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น