เนื้อเพลง Thunder คำอ่านไทย Boys Like Girls

Today is a winding road that’s taking me to places that I didn’t want to go
(ทุเด อีส ซา ไวนดิง โรด แฑ็ท เทคอิง มี ทู พเลซ แดท ไอ ดิ๊นอิน ว็อนท ทู โก)
Whoa [whoa, whoa, whoa]
(โว้ว [ โว้ว , โว้ว , โว้ว ])
Today in the blink of an eye I’m holding on to something and I do not know why
(ทุเด อิน เดอะ บลิงค อ็อฝ แอน ไอ แอม โฮลดิง ออน ทู ซัมติง แอ็นด ดาย ดู น็อท โน ฮไว)
I tried
(ไอ ทไร)

I tried to read between the lines
(ไอ ทไร ทู เร็ด บีทวิน เดอะ ไลน)
I tried to look in your eyes
(ไอ ทไร ทู ลุค อิน ยุร ไอ)
I want a simple explanation
(ไอ ว็อนท ดา ซิ๊มเพิ่ล เอคซพละเนฌัน)
For what I’m feeling inside
(ฟอ ฮว็อท แอม ฟีลอิง อีนไซด)
I gotta find a way out
(ไอ กอททะ ไฟนด อะ เว เอาท)
Maybe there’s a way out
(เมบี แฑ ซา เว เอาท)

Your voice was the soundtrack of my summer
(ยุร ฝอยซ วอส เดอะ ซาวแทร็ค อ็อฝ ไม ซัมเมอะ)
Do you know you’re unlike any other?
(ดู ยู โน ยัวร์ อันไลค เอนอิ อัฑเออะ)
You’ll always be my thunder, and I said
(โยว ออลเว บี ไม ธันเดอะ , แอ็นด ดาย เซ็ด)
Your eyes are the brightest of all the colors
(ยุร ไอ แซร์ เดอะ ไบท์เดซ อ็อฝ ออล เดอะ คัลเออะ)
I don’t wanna ever love another
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เอฝเออะ ลัฝ แอะนัธเออะ)
You’ll always be my thunder
(โยว ออลเว บี ไม ธันเดอะ)
So bring on the rain
(โซ บริง ออน เดอะ เรน)
And bring on the thunder
(แอ็นด บริง ออน เดอะ ธันเดอะ)

Today is a winding road
(ทุเด อีส ซา ไวนดิง โรด)
Tell me where to start and tell me something I don’t know
(เท็ล มี ฮแว ทู ซทาท แอ็นด เท็ล มี ซัมติง ไอ ด้อนท์ โน)
Whoa [whoa, whoa, whoa]
(โว้ว [ โว้ว , โว้ว , โว้ว ])
Today I’m on my own
(ทุเด แอม ออน ไม โอน)
I can’t move a muscle and I can’t pick up the phone
(ไอ แค็นท มูฝ อะ มั๊สเคิ่ล แอ็นด ดาย แค็นท พิค อัพ เดอะ โฟน)
I don’t know [I don’t know, I don’t know, I don’t know]
(ไอ ด้อนท์ โน [ ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน , ไอ ด้อนท์ โน ])

And now I’m itching for the tall grass
(แอ็นด เนา แอม อิทชิง ฟอ เดอะ ทอล กราซ)
And longing for the breeze
(แอ็นด ลองอิง ฟอ เดอะ บรีส)
I need to step outside
(ไอ เน ทู ซเท็พ เอาทไซด)
Just to see if I can breathe
(จัซท ทู ซี อิฟ ฟาย แค็น บรีฑ)
I gotta find a way out
(ไอ กอททะ ไฟนด อะ เว เอาท)
Maybe theres a way out
(เมบี แฑ ซา เว เอาท)

Your voice was the soundtrack of my summer
(ยุร ฝอยซ วอส เดอะ ซาวแทร็ค อ็อฝ ไม ซัมเมอะ)
Do you know you’re unlike any other?
(ดู ยู โน ยัวร์ อันไลค เอนอิ อัฑเออะ)
You’ll always be my thunder, and I said
(โยว ออลเว บี ไม ธันเดอะ , แอ็นด ดาย เซ็ด)
Your eyes are the brightest of all the colors
(ยุร ไอ แซร์ เดอะ ไบท์เดซ อ็อฝ ออล เดอะ คัลเออะ)
I don’t wanna ever love another
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เอฝเออะ ลัฝ แอะนัธเออะ)
You’ll always be my thunder
(โยว ออลเว บี ไม ธันเดอะ)
So bring on the rain
(โซ บริง ออน เดอะ เรน)

Yeah I’m walking on a tightrope
(เย่ แอม วอคกิง ออน อะ ดีทายเชิบ)
I’m wrapped up in vines
(แอม แร็พท อัพ อิน ไฝน)
I think we’ll make it out
(ไอ ธิงค เว็ล เมค อิท เอาท)
But you just gotta give me time
(บัท ยู จัซท กอททะ กิฝ มี ไทม)
Strike me down with lightning
(ซทไรค มี เดาน วิฑ ไลทนิง)
Let me feel you in my veins
(เล็ท มี ฟีล ยู อิน ไม เฝน)
I wanna let you know how much I feel your pain
(ไอ วอนนา เล็ท ยู โน เฮา มัช ไอ ฟีล ยุร เพน)

Today is a winding road that’s taking me to places that I didn’t want to go
(ทุเด อีส ซา ไวนดิง โรด แฑ็ท เทคอิง มี ทู พเลซ แดท ไอ ดิ๊นอิน ว็อนท ทู โก)
Whoa
(โว้ว)

Your voice was the soundtrack of my summer
(ยุร ฝอยซ วอส เดอะ ซาวแทร็ค อ็อฝ ไม ซัมเมอะ)
Do you know you’re unlike any other?
(ดู ยู โน ยัวร์ อันไลค เอนอิ อัฑเออะ)
You’ll always be my thunder, and I said
(โยว ออลเว บี ไม ธันเดอะ , แอ็นด ดาย เซ็ด)
Your eyes are the brightest of all the colors
(ยุร ไอ แซร์ เดอะ ไบท์เดซ อ็อฝ ออล เดอะ คัลเออะ)
I don’t wanna ever love another
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เอฝเออะ ลัฝ แอะนัธเออะ)
You’ll always be my thunder
(โยว ออลเว บี ไม ธันเดอะ)

And I said
(แอ็นด ดาย เซ็ด)
Your voice was the soundtrack of my summer
(ยุร ฝอยซ วอส เดอะ ซาวแทร็ค อ็อฝ ไม ซัมเมอะ)
Do you know you’re unlike any other?
(ดู ยู โน ยัวร์ อันไลค เอนอิ อัฑเออะ)
You’ll always be my thunder
(โยว ออลเว บี ไม ธันเดอะ)
So bring on the rain
(โซ บริง ออน เดอะ เรน)
Oh baby bring on the pain
(โอ เบบิ บริง ออน เดอะ เพน)
And listen to the thunder
(แอ็นด ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ธันเดอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thunder คำอ่านไทย Boys Like Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น