เนื้อเพลง Another Day In Paradise คำอ่านไทย Phil Collins

She calls out to the man on the street
(ชี คอล เอาท ทู เดอะ แม็น ออน เดอะ ซทรีท)
‘Sir, can you help me?
(เซอ , แค็น ยู เฮ็ลพ มี)
It’s cold and I’ve nowhere to sleep,
(อิทซ โคลด แอ็นด อิฝ โนแวร์ ทู ซลีพ ,)
Is there somewhere you can tell me?’
(อีส แฑ ซัมแวร์ ยู แค็น เท็ล มี)

He walks on, doesn’t look back
(ฮี วอค ออน , ดัสอินท ลุค แบ็ค)
He pretends he can’t hear her
(ฮี พริเทนด ฮี แค็นท เฮีย เฮอ)
Starts to whistle as he crosses the street
(ซทาท ทู วิสเทิ่ล แอ็ส ฮี ครอสเซซ เดอะ ซทรีท)
Seems embarrassed to be there
(ซีม เอ็มแบแร็ซ ทู บี แฑ)

Oh think twice, it’s another day for you and me in paradise
(โอ ธิงค ทไวซ , อิทซ แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)
Oh think twice, ’cause it’s just another day for you,
(โอ ธิงค ทไวซ , คอส อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู ,)
You and me in paradise, think about it
(ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส , ธิงค อะเบาท ดิธ)

She calls out to the man on the street
(ชี คอล เอาท ทู เดอะ แม็น ออน เดอะ ซทรีท)
He can see she’s been crying
(ฮี แค็น ซี ชี บีน คไรอิง)
She’s got blisters on the soles of her feet
(ชี ก็อท บลีซเทอะ ออน เดอะ โซล อ็อฝ เฮอ ฟีท)
She can’t walk but she’s trying
(ชี แค็นท วอค บัท ชี ทไรอิง)

Oh think twice, ’cause it’s another day for you and me in paradise
(โอ ธิงค ทไวซ , คอส อิทซ แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)
Oh think twice, it’s just another day for you,
(โอ ธิงค ทไวซ , อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู ,)
You and me in paradise, think about it
(ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส , ธิงค อะเบาท ดิธ)

Oh Lord, is there nothing more anybody can do
(โอ ลอด , อีส แฑ นัธอิง โม เอนอิบอดิ แค็น ดู)
Oh Lord, there must be something you can say
(โอ ลอด , แฑ มัซท บี ซัมติง ยู แค็น เซ)

You can tell from the lines on her face
(ยู แค็น เท็ล ฟร็อม เดอะ ไลน ออน เฮอ เฟซ)
You can see that she’s been there
(ยู แค็น ซี แดท ชี บีน แฑ)
Probably been moved on from every place
(พรอบอับลิ บีน มูฝ ออน ฟร็อม เอฝริ พเลซ)
Cause she didn’t fit in there
(คอส ชี ดิ๊นอิน ฟิท อิน แฑ)

Oh think twice, ’cause another day for you and me in paradise
(โอ ธิงค ทไวซ , คอส แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)
Oh think twice, it’s just another day for you,
(โอ ธิงค ทไวซ , อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู ,)
You and me in paradise, just think about it, think about it
(ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส , จัซท ธิงค อะเบาท ดิธ , ธิงค อะเบาท ดิธ)

It’s just another day for you and me in paradise
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)
It’s just another day for you and me in paradise, paradise
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส , แพระไดส)
It’s just another day for you and me in paradise
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)
It’s just another day for you and me in paradise, paradise
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส , แพระไดส)
It’s just another day for you and me
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี)
It’s just another day for you and me
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี)
It’s just another day for you and me in paradise
(อิทซ จัซท แอะนัธเออะ เด ฟอ ยู แอ็นด มี อิน แพระไดส)
In paradise
(อิน แพระไดส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Another Day In Paradise คำอ่านไทย Phil Collins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น