เนื้อเพลง Million Reasons คำอ่านไทย Lady Gaga

lady-gaga-million-reasons

 

You’re giving me a million reasons to let you go
ยู รี กีฝวิ่ง มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น ทู เล็ท ยู โก
You’re giving me a million reasons to quit the show
ยู รี กีฝวิ่ง มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น ทู ควิท โชว์
You’re givin’ me a million reasons
ยู รี กีฝอิน มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น
Give me a million reasons
กี๊ฝ มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น
Givin’ me a million reasons
กีฝอิน มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น
About a million reasons
อะเบ๊าท อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น

If I had a highway, I would run for the hills
อิ๊ฟ ไอ แฮ็ด อะ.-ไฮฮเวย์ , ไอ เวิด รัน ฟอร์ ฮิลล์
If you could find a dry way, I’d forever be still
อิ๊ฟ ยู เคิด ไฟนด์ อะ.-ดราย เวย์ , ไอ ดี ฟอเร๊เฝ่อร บี สทิลล
But you’re giving me a million reasons
บั๊ท ยู รี กีฝวิ่ง มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น
Give me a million reasons
กี๊ฝ มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น
Givin’ me a million reasons
กีฝอิน มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น
About a million reasons
อะเบ๊าท อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น

I bow down to pray
ไอ บาว เดาน ทู เพรย์
I try to make the worst seem better
ไอ ธราย ทู เม้ค เวิ๊ร์สท ซีม เบ๊ทเท่อร์
Lord, show me the way
หลอร์ด , โชว์ มี เวย์
To cut through all his worn out leather
ทู คัท ทรู ออล ฮิส โวน เอ๊าท เล๊เธ่อร์
I’ve got a hundred million reasons to walk away
ไอ ก็อท อะ.-ฮั๊นเดร็ด มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น ทู ว๊อล์ค อะเวย์
But baby, I just need one good one to stay
บั๊ท เบ๊บี้ , ไอ จั๊สท นี๊ด วัน กู๊ด วัน ทู สเทย์

Head stuck in a cycle, I look off and I stare
เฮด ซทัค อิน อะ.-ไซ๊เคิ้ล , ไอ ลุ๊ค ออฟฟ แอนด์ ไอ สแทร์
It’s like that I’ve stopped breathing, but completely aware
อิท เอส ไล๊ค แด้ท ไอ ve สต๊อปพฺ บรี๊ทฺริ้ง , บั๊ท ค็อมพลีทลี อะแวร์
‘Cause you’re giving me a million reasons
ค๊อส ยู รี กำลังกีฝ มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น
Give me a million reasons
กี๊ฝ มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น
Givin’ me a million reasons
กีฝอิน มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น
About a million reasons
อะเบ๊าท อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น

And if you say something that you might even mean
แอนด์ อิ๊ฟ ยู เซย์ ซัมติง แด้ท ยู ไมท อี๊เฝ่น มีน
It’s hard to even fathom which parts I should believe
อิท เอส ฮาร์ด ทู อี๊เฝ่น แฟฑอัม วิช พาร์ท ไอ เชิด บีลี๊ฝ
‘Cause you’re giving me a million reasons
ค๊อส ยู รี กำลังกีฝ มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น
Give me a million reasons
กี๊ฝ มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น
Givin’ me a million reasons
กีฝอิน มี อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น
About a million reasons
อะเบ๊าท อะ.-มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น

I bow down to pray
ไอ บาว เดาน ทู เพรย์
I try to make the worst seem better
ไอ ธราย ทู เม้ค เวิ๊ร์สท ซีม เบ๊ทเท่อร์
Lord, show me the way
หลอร์ด , โชว์ มี เวย์
To cut through all his worn out leather
ทู คัท ทรู ออล ฮิส โวน เอ๊าท เล๊เธ่อร์
I’ve got a hundred million reasons to walk away
ไอ ก็อท อะ.-ฮั๊นเดร็ด มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น ทู ว๊อล์ค อะเวย์
But baby, I just need one good one to stay
บั๊ท เบ๊บี้ , ไอ จั๊สท นี๊ด วัน กู๊ด วัน ทู สเทย์

Hey, ehh, ehh, eyy
เฮ , เอห, เอห, เอห
Baby I’m bleedin’, bleedin’
เบ๊บี้ ไอม บลีดิน , บลีดิน
Stay, ehh, ehhy
สเทย์ , เอห, เอห
Can’t you give me what I’m needin’, needin’
แคน ที ยู กี๊ฝ มี ว๊อท ไอ เอ็ม นีดิน , นีดิน
Every heartbreak makes it hard to keep the faith
เอ๊เฝอร์รี่ ฮาร์ทเบรก เม้ค อิท ฮาร์ด ทู คี๊พ เฟท
But baby, I just need one good one
บั๊ท เบ๊บี้ , ไอ จั๊สท นี๊ด วัน กู๊ด วัน
Good one, good one, good one, good one, good one
กู๊ด วัน , กู๊ด วัน , กู๊ด วัน , กู๊ด วัน , กู๊ด วัน

When I bow down to pray
เว็น ไอ บาว เดาน ทู เพรย์
I try to make the worst seem better
ไอ ธราย ทู เม้ค เวิ๊ร์สท ซีม เบ๊ทเท่อร์
Lord, show me the way
หลอร์ด , โชว์ มี เวย์
To cut through all his worn out leather
ทู คัท ทรู ออล ฮิส โวน เอ๊าท เล๊เธ่อร์
I’ve got a hundred million reasons to walk away
ไอ ก็อท อะ.-ฮั๊นเดร็ด มิ๊ลเลี่ยน รี๊ซั่น ทู ว๊อล์ค อะเวย์
But baby, I just need one good one, good one
บั๊ท เบ๊บี้ , ไอ จั๊สท นี๊ด วัน กู๊ด วัน , กู๊ด วัน
Tell me that you’ll be the good one, good one
เทลล มี แด้ท ยู บี กู๊ด วัน , กู๊ด วัน
Baby, I just need one good one to stay
เบ๊บี้ , ไอ จั๊สท นี๊ด วัน กู๊ด วัน ทู สเทย์

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Million Reasons คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น