เนื้อเพลง Slumber Party คำอ่านไทย Britney Spears

britney-spears-slumber-party-ft-tinashe

[Britney Spears:]
[บริทนี่ ซเพีย :]
I think I see confetti from this potion
ไอ ทริ๊งค ไอ ซี ค็อนเฟททิ ฟรอม ดิส โพฌัน
Pillow fights and feathers, overdosin’
พิ๊ลโล่ว ไฟ้ท แอนด์ เฟฑเออะ , โอเวอดูซิน
Smells like a cologne and candy lotion
สเมลล์ ไล๊ค อะ.-โครอน แอนด์ แค๊นดี้ โลฌัน
Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่
Sheets all on the floor just like an ocean
ฌีท ออล ออน ฟลอร์ จั๊สท ไล๊ค โอ๊เชี่ยน
Building up your fortress like a mountain
บิ้ลดิ่ง อั๊พ ยุร ฟอทเร็ซ ไล๊ค อะ.-เม๊าเท่น
Neighbors say we’re causing a commotion
เนเบอะ เซย์ วี แคสซิ่ง อะ.-ค็อมโมฌัน
Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่

No, n-no, no, you and I, I, I
โน , เอ็น -โน , โน , ยู แอนด์ ไอ , ไอ , ไอ
We ain’t gonna sleep tonigh-igh-ight
วี อิ้นท กอนนะ สลี๊พ ทูไนท์
Oh baby, no, n-no, no, you and I, I, I
โอ เบ๊บี้ , โน , เอ็น -โน , โน , ยู แอนด์ ไอ , ไอ , ไอ
We ain’t gonna sleep tonight
วี อิ้นท กอนนะ สลี๊พ ทูไน๊ท

Cause we got them candles hanging
ค๊อส วี ก็อท เด็ม แค๊นเดิ้ล แฮงกิ้ง
Hanging from the ceiling low
แฮงกิ้ง ฟรอม ซี๊ลิ่ง โลว
We use our bodies to make our own videos
วี ยู๊ส เอ๊า บอดีสฺ ทู เม้ค เอ๊า โอว์น ฝีดอิโอ
Put on our music that makes us go fucking crazy, go
พุท ออน เอ๊า มิ๊วสิค แด้ท เม้ค อัซ โก ฟัคกิ้ง คเรสิ , โก
Go crazy, go
โก คเรสิ , โก
Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่
Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่
Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่

[Tinashe:]
[ทีนาทส:]
Let’s fill up this clawfoot bath with bubbles
เล็ทส ฟิลล อั๊พ ดิส คราวฟุต บ๊าทร วิธ บั๊บเบิ้ล
Loving me so hard it’s causing trouble
ลัฝอิง มี โซ ฮาร์ด อิท เอส แคสซิ่ง ทรั๊บเบิ้ล
If it’s seven minutes in heaven make it double, triple (oh)
อิ๊ฟ อิทส เซเฝ่น มิ๊หนิท อิน เฮ๊ฝเฝ่น เม้ค อิท ดั๊บเบิ้ล , ทริ๊พเพิ่ล (โอ )
Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่

[Britney Spears (Tinashe):]
[บริทนี่ ซเพีย (ทีนาทส):]
No, n-no, no, you and I, I, I (I, I, I)
โน , เอ็น -โน , โน , ยู แอนด์ ไอ , ไอ , ไอ (ไอ , ไอ , ไอ )
We ain’t gonna sleep tonigh-igh-ight (nigh-igh-igh)
วี อิ้นท กอนนะ สลี๊พ ทูไนท์ททท (ไนททท)
Oh baby, no, n-no, no, you and I, I, I (I, I, I)
โอ เบ๊บี้ , โน , เอ็น -โน , โน , ยู แอนด์ ไอ , ไอ , ไอ (ไอ , ไอ , ไอ )
We ain’t gonna sleep tonight (ah, yeah)
วี อิ้นท กอนนะ สลี๊พ ทูไน๊ท (อา , เย่ )

[Britney Spears & Tinashe:]
[บริทนี่ ซเพีย & ทีนาทส:]
Cause we got them candles hanging
ค๊อส วี ก็อท เด็ม แค๊นเดิ้ล แฮงกิ้ง
Hanging from the ceiling low
แฮงกิ้้ง ฟรอม ซี๊ลิ่ง โลว
We use our bodies to make our own videos
วี ยู๊ส เอ๊า บอดีสฺ ทู เม้ค เอ๊า โอว์น ฝีดอิโอ
Put on our music that makes us go fucking crazy, go
พุท ออน เอ๊า มิ๊วสิค แด้ท เม้ค อัซ โก ฟัคกิ้ง คเรสิ , โก
Go crazy, go
โก คเรสิ , โก
Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่
We got them candles hanging
วี ก็อท เด็ม แค๊นเดิ้ล แฮงกิ้ง
Hanging from the ceiling low
แฮงกิ้ง ฟรอม ซี๊ลิ่ง โลว
We use our bodies to make our own videos
วี ยู๊ส เอ๊า บอดีสฺ ทู เม้ค เอ๊า โอว์น ฝีดอิโอ
Put on our music that makes us go fucking crazy, go
พุท ออน เอ๊า มิ๊วสิค แด้ท เม้ค อัซ โก ฟัคกิ้ง คเรสิ , โก
(Crazy, go) Go crazy, go
(คเรสิ , โก ) โก คเรสิ , โก
Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่
(I go fucking crazy)
(ไอ โก ฟัคกิ้ง คเรสิ )
Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่
A slumber party, yeah
อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่ , เย่

Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่
No, n-no, no, you and I, I, I
โน , เอ็น -โน , โน , ยู แอนด์ ไอ , ไอ , ไอ
We ain’t gonna sleep tonight
วี อิ้นท กอนนะ สลี๊พ ทูไน๊ท
Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่

We got them candles hanging
วี ก็อท เด็ม แค๊นเดิ้ล แฮงกิ้ง
Hanging from the ceiling low
แฮงกิ้ง ฟรอม ซี๊ลิ่ง โลว
We use our bodies to make our own videos (our own videos)
วี ยู๊ส เอ๊า บอดีสฺ ทู เม้ค เอ๊า โอว์น ฝีดอิโอ (เอ๊า โอว์น ฝีดอิโอ )
Put on our music that makes us go fucking crazy, go (go crazy)
พุท ออน เอ๊า มิ๊วสิค แด้ท เม้ค อัซ โก ฟัคกิ้ง คเรสิ , โก (โก คเรสิ )
Go crazy, go
โก คเรสิ , โก
Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่
We got them candles hanging
วี ก็อท เด็ม แค๊นเดิ้ล แฮงกิ้ง
Hanging from the ceiling low
แฮงกิ้ง ฟรอม ซี๊ลิ่ง โลว
We use our bodies to make our own videos
วี ยู๊ส เอ๊า บอดีสฺ ทู เม้ค เอ๊า โอว์น ฝีดอิโอ
Put on our music that makes us go fucking crazy, go
พุท ออน เอ๊า มิ๊วสิค แด้ท เม้ค อัซ โก ฟัคกิ้ง คเรสิ , โก
(Go crazy, yeah) Go crazy, go
(โก คเรสิ , เย่ ) โก คเรสิ , โก
Like a slumber party (a slumber party)
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่ (อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่ )
Like a slumber party (I go crazy for you) (yeah, like a)
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่ (ไอ โก คเรสิ ฟอร์ ยู ) (เย่ , ไล๊ค อะ.-)
Like a slumber party
ไล๊ค อะ.-ซลัมเบอะ พ๊าร์ที่

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slumber Party คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น