เนื้อเพลง From This Moment On คำอ่านไทย Shania Twain

[I do swear that I’ll always be there.
([ ไอ ดู ซแว แดท อิล ออลเว บี แฑ)
I’d give anything and everything and I will always care.
(อาย กิฝ เอนอิธิง แอ็นด เอ๊วี่ติง แอ็นด ดาย วิล ออลเว แค)
Through weakness and strength, happiness and sorrow,
(ธรู วีคเน็ซ แซน ซทเร็งธ , แฮพพิเน็ซ แซน ซอโร ,)
for better for worse, I will love you with
(ฟอ เบทเทอะ ฟอ เวิซ , ไอ วิล ลัฝ ยู วิฑ)
every beat of my heart.]
(เอฝริ บีท อ็อฝ ไม ฮาท ])
From this moment life has begun
(ฟร็อม ที โมเม็นท ไลฟ แฮ็ส บิกัน)
From this moment you are the one
(ฟร็อม ที โมเม็นท ยู อาร์ ดิ วัน)
Right beside you is where I belong
(ไรท บิไซด ยู อีส ฮแว ไอ บิลอง)
From this moment on
(ฟร็อม ที โมเม็นท ออน)

From this moment I have been blessed
(ฟร็อม ที โมเม็นท ไอ แฮ็ฝ บีน บเล็ซ)
I live only for your happiness
(ไอ ไลฝ โอ๊นลี่ ฟอ ยุร แฮพพิเน็ซ)
And for your love I’d give my last breath
(แอ็นด ฟอ ยุร ลัฝ อาย กิฝ ไม ลาซท บเร็ธ)
From this moment on
(ฟร็อม ที โมเม็นท ออน)

I give my hand to you with all my heart
(ไอ กิฝ ไม แฮ็นด ทู ยู วิฑ ออล ไม ฮาท)
Can’t wait to live my life with you, can’t wait to start
(แค็นท เวท ทู ไลฝ ไม ไลฟ วิฑ ยู , แค็นท เวท ทู ซทาท)
You and I will never be apart
(ยู แอ็นด ดาย วิล เนฝเออะ บี อะพาท)
My dreams came true because of you
(ไม ดรีม เคม ทรู บิคอส อ็อฝ ยู)

From this moment as long as I live
(ฟร็อม ที โมเม็นท แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย ไลฝ)
I will love you, I promise you this
(ไอ วิล ลัฝ ยู , ไอ พรอมอิซ ยู ที)
There is nothing I wouldn’t give
(แฑ อีส นัธอิง ไอ วูดดึ่น กิฝ)
From this moment on
(ฟร็อม ที โมเม็นท ออน)

You’re the reason I believe in love
(ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น นาย บิลีฝ อิน ลัฝ)
And you’re the answer to my prayers from up above
(แอ็นด ยัวร์ ดิ อานเซอะ ทู ไม พเรเออะ ฟร็อม อัพ อะบัฝ)
All we need is just the two of us
(ออล วี เน อีส จัซท เดอะ ทู อ็อฝ อัซ)
My dreams came true because of you
(ไม ดรีม เคม ทรู บิคอส อ็อฝ ยู)

From this moment as long as I live
(ฟร็อม ที โมเม็นท แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย ไลฝ)
I will love you, I promise you this
(ไอ วิล ลัฝ ยู , ไอ พรอมอิซ ยู ที)
There is nothing I wouldn’t give
(แฑ อีส นัธอิง ไอ วูดดึ่น กิฝ)
From this moment
(ฟร็อม ที โมเม็นท)
I will love you as long as I live
(ไอ วิล ลัฝ ยู แอ็ส ล็อง แอ็ส ซาย ไลฝ)
From this moment on
(ฟร็อม ที โมเม็นท ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง From This Moment On คำอ่านไทย Shania Twain

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น