เนื้อเพลง Bad Things คำอ่านไทย Machine Gun Kelly&Camila Cabello

bad-things-machine-gun-kelly-camila-cabello

[Camila Cabello:]
[คามิรา คาบิโล:]
Am I out of my head?
แอ็ม ไอ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด ?
Am I out of my mind?
แอ็ม ไอ เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์ ?
If you only knew the bad things I like
อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ นยู แบ้ด ทริง ไอ ไล๊ค
Don’t think that I can explain it
ด็อน ทริ๊งค แด้ท ไอ แคน เอ็กซเพลน อิท
What can I say, it’s complicated
ว๊อท แคน ไอ เซย์ , อิทส ค๊อมพลิเขท
Don’t matter what you say
ด็อน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เซย์
Don’t matter what you do
ด็อน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู
I only wanna do bad things to you
ไอ โอ๊นลี่ วอนนา ดู แบ้ด ทริง ทู ยู
So good, that you can’t explain it
โซ กู๊ด , แด้ท ยู แคน เอ็กซเพลน อิท
What can I say, it’s complicated
ว๊อท แคน ไอ เซย์ , อิทส ค๊อมพลิเขท

[Machine Gun Kelly:]
[แมชชีน กัน เคลลี่ :]
Nothing’s that bad
นอตติ้ง เอส แด้ท แบ้ด
If it feels good
อิ๊ฟ อิท ฟีล กู๊ด
So you come back
โซ ยู คัม แบ็ค
Like I knew you would
ไล๊ค ไอ นยู ยู เวิด
And we’re both wild
แอนด์ วี โบทรฺ ไวลด์
And the night’s young
แอนด์ ไน๊ทส ยัง
And you’re my drug
แอนด์ ยู มาย ดรัก
Breathe you in ’til my face numb
บรีฑ ยู อิน ทิล มาย เฟซ นัมบ์
Drop it down to that bass drum
ดรอพ อิท เดาน ทู แด้ท แบ็ซ ดรัม
I got what you dream about
ไอ ก็อท ว๊อท ยู ดรีม อะเบ๊าท
Nails scratchin’ my back tatt
เนล สเกทจิน มาย แบ็ค แทท
Eyes closed while you scream out
อาย โคลส ไวล์ ยู สครีม เอ๊าท
And you keep me in with those hips
แอนด์ ยู คี๊พ มี อิน วิธ โฑส ฮิพ
While my teeth sink in those lips
ไวล์ มาย ทีท ซิ๊งค อิน โฑส ลิพ
While your body’s giving me life
ไวล์ ยุร บ๊อดี้ส กีฝวิ่ง มี ไล๊ฟ
And you suffocate in my kiss
แอนด์ ยู ซัฟโฟะเคท อิน มาย คิซ
Then you said
เด็น ยู เซ็ด

I want you forever
ไอ ว้อนท ยู ฟอเร๊เฝ่อร
Even when we’re not together
อี๊เฝ่น เว็น วี น็อท ทูเก๊ทเธ่อร์
Scars on my body so I can take you wherever
ซคา ออน มาย บ๊อดี้ โซ ไอ แคน เท้ค ยู ฮแวเรฝเออะ
Like I want you forever
ไล๊ค ไอ ว้อนท ยู ฟอเร๊เฝ่อร
Even when we’re not together
อี๊เฝ่น เว็น วี รี น็อท ทูเก๊ทเธ่อร์
Scars on my body I can look at you whenever
ซคา ออน มาย บ๊อดี้ ไอ แคน ลุ๊ค แอ็ท ยู ฮเว็นเอฝเออะ

[Camila Cabello:]
[คามิรา คาบิโล:]
Am I out of my head?
แอ็ม ไอ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด ?
Am I out of my mind?
แอ็ม ไอ เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์ ?
If you only knew the bad things I like
อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ นยู แบ้ด ทริง ไอ ไล๊ค
Don’t think that I can explain it
ด็อน ทริ๊งค แด้ท ไอ แคน เอ็กซเพลน อิท
What can I say, it’s complicated
ว๊อท แคน ไอ เซย์ , อิทส ค๊อมพลิเขท
Don’t matter what you say
ด็อน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เซย์
Don’t matter what you do
ด็อน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู
I only wanna do bad things to you
ไอ โอ๊นลี่ วอนนา ดู แบ้ด ทริง ทู ยู
So good, that you can’t explain it
โซ กู๊ด , แด้ท ยู แคน เอ็กซเพลน อิท
What can I say, it’s complicated
ว๊อท แคน ไอ เซย์ , อิทส ค๊อมพลิเขท

[Machine Gun Kelly:]
[แมชชีน กัน เคลลี่ :]
I can’t explain it
ไอ แคน เอ็กซเพลน อิท
I love the pain
ไอ ลัฝ เพน
And I love the way that your breath
แอนด์ ไอ ลัฝ เวย์ แด้ท ยุร บรี๊ทฺรฺ
Numbs me like novocain
นัมบ์ มี ไล๊ค โนโฝะเคน
And we are
แอนด์ วี แอ
Always high
ออลเว ไฮฮ
Keep it strange
คี๊พ อิท สเทร๊งจ
Ok, yeah, I’m insane
โอเค , เย่ , ไอม อินเซน
But you the same
บั๊ท ยู เซม
Let me paint the picture
เล็ท มี เพ้นท พิ๊คเจ้อร์
Couch by the kitchen
เคาช บาย คิ๊ทเช่น
Nothin’ but your heels on
นอทติน บั๊ท ยุร ฮีล ออน
Losing our religion
โรซซิ่ง เอ๊า รีลิ๊เจี้ยน
You’re my pretty little vixen
ยู มาย พริ๊ทที่ ลิ๊ทเทิ่ล ฝีคเซ็น
And I’m the voice inside your head
แอนด์ ไอม ว๊อยซ์ อิ๊นไซด์ ยุร เฮด
That keeps telling you to listen to all the bad things I say
แด้ท คี๊พ กำลังเทลล ยู ทู ลิ๊สซึ่น ทู ออล แบ้ด ทริง ไอ เซย์
And you said
แอนด์ ยู เซ็ด

I want you forever
ไอ ว้อนท ยู ฟอเร๊เฝ่อร
Even when we’re not together
อี๊เฝ่น เว็น วี น็อท ทูเก๊ทเธ่อร์
Scars on my body so I can take you wherever
ซคา ออน มาย บ๊อดี้ โซ ไอ แคน เท้ค ยู ฮแวเรฝเออะ
Like I want you forever
ไล๊ค ไอ ว้อนท ยู ฟอเร๊เฝ่อร
Even when we’re not together
อี๊เฝ่น เว็น วี น็อท ทูเก๊ทเธ่อร์
Scars on my body I can look at you whenever
ซคา ออน มาย บ๊อดี้ ไอ แคน ลุ๊ค แอ็ท ยู ฮเว็นเอฝเออะ

[Camila Cabello:]
[คามิรา คาบิโล:]
Am I out of my head?
แอ็ม ไอ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด ?
Am I out of my mind?
แอ็ม ไอ เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์ ?
If you only knew the bad things I like
อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ นยู แบ้ด ทริง ไอ ไล๊ค
Don’t think that I can explain it
ด็อน ทริ๊งค แด้ท ไอ แคน เอ็กซเพลน อิท
What can I say, it’s complicated
ว๊อท แคน ไอ เซย์ , อิทส ค๊อมพลิเขท
Don’t matter what you say
ด็อน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เซย์
Don’t matter what you do
ด็อน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู
I only wanna do bad things to you
ไอ โอ๊นลี่ วอนนา ดู แบ้ด ทริง ทู ยู
So good, that you can’t explain it
โซ กู๊ด , แด้ท ยู แคน เอ็กซเพลน อิท
What can I say, it’s complicated
ว๊อท แคน ไอ เซย์ , อิทส ค๊อมพลิเขท

The way we love, is so unique
เวย์ วี ลัฝ , อิส โซ ยูนี๊ค
And when we touch, I’m shivering
แอนด์ เว็น วี ทั๊ช , ไอ เอ็ม ชีฝเฝ่อร์
And no one has to get it
แอนด์ โน วัน แฮ็ส ทู เก็ท อิท
Just you and me
จั๊สท ยู แอนด์ มี
Cause we’re just living
ค๊อส วี รี จั๊สท ลีฝอิง
Between the sheets
บีทะวีน ฌีท

[Machine Gun Kelly & Camila Cabello:]
[แมชชีน กัน เคลลี่ & คามิร่า คาบิโล:]
I want you forever
ไอ ว้อนท ยู ฟอเร๊เฝ่อร
Even when we’re not together
อี๊เฝ่น เว็น วี น็อท ทูเก๊ทเธ่อร์
Scars on my body so I can take you wherever
ซคา ออน มาย บ๊อดี้ โซ ไอ แคน เท้ค ยู ฮแวเรฝเออะ
Like I want you forever
ไล๊ค ไอ ว้อนท ยู ฟอเร๊เฝ่อร
Even when we’re not together
อี๊เฝ่น เว็น วี น็อท ทูเก๊ทเธ่อร์
Scars on my body I can look at you whenever
ซคา ออน มาย บ๊อดี้ ไอ แคน ลุ๊ค แอ็ท ยู ฮเว็นเอฝเออะ

[Camila Cabello:]
[คามิรา คาบิโล:]
Am I out of my head?
แอ็ม ไอ เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด ?
Am I out of my mind?
แอ็ม ไอ เอ๊าท อ็อฝ มาย ไมนด์ ?
If you only knew the bad things I like
อิ๊ฟ ยู โอ๊นลี่ นยู แบ้ด ทริง ไอ ไล๊ค
Don’t think that I can explain it
ด็อน ทริ๊งค แด้ท ไอ แคน เอ็กซเพลน อิท
What can I say, it’s complicated
ว๊อท แคน ไอ เซย์ , อิทส ค๊อมพลิเขท
Don’t matter what you say
ด็อน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู เซย์
Don’t matter what you do
ด็อน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู ดู
I only wanna do bad things to you
ไอ โอ๊นลี่ วอนนา ดู แบ้ด ทริง ทู ยู
So good, that you can’t explain it
โซ กู๊ด , แด้ท ยู แคน เอ็กซเพลน อิท
What can I say, it’s complicated
ว๊อท แคน ไอ เซย์ , อิทส ค๊อมพลิเขท

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Things คำอ่านไทย Machine Gun Kelly&Camila Cabello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น