เนื้อเพลง Miss You คำอ่านไทย Aaliyah

[Chorus]
([ โครัซ ])
It’s been too long and I’m lost without you
(อิทซ บีน ทู ล็อง แอ็นด แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
What am I gonna do?
(ฮว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
Said I been needin’ you, wantin’ you
(เซ็ด ดาย บีน นีดิน ยู , วอนทิน ยู)
[Said I need you]
([ เซ็ด ดาย เน ยู ])
Wonderin’ if you’re the same and who’s been with you
(วันเดอริน อิฟ ยัวร์ เดอะ เซม แอ็นด ฮู บีน วิฑ ยู)
Is your heart still mine?
(อีส ยุร ฮาท ซทิล ไมน)
I wanna cry sometimes
(ไอ วอนนา คไร ซัมไทม์)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Off to college
(ออฟฟ ทู คอลเล็จ)
Yes, you went away
(เย็ซ , ยู เว็นท อะเว)
Straight from high school
(ซทเรท ฟร็อม ไฮ ซคูล)
You up and left me
(ยู อัพ แอ็นด เล็ฟท มี)
We were close friends
(วี เวอ คโลส ฟเร็นด)
Also lovers
(ออลโซ ลัฝเออะ)
Did everything
(ดิด เอ๊วี่ติง)
For one another
(ฟอ วัน แอะนัธเออะ)
Now you’re gone and I’m lost without you here now
(เนา ยัวร์ กอน แอ็นด แอม ล็อซท วิเฑาท ยู เฮียร เนา)
But I know I gotta live and make it somehow
(บัท ไอ โน ไอ กอททะ ไลฝ แอ็นด เมค อิท ซัมฮาว)
Come back…to me
(คัม แบ็ค ทู มี)
Can you…feel me [Callin’]
(แค็น ยู ฟีล มี [ คอลลิน ])
Hear me…callin’ [For you]
(เฮีย มี คอลลิน [ ฟอ ยู ])
For you…’Cause it’s
(ฟอ ยู คอส อิทซ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
It’s been too long and I’m lost without you
(อิทซ บีน ทู ล็อง แอ็นด แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
What am I gonna do?
(ฮว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
Said I been needin’ you, wantin’ you
(เซ็ด ดาย บีน นีดิน ยู , วอนทิน ยู)
Wonderin’ if you’re the same and who’s been with you
(วันเดอริน อิฟ ยัวร์ เดอะ เซม แอ็นด ฮู บีน วิฑ ยู)
Is your heart still mine?
(อีส ยุร ฮาท ซทิล ไมน)
I wanna cry sometimes
(ไอ วอนนา คไร ซัมไทม์)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)

[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Now I’m sittin’ here
(เนา แอม ซิทดิน เฮียร)
Thinkin’ ’bout you
(ติ้งกิน เบาท ยู)
And the days we used to share
(แอ็นด เดอะ เด วี ยูซ ทู แฌ)
It’s drivin’ me crazy
(อิทซ ดรายวิน มี คเรสิ)
I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู)
I’m just wonderin’ if you still care
(แอม จัซท วันเดอริน อิฟ ยู ซทิล แค)
I don’t wanna let you know
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เล็ท ยู โน)
That it’s killin’ me
(แดท อิทซ คิลลิน มี)
I know you got another life you gotta concentrate baby
(ไอ โน ยู ก็อท แอะนัธเออะ ไลฟ ยู กอททะ คอนเซ็นทเรท เบบิ)
Come back…to me
(คัม แบ็ค ทู มี)
Can you…feel me [Callin’]
(แค็น ยู ฟีล มี [ คอลลิน ])
Hear me…callin’ [For you]
(เฮีย มี คอลลิน [ ฟอ ยู ])
For you…’Cause it’s
(ฟอ ยู คอส อิทซ)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
It’s been too long and I’m lost without you
(อิทซ บีน ทู ล็อง แอ็นด แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
What am I gonna do?
(ฮว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
Said I been needin’ you, wantin’ you
(เซ็ด ดาย บีน นีดิน ยู , วอนทิน ยู)
Wonderin’ if you’re the same and who’s been with you
(วันเดอริน อิฟ ยัวร์ เดอะ เซม แอ็นด ฮู บีน วิฑ ยู)
Is your heart still mine?
(อีส ยุร ฮาท ซทิล ไมน)
I wanna cry sometimes
(ไอ วอนนา คไร ซัมไทม์)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)

[Bridge]
([ บริจ ])
I…can’t…be…no…more
(ไอ แค็นท บี โน โม)
Since you went away I
(ซินซ ยู เว็นท อะเว ไอ)
Don’t really feel like talkin’
(ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ฟีล ไลค ทอคกิ่น)
No one here to love me
(โน วัน เฮียร ทู ลัฝ มี)
Baby do you understand me
(เบบิ ดู ยู อันเดิซแทนด มี)
I can’t do or be without you
(ไอ แค็นท ดู ออ บี วิเฑาท ยู)

[Chorus 3x]
([ โครัซ 3x ])
It’s been too long and I’m lost without you
(อิทซ บีน ทู ล็อง แอ็นด แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
[Tell me what I’m gonna do]
([ เท็ล มี ฮว็อท แอม กอนนะ ดู ])
What am I gonna do?
(ฮว็อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)
Said I been needin’ you, wantin’ you
(เซ็ด ดาย บีน นีดิน ยู , วอนทิน ยู)
Wonderin’ if you’re the same and who’s been with you
(วันเดอริน อิฟ ยัวร์ เดอะ เซม แอ็นด ฮู บีน วิฑ ยู)
Is your heart still mine?
(อีส ยุร ฮาท ซทิล ไมน)
I wanna cry sometimes
(ไอ วอนนา คไร ซัมไทม์)
I miss you
(ไอ มิซ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miss You คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น