เนื้อเพลง Me and My Broken Heart คำอ่านไทย Rixton

All I need is a little love in my life
(ออล ไอ เน อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อิน ไม ไลฟ)
All I need is a little love in the dark
(ออล ไอ เน อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อิน เดอะ ดาค)
A little but I’m hoping it might kick start
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท แอม โฮพปิง อิท ไมท คิด ซทาท)
Me and my broken heart
(มี แอ็นด ไม บโรเค็น ฮาท)
I need a little loving tonight
(ไอ เน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝอิง ทุไนท)
Hold me so I’m not falling apart
(โฮลด มี โซ แอม น็อท ฟ๊อลิง อะพาท)
A little but I’m hoping it might kick start
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท แอม โฮพปิง อิท ไมท คิด ซทาท)
Me and my broken heart
(มี แอ็นด ไม บโรเค็น ฮาท)

Yeah
(เย่)

Shotgun, aimed at my heart, you got one
(ชอทกัน , เอม แอ็ท ไม ฮาท , ยู ก็อท วัน)
Tear me apart in this song
(เทีย มี อะพาท อิน ที ซ็อง)
How do we call this love
(เฮา ดู วี คอล ที ลัฝ)
I tried, to run away but your eyes
(ไอ ทไร , ทู รัน อะเว บัท ยุร ไอ)
Tell me to stay oh why
(เท็ล มี ทู ซเท โอ ฮไว)
Why do we call this love
(ฮไว ดู วี คอล ที ลัฝ)

It seems like we’ve been losing control
(อิท ซีม ไลค หวีบ บีน โรซิง ค็อนทโรล)
So bad it don’t mean I’m not alone
(โซ แบ็ด ดิท ด้อนท์ มีน แอม น็อท อะโลน)
When I say
(ฮเว็น นาย เซ)

All I need is a little love in my life
(ออล ไอ เน อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อิน ไม ไลฟ)
All I need is a little love in the dark
(ออล ไอ เน อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อิน เดอะ ดาค)
A little but I’m hoping it might kick start
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท แอม โฮพปิง อิท ไมท คิด ซทาท)
Me and my broken heart
(มี แอ็นด ไม บโรเค็น ฮาท)
I need a little loving tonight
(ไอ เน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝอิง ทุไนท)
Hold me so I’m not falling apart
(โฮลด มี โซ แอม น็อท ฟ๊อลิง อะพาท)
A little but I’m hoping it might kick start
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท แอม โฮพปิง อิท ไมท คิด ซทาท)
Me and my broken heart
(มี แอ็นด ไม บโรเค็น ฮาท)

Maybe some part of you just hates me
(เมบี ซัม พาท อ็อฝ ยู จัซท เฮท มี)
You pick me up and play me
(ยู พิค มี อัพ แอ็นด พเล มี)
How do we call this love
(เฮา ดู วี คอล ที ลัฝ)
One time tell me you need me tonight
(วัน ไทม เท็ล มี ยู เน มี ทุไนท)
To make it easy, you lie
(ทู เมค อิท อีสอิ , ยู ไล)
And say it’s all for love
(แอ็นด เซ อิทซ ซอร์ ฟอ ลัฝ)

It seems like we’ve been losing control
(อิท ซีม ไลค หวีบ บีน โรซิง ค็อนทโรล)
So bad it don’t mean I’m not alone
(โซ แบ็ด ดิท ด้อนท์ มีน แอม น็อท อะโลน)
When I say
(ฮเว็น นาย เซ)

All I need is a little love in my life
(ออล ไอ เน อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อิน ไม ไลฟ)
All I need is a little love in the dark
(ออล ไอ เน อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อิน เดอะ ดาค)
A little but I’m hoping it might kick start
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท แอม โฮพปิง อิท ไมท คิด ซทาท)
Me and my broken heart
(มี แอ็นด ไม บโรเค็น ฮาท)
I need a little loving tonight
(ไอ เน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝอิง ทุไนท)
Hold me so I’m not falling apart
(โฮลด มี โซ แอม น็อท ฟ๊อลิง อะพาท)
A little but I’m hoping it might kick start
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท แอม โฮพปิง อิท ไมท คิด ซทาท)
Me and my broken heart
(มี แอ็นด ไม บโรเค็น ฮาท)

Me and my broken heart
(มี แอ็นด ไม บโรเค็น ฮาท)
Me and my broken
(มี แอ็นด ไม บโรเค็น)
Yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่)

It’s just me
(อิทซ จัซท มี)
It’s just me
(อิทซ จัซท มี)
It’s just me
(อิทซ จัซท มี)
Me and my broken heart
(มี แอ็นด ไม บโรเค็น ฮาท)

All I need is a little love in my life
(ออล ไอ เน อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อิน ไม ไลฟ)
All I need is a little love in the dark
(ออล ไอ เน อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ อิน เดอะ ดาค)
A little but I’m hoping it might kick start
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท แอม โฮพปิง อิท ไมท คิด ซทาท)
Me and my broken heart
(มี แอ็นด ไม บโรเค็น ฮาท)
I need a little loving tonight
(ไอ เน อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝอิง ทุไนท)
Hold me so I’m not falling apart
(โฮลด มี โซ แอม น็อท ฟ๊อลิง อะพาท)
A little but I’m hoping it might kick start
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บัท แอม โฮพปิง อิท ไมท คิด ซทาท)
Me and my broken heart
(มี แอ็นด ไม บโรเค็น ฮาท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Me and My Broken Heart คำอ่านไทย Rixton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น