เนื้อเพลง Black Beatles คำอ่านไทย Rae Sremmurd

rae-sremmurd-black-beatles

Black Beatles in the city
แบล๊ค บีเดิลสฺ อิน ซิ๊ที่
Be back immediately to confiscate the moneys
บี แบ็ค อิมีดิอิทลิ ทู คอนฟิซเคท มั๊นนี่
(Ear Drummers)
(เอียร ดรัมเมอะ )
Rae Sremm, Guwop, Mike WiLL!
เร สเลม, กูวอบ, ไมค วิล !
I sent flowers, but you said you didn’t receive
ไอ เซ็นท ฟล๊าวเว่อร์ , บั๊ท ยู เซ็ด ยู ดิด รีซี๊ฝ 
But you said you didn’t need them
บั๊ท ยู เซ็ด ยู ดิด นี๊ด เด็ม

That girl is a real crowd pleaser
แด้ท เกิร์ล อิส อะ.-เรียล คราวดํ พลีเซอ
Small world, all her friends know of me
สมอลล์ เวิลด , ออล เฮอ เฟรน โนว์ อ็อฝ มี
Young bull livin’ like an old geezer
ยัง บูลล ลีฟวิง ไล๊ค โอลด์ กีเซอร์
Quick release the cash, watch it fall slowly
ควิค รีลี๊ส แค๊ช , ว๊อทช อิท ฟอลล์ ซโลลิ
Frat girls still tryna get even
ฟลาส เกิร์ล สทิลล ทายนา เก็ท อี๊เฝ่น
Haters mad for whatever reason
เฮเดอ แม้ด ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ รี๊ซั่น
Smoke in the air, binge drinking
สโม๊ค อิน แอร์ , บีนชฺ ดริ๊งคิ้ง
They lose it when the DJ drops the needle
เด ลู้ส อิท เว็น ดีเจ ดรอพ นี๊ดเดิ้ล

Getting so gone I’m not blinkin’
เกดดดิ้ง โซ กอน ไอ น็อท บริ้งกิ้ง
What in the world was I thinkin’?
ว๊อท อิน เวิลด วอส ไอ ทิ้งกิ้ง’?
New day, new money to be made
นิว เดย์ , นิว มั๊นนี่ ทู บี เมด
There is nothin’ to explain
แดร์ อิส นอตติ้ง ทู เอ็กซเพลน
I’m a fuckin’ black Beatle, cream seats in the Regal
ไอ อะ.ฟัคกิ้ง แบล๊ค บีเดิลสฺ , ครีม ซีท อิน รีแก็ล
Rockin’ John Lennon lenses, like to see ‘em spread eagle
รอคกิ้ง จอน เลนนอน เลนส, ไล๊ค ทู ซี สเพร๊ด อี๊เกิ้ล
Took a bitch to the club and let her party on the table
ทุค อะ.-บิช ทู คลับ แอนด์ เล็ท เฮอ พ๊าร์ที่ ออน เท๊เบิ้ล
Screamin’, “Everybody’s famous!”
สคีมมิ่ง’, “เอเวอรี่บอดี้ เฟ๊มัส !”
Like clockwork, I blow it all
ไล๊ค คอกเควิก , ไอ โบลว์ อิท ออล
And get some more
แอนด์ เก็ท ซัม โม
Get you somebody that can do both
เก็ท ยู ซัมบอดี้ แด้ท แคน ดู โบทรฺ
Black Beatles got the babes belly rollin’
แบล๊ค บีเดิลสฺ ก็อท เบ้บ เบลลิ โรลลิ่ง
She think she love me, I think she trollin’
ชี ทริ๊งค ชี ลัฝ มี , ไอ ทริ๊งค ชี โทรลิ่ง

That girl is a real crowd pleaser
แด้ท เกิร์ล อิส อะ.-เรียล คราวดํ พลีเซอ
Small world, all her friends know of me
สมอลล์ เวิลด , ออล เฮอ เฟรน โนว์ อ็อฝ มี
Young bull livin’ like an old geezer
ยัง บูลล ลิฟวิ่ง  ไล๊ค โอลด์ กีเซอร์
Quick release the cash, watch it fall slowly
ควิค รีลี๊ส แค๊ช , ว๊อทช อิท ฟอลล์ ซโลลิ
Frat girls still tryna get even
ฟาท เกิร์ล สทิลล ทายนา เก็ท อี๊เฝ่น
Haters mad for whatever reason
เฮเดอ แม้ด ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ รี๊ซั่น
Smoke in the air, binge drinkin’
สโม๊ค อิน แอร์ , บีนชฺ ดริ้งกิ้ง
They lose it when the DJ drops the needle
เด ลู้ส อิท เว็น ดีเจ ดรอพ นี๊ดเดิ้ล

Came in with two girls, look like strippers in their real clothes
เคม อิน วิธ ทู เกิร์ล , ลุ๊ค ไล๊ค สทริเปอร์ อิน แดร์ เรียล คโลฑ
A broke ho can only point me to a rich ho
อะ.-บโรค โฮ แคน โอ๊นลี่ พ๊อยท์ มี ทู อะ.-ริ๊ช โฮ
A yellow bitch with green hair, a real weirdo
อะ.-เย๊ลโล่ว บิช วิธ กรีน แฮร์ , อะ.-เรียล เวียโด
Black man, yellow Lamb’, red light go
แบล๊ค แมน , เย๊ลโล่ว แลม’, เร้ด ไล๊ท โก
They seen that Guwop and them just came in through the side door
เด ซีน แด้ท กูวอบ แอนด์ เด็ม จั๊สท เคม อิน ทรู ไซด์ ดอร์
There’s so much money on the floor we buyin’ school clothes
แด โซ มัช มั๊นนี่ ออน ฟลอร์ วี บายยิ่ง สคูล คโลฑ
Why you bring the money machine to the club for?
วาย ยู บริง มั๊นนี่ แมชชีน ทู คลับ ฟอร์ ?
Pint of lean, pound of weed, and a kilo
ไพนท อ็อฝ ลีน , เพานด อ็อฝ วี , แอนด์ อะ.-คีลโอะ
I eurostep past a hater like I’m Rondo
ไอ ยูโรสเตป พาสท์ อะ.-เฮเดอ ไล๊ค ไอ โรโด
I upgrade your baby mama to a condo
ไอ อั๊พเกรด ยุร เบ๊บี้ มามะ ทู อะ.-คอนโด
Like Chapo servin’ yayo to the gringos
ไล๊ค ชาโป เซอวิน’ ยาโย ทู กริงโก้
Black Beatle, club close when I say so
แบล๊ค บีเดิลสฺ , คลับ โคลส เว็น ไอ เซย์ โซ

That girl is a real crowd pleaser
แด้ท เกิร์ล อิส อะ.-เรียล คราวดํ พลีเซอ
Small world, all her friends know of me
สมอลล์ เวิลด , ออล เฮอ เฟรน โนว์ อ็อฝ มี
Young bull living like an old geezer
ยัง บูลล ลีฝอิง ไล๊ค โอลด์ กีเซอ
Quick release the cash, watch it fall slowly
ควิค รีลี๊ส แค๊ช , ว๊อทช อิท ฟอลล์ ซโลลิ
Frat girls still tryna get even
ฟาท เกิร์ล สทิลล ทายนา เก็ท อี๊เฝ่น
Haters mad for whatever reason
เฮเดอ แม้ด ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ รี๊ซั่น
Smoke in the air, binge drinkin’
สโม๊ค อิน แอร์ , บีนชฺ ดริ้งกิ้ง
They lose it when the DJ drops the needle
เด ลู้ส อิท เว็น ดีเจ ดรอพ นี๊ดเดิ้ล

She’s a good teaser, and we blowin’ reefer
ชี อะ.-กู๊ด ทีสเออะ , แอนด์ วี โบลวิ่ง รีฟเออะ
Your body like a work of art, baby
ยุร บ๊อดี้ ไล๊ค อะ.-เวิ๊ร์ค อ็อฝ อาร์ท , เบ๊บี้
Don’t fuck with me, I’ll break your heart, baby
ด้อน ฟัค วิธ มี , ไอ เบร๊ค ยุร ฮาร์ท , เบ๊บี้
D&G on me, I got a lot of flavor
ดีแอนจี ออน มี , ไอ ก็อท อะ.-ล็อท อ็อฝ ฟเลเฝอะ
15 hundred on my feet, I’m tryna kill these haters
15 ฮั๊นเดร็ด ออน มาย ฟีท , ไอ ทายนา คิลล์ ฑิส เฮเดอ
I had haters when I was broke, I’m rich, I still got haters
ไอ แฮ็ด เฮเดอ เว็น ไอ วอส บโรค , ไอ ริ๊ช , ไอ สทิลล ก็อท เฮเดอ
I had hoes when I was broke, I’m rich, I’m still a player
ไอ แฮ็ด โฮ เว็น ไอ วอส บโรค , ไอ ริ๊ช , ไอ สทิลล อะ.-เพย์เยอร์
I wear leather Gucci jackets like it’s still the 80s
ไอ แวร์ เล๊เธ่อร์ กู๊ซชี่ แจ๊คเก๊ต ไล๊ค อิทส สทิลล 80s
I’ve been blowin’ OG Kush, I feel a lil’ sedated
ไอ บีน โบลวิ่ง’ โอกอด ครูช , ไอ ฟีล อะ. ซิเดท
I can’t worry about a broke nigga or a hater
ไอ แค้น ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท อะ.-บโรค นิกงา ออ อะ.-เฮเดอ
Black Beatle, bitch, me and Paul McCartney related
แบล๊ค บีเดิลสฺ , บิช , มี แอนด์ พอล แมคคาร์นี รีเหลท

That girl is a real crowd pleaser
แด้ท เกิร์ล อิส อะ.-เรียล คราวดํ พลีเซอ
Small world, all her friends know of me
สมอลล์ เวิลด , ออล เฮอ เฟรน โนว์ อ็อฝ มี
Young bull living like an old geezer
ยัง บูลล ลีฝอิง ไล๊ค โอลด์ กีเซอ
Quick release the cash, watch it fall slowly
ควิค รีลี๊ส แค๊ช , ว๊อทช อิท ฟอลล์ ซโลลิ
Frat girls still tryna get even
ฟาท เกิร์ล สทิลล ทายนา เก็ท อี๊เฝ่น
Haters mad for whatever reason
เฮเดอ แม้ด ฟอร์ ฮว็อทเอฝเออะ รี๊ซั่น
Smoke in the air, binge drinkin’
สโม๊ค อิน แอร์ , บีนชฺ ดร้ิงกิ้ง
They lose it when the DJ drops the needle
เด ลู้ส อิท เว็น ดีเจ ดรอพ นี๊ดเดิ้ล

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Black Beatles คำอ่านไทย Rae Sremmurd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น