เนื้อเพลง Broccoli คำอ่านไทย Big Baby D.R.A.M.

broccoli-big-baby-d-r-a-m

Ain’t no tellin’ what I’m finna be on (ayy, ayy)
อิ้นท โน เทลลิ่ง ว๊อท ไอ ฟินนา บี ออน (อาย , อาย )
I’m beyond all that fuck shit, hey
ไอ บียอนด์ ออล แด้ท ฟัค ชิท , เฮ

Hey lil’ mama, would you like to be my sunshine?
เฮ ลิว มามะ , เวิด ยู ไล๊ค ทู บี มาย ซันชาย ?
Nigga touch my gang, we gon’ turn this shit to Columbine
นิกงา ทั๊ช มาย แก๊ง , วี กอน เทิร์น ดิส ชิท ทู คอลอัมไบน
Ice on my neck cost me ten times three
ไอ๊ซ์ ออน มาย เน็ค คอสทํ มี เท็น ไทม์ ทรี
Thirty thousand dollars for a nigga to get flee
เธอทิ เธ๊าซั่นด ดอลเลอะ ฟอร์ อะ.-นิกงา ทู เก็ท ฟลี
I just hit Rodéo and I spent like ten Gs
ไอ จั๊สท ฮิท โรดิโอ แอนด์ ไอ ซเพ็นท ไล๊ค เท็น จีส
I just did a show and spent the check on my mama
ไอ จั๊สท ดิด อะ.-โชว์ แอนด์ ซเพ็นท เช็ค ออน มาย มามะ
When I go on vacay I might rent out the Bahamas
เว็น ไอ โก ออน เวเค ไอ ไมท เร๊นท เอ๊าท บาฮามา
And I keep like ten phones, damn I’m really never home
แอนด์ ไอ คี๊พ ไล๊ค เท็น โฟน , แดมนํ ไอ ริแอ็ลลิ เน๊เฝ่อร์ โฮม
All these niggas clones, tryna copy what I’m on
ออล ฑิส นิกงา โคโลน , ทายนา ค๊อพพี่ ว๊อท ไอ ออน
Nigga get your own, tryna pick a nigga bone
นิกงา เก็ท ยุร โอว์น , ทายนา พิค อะ.-นิกงา โบน
Word to brother Skip, boy I had a good day
เวิร์ด ทู บร๊าเท่อรํ สคิพ , บอย ไอ แฮ็ด อะ.-กู๊ด เดย์
Metro PCS trappin’, boy I’m makin’ plays
เมทโร พีซีเอส แทปปิ้ง, บอย ไอ เมคกิ้ง เพลย์
Fifty shades of grey, beat that pussy like Hulk Hogan
ฟีฟทิ เฉด อ็อฝ เกรย์ , บีท แด้ท พุซซิ ไล๊ค ฮัลค โฮเกรน
I know you know my slogan, if it ain’t ’bout guap I’m gone
ไอ โนว์ ยู โนว์ มาย สโล๊แก้น , อิ๊ฟ อิท อิ้นท อเบา แกรบ ไอ กอน
Niggas hatin’ ’cause I’m chosen from the concrete I had rose
นิกงา แฮชติ้ง คอส ไอ โชเซ่น ฟรอม ค๊อนครีท ไอ แฮ็ด โรส
Shawty starin’ at my necklace ’cause my diamonds really froze
ชาวดี้ สแตลิ่ง แอ็ท มาย เนคเครด คอส มาย ได๊ม่อนดํ ริแอ็ลลิ ฟโรส
Put that dick up in her pussy, bet she feel it in her toes
พุท แด้ท ดิก อั๊พ อิน เฮอ พุซซิ , เบ๊ท ชี ฟีล อิท อิน เฮอ โท
I’m a real young nigga from the six throwin’ ‘bows
ไอ อะ.-เรียล ยัง นิกงา ฟรอม ซิกซ์ โทรลวิ่ง โบล
I’m a real young nigga from the six throwin’ ‘bows
ไอ อะ.-เรียล ยัง นิกงา ฟรอม ซิกซ์ โทรลวิ่ง โบล
Real young nigga from the six throwin’ ‘bows
เรียล ยัง นิกงา ฟรอม ซิกซ์ โทรลวิ่ง โบล

In the middle of the party, bitch get off me
อิน มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ พ๊าร์ที่ , บิช เก็ท ออฟฟ มี
In the cut I’m rollin’ up my broccoli
อิน คัท ไอ โรลิ่ง อั๊พ มาย บรอคโคะลิ
Ya I know your baby mama fond of me
ยา ไอ โนว์ ยุร เบ๊บี้ มามะ ฟ็อนด อ็อฝ มี
All she want to do is smoke that broccoli
ออล ชี ว้อนท ทู ดู อิส สโม๊ค แด้ท บรอคโคะลิ
Whispered in my ear she trying to leave with me
วิสเพ่อร์ อิน มาย เอียร ชี ธรายิ่ง ทู ลี๊ฝ วิธ มี
Said that I can get that pussy easily
เซ็ด แด้ท ไอ แคน เก็ท แด้ท พุซซิ อีสอิลิ
Said that I can hit that shit so greasily
เซ็ด แด้ท ไอ แคน ฮิท แด้ท ชิท โซ เกรซิลิ
I’m a dirty dog, I did it sleazily
ไอ อะ.-เดอทิ ด้อกก , ไอ ดิด อิท สิซิลี่

Ain’t no tellin’ what I’m finna be on
อิ้นท โน เทลลิ่ง ว๊อท ไอ ฟินนา บี ออน
I’m beyond all that fuck shit
ไอ บียอนด์ ออล แด้ท ฟัค ชิท
Ain’t no tellin’ what I’m finna be on
อิ้นท โน เทลลิ่ง ว๊อท ไอ ฟินนา บี ออน
I’m beyond all that fuck shit
ไอ บียอนด์ ออล แด้ท ฟัค ชิท

I got companies and Pesos
ไอ ก็อท คอมเพนี่ แอนด์ เพโซ
I got people on my payroll
ไอ ก็อท พี๊เพิ่ล ออน มาย เพย์โรว
She don’t do it ‘less I say so
ชี ด้อนท ดู อิท เลส ไอ เซย์ โซ
I don’t smoke if it ain’t fuego
ไอ ด้อนท สโม๊ค อิ๊ฟ อิท อิ้นท
I should sauce ’ up like Prego
ไอ เชิด ซ๊อซ อั๊พ ไล๊ค พรีโก
Fettucini with Alfredo
เฟททูซินิ วิธ ออฟรีโด
All I wanted was the fame and every game they made on Sega
ออล ไอ ว้อนท วอส เฟม แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เกม เด เมด ออน เซก้า
I was five or six years old when I had told myself, “Okay you’re special”
ไอ วอส ไฟฝ ออ ซิกซ์ เยียร์ โอลด์ เว็น ไอ แฮ็ด โทลด ไมเซลฟ , “โอเค ยู สเปเชี่ยล”
But I treat you like my equal never lesser
บั๊ท ไอ ทรี๊ท ยู ไล๊ค มาย อี๊ควอล เน๊เฝ่อร์ เลซเซอะ
I was twenty-six years old when we had dropped this one amazing record
ไอ วอส ทเว้นที่ -ซิกซ์ เยียร์ โอลด์ เว็น วี แฮ็ด ดร็อพ ดิส วัน อะเมสอิง เร๊คขอร์ด
Had the world steppin’
แฮ็ด เวิลด สเตปปิ้ง
That’s what I call epic
แดส ว๊อท ไอ คอลลํ เอพอิค
Couple summers later I got paper
คั๊พเพิ่ล ซั๊มเม่อร์ เลทเออะ ไอ ก็อท เพ๊เพ่อร์
I acquired taste for salmon on a bagel
ไอ แอ๊คไควร์ เท๊ซท ฟอร์ แซมอัน ออน อะ.-เบเกอร์
With the capers on a square plate
วิธ เคเพอะ ออน อะ.-สแควร์ เพล๊ท
At the restaurant with the why you got to stare face
แอ็ท เรซเทอรอง วิธ วาย ยู ก็อท ทู สแทร์ เฟซ
To know I either ball or I record over the snare and bass
ทู โนว์ ไอ ไอ๊เทร่อ บอล ออ ไอ เร๊คขอร์ด โอ๊เฝ่อร ซแน แอนด์ แบ็ซ
Rapper face, dread headed
แรพเพอ เฟซ , เดรด เฮด
Golden diamond teeth wearin’
โกลเด็น ได๊ม่อนดํ ทีท แวริ่ง
They just mad cause I got that cheese, bitch, I keep dairy
เด จั๊สท แม้ด ค๊อส ไอ ก็อท แด้ท ชี๊ส , บิช , ไอ คี๊พ แด๊รี่
Turnt up in the party gettin’ lit to Yachty
เทินท อั๊พ อิน พ๊าร์ที่ เกตติ้ง ลิท ทู ยาททิ
With a Spanish Barbie, word to my mami
วิธ อะ.-ซแพนอิฌ บาร์บี้, เวิร์ด ทู มาย มัมมี

In the middle of the party, bitch get off me (Get off of me)
อิน มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ พ๊าร์ที่ , บิช เก็ท ออฟฟ มี (เก็ท ออฟฟ อ็อฝ มี )
In the cut I’m rollin’ up my broccoli (My weed, my weed)
อิน คัท ไอ โรลิ่ง อั๊พ มาย บรอคโคะลิ (มาย วี , มาย วี )
Ya I know your baby mama fond of me (She fond of me)
ยา ไอ โนว์ ยุร เบ๊บี้ มามะ ฟ็อนด อ็อฝ มี (ชี ฟ็อนด อ็อฝ มี )
All she want to do is smoke that broccoli
ออล ชี ว้อนท ทู ดู อิส สโม๊ค แด้ท บรอคโคะลิ
(My weed, my weed)
(มาย วี , มาย วี )
Whispered in my ear she trying to leave with me
วิสเพ่อร์ อิน มาย เอียร ชี ธรายิ่ง ทู ลี๊ฝ วิธ มี
(She vulnerable)
(ชี ฝั๊ลเนอเรเบิ้ล )
Said that I can let that pussy easily
เซ็ด แด้ท ไอ แคน เล็ท แด้ท พุซซิ อีสอิลิ
(She fallin’ for)
(ชี ฟอลลิ่ง ฟอร์ )
Said I can hit that shit so greasily (Oh yeah, oh yeah)
เซ็ด ไอ แคน ฮิท แด้ท ชิท โซ กรีซิลี่ (โอ เย่ , โอ เย่ )
I’m a dirty dog I did it sleazily
ไอ อะ.-เดอทิ ด้อกก ไอ ดิด อิท สิซิลี่

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Broccoli คำอ่านไทย Big Baby D.R.A.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น