เนื้อเพลง Miss Independent คำอ่านไทย Kelly Clarkson

Miss independent
(มิซ อินดิเพนเด็นท)
Miss self-sufficient
(มิซ เซ็ลฟ ซัฟฟีฌเอ็นท)
Miss keep your distance
(มิซ คีพ ยุร ดีซแท็นซ)
Miss unafraid
(มิซ อนาเฟรด)
Miss out of my way
(มิซ เอาท อ็อฝ ไม เว)
Miss don’t let a man interfere, no
(มิซ ด้อนท์ เล็ท ดา แม็น อินเทอะเฟีย , โน)
Miss on her own
(มิซ ออน เฮอ โอน)
Miss almost grown
(มิซ ออลโมซท กโรน)
Miss never let a man help her off her throne
(มิซ เนฝเออะ เล็ท ดา แม็น เฮ็ลพ เฮอ ออฟฟ เฮอ ธโรน)
So, by keeping her heart protected
(โซ , ไบ คีพอิง เฮอ ฮาท พโระเทคท)
She’d never ever feel rejected
(ชี เนฝเออะ เอฝเออะ ฟีล ริเจคท)
Little miss apprehensive
(ลิ๊ทเทิ่ล มิซ แอพริเฮนซิฝ)
Said ooh, she fell in love
(เซ็ด อู้ , ชี เฟ็ล อิน ลัฝ)

What is the feelin’ takin’ over?
(ฮว็อท อีส เดอะ ฟีลิน ทอคกิ่น โอเฝอะ)
Thinkin’ no one could open my door
(ติ้งกิน โน วัน คูด โอเพ็น ไม โด)
Surprise…It’s time
(เซิพไรส อิทซ ไทม)
To feel what’s real
(ทู ฟีล ฮว็อท ริแอ็ล)
What happened to Miss Independent?
(ฮว็อท แฮพเพ็น ทู มิซ อินดิเพนเด็นท)
No more the need to be defensive
(โน โม เดอะ เน ทู บี ดิเฟนซิฝ)
Goodbye, old you
(กู๊ดบาย , โอลด ยู)
When love is true
(ฮเว็น ลัฝ อีส ทรู)

Misguided heart
(มิซไกดอิด ฮาท)
Miss play it smart
(มิซ พเล อิท ซมาท)
Miss if you want to use that line you better not start, no
(มิซ อิฟ ยู ว็อนท ทู ยูซ แดท ไลน ยู เบทเทอะ น็อท ซทาท , โน)
But she miscalculated
(บัท ชี มิซแคลคิวเลท)
She didn’t want to end up jaded
(ชี ดิ๊นอิน ว็อนท ทู เอ็นด อัพ เจด)
And this miss decided not to miss out on true love
(แอ็นด ที มิซ ดิไซด น็อท ทู มิซ เอาท ออน ทรู ลัฝ)
So, by changing her misconceptions
(โซ , ไบ เช้งจิ้นส เฮอ มิซค็อนเซพฌัน)
She went in a new direction
(ชี เว็นท อิน อะ นยู ดิเรคฌัน)
And found inside she felt a connection
(แอ็นด เฟานด อีนไซด ชี เฟ็ลท ดา ค็อนเนคฌัน)
She fell in love.
(ชี เฟ็ล อิน ลัฝ)

What is the feelin’ takin’ over?
(ฮว็อท อีส เดอะ ฟีลิน ทอคกิ่น โอเฝอะ)
Thinkin’ no one could open my door [open my door]
(ติ้งกิน โน วัน คูด โอเพ็น ไม โด [ โอเพ็น ไม โด ])
Surprise…It’s time [yeah]
(เซิพไรส อิทซ ไทม [ เย่ ])
To feel what’s real
(ทู ฟีล ฮว็อท ริแอ็ล)
What happened to Miss Independent?
(ฮว็อท แฮพเพ็น ทู มิซ อินดิเพนเด็นท)
No more the need to be defensive
(โน โม เดอะ เน ทู บี ดิเฟนซิฝ)
Goodbye [goodbye], old you [oh you]
(กู๊ดบาย [ กู๊ดบาย ] , โอลด ยู [ โอ ยู ])
When love, when love is true
(ฮเว็น ลัฝ , ฮเว็น ลัฝ อีส ทรู)

When Miss Independence walked away
(ฮเว็น มิซ อินดิเพนเด็นซ วอค อะเว)
No time for love that came her way
(โน ไทม ฟอ ลัฝ แดท เคม เฮอ เว)
She looked in the mirror and thought today
(ชี ลุค อิน เดอะ มีเรอะ แอ็นด ธอท ทุเด)
What happened to miss no longer afraid?
(ฮว็อท แฮพเพ็น ทู มิซ โน ลองเงอ อัฟเรด)
It took some time for her to see
(อิท ทุค ซัม ไทม ฟอ เฮอ ทู ซี)
How beautiful love could truly be
(เฮา บยูทิฟุล ลัฝ คูด ทรูลิ บี)
No more talk of why can’t that be me
(โน โม ทอค อ็อฝ ฮไว แค็นท แดท บี มี)
I’m so glad I finally feel…
(แอม โซ กแล็ด ดาย ไฟแน็ลลิ ฟีล)

What is the feelin’ takin’ over?
(ฮว็อท อีส เดอะ ฟีลิน ทอคกิ่น โอเฝอะ)
Thinkin’ no one could open my door
(ติ้งกิน โน วัน คูด โอเพ็น ไม โด)
Surprise [surprise], it’s time [yeah]
(เซิพไรส [ เซิพไรส ] , อิทซ ไทม [ เย่ ])
To feel [to feel] what’s real
(ทู ฟีล [ ทู ฟีล ] ฮว็อท ริแอ็ล)
What happened to Miss Independent?
(ฮว็อท แฮพเพ็น ทู มิซ อินดิเพนเด็นท)
No more the need to be defensive
(โน โม เดอะ เน ทู บี ดิเฟนซิฝ)
Goodbye [goodbye], old you
(กู๊ดบาย [ กู๊ดบาย ] , โอลด ยู)
When love, when love is true…
(ฮเว็น ลัฝ , ฮเว็น ลัฝ อีส ทรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Miss Independent คำอ่านไทย Kelly Clarkson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น