เนื้อเพลง Wild Ones ft. Sia คำอ่านไทย Flo Rida

[Sia – Hook]
([ Sia ฮุค ])
Hey I heard you were a wild one
(เฮ ไอ เฮิด ยู เวอ อะ ไวลด วัน)
Oooh
(อู้)
If I took you home
(อิฟ ฟาย ทุค ยู โฮม)
It’d be a home run
(อิทด บี อะ โฮม รัน)
Show me how you do
(โฌ มี เฮา ยู ดู)

I wanna shut down in the club
(ไอ วอนนา ฌัท เดาน อิน เดอะ คลับ)
With you
(วิฑ ยู)
Hey I heard you like the wild ones [wild ones wild ones]
(เฮ ไอ เฮิด ยู ไลค เดอะ ไวลด วัน [ ไวลด วัน ไวลด วัน ])
Oooh
(อู้)

[Flo Rida]
([ โฟล รีดา ])
I like crazy, foolish, stupid
(ไอ ไลค คเรสิ , ฟูลอิฌ , ซทยูทิด)
Party going wild, fist pumping music,
(พาทิ โกอิ้ง ไวลด , ฟิซท พัมปิง มยูสิค ,)
I might lose it
(ไอ ไมท ลูส อิท)
Glass to the roof, that how we do’z it [do’z it do’z it]
(กลัซ ทู เดอะ รูฟ , แดท เฮา วี ดอซ อิท [ ดอซ อิท ดอซ อิท ])
I don’t care the night, she don’t care we like
(ไอ ด้อนท์ แค เดอะ ไนท , ชี ด้อนท์ แค วี ไลค)
Almost dared the right vibe
(ออลโมซท แด เดอะ ไรท วายพฺ)
Ready to get live, ain’t no surprise
(เรดอิ ทู เก็ท ไลฝ , เอน โน เซิพไรส)
Take me so high, jumping nose dive
(เทค มี โซ ไฮ , จัมปิง โนส ไดฝ)
Surfing the crowd
(เซิฟฟริง เดอะ คเราด)
Oooh
(อู้)
Said I gotta be the man
(เซ็ด ดาย กอททะ บี เดอะ แม็น)
I’m the head of my band, mic check one two
(แอม เดอะ เฮ็ด อ็อฝ ไม แบ็นด , ไมคะ เช็ค วัน ทู)
Shut them down in the club while the playboy does it, and y’all get loose loose
(ฌัท เฑ็ม เดาน อิน เดอะ คลับ ฮไวล เดอะ พเลบอย โด ซิท , แอ็นด ยอล เก็ท ลูซ ลูซ)
After bottle, we all get bent and again tomorrow
(อาฟเทอะ บ๊อทเทิ่ล , วี ออล เก็ท เบ็นท แอ็นด อะเกน ทุมอโร)
Gotta break rules cause that’s the motto
(กอททะ บเรค รูล คอส แฑ็ท เดอะ มอทโท)
Club shuts down, a hundred super models
(คลับ ฌัท เดาน , อะ ฮันดเร็ด ซยูเพอะ โม๊เด็ล)

[Sia – Hook]
([ Sia ฮุค ])
Hey I heard you were a wild one
(เฮ ไอ เฮิด ยู เวอ อะ ไวลด วัน)
Oooh
(อู้)
If I took you home
(อิฟ ฟาย ทุค ยู โฮม)
It’d be a home run
(อิทด บี อะ โฮม รัน)
Show me how you do
(โฌ มี เฮา ยู ดู)

I wanna shut down in the club
(ไอ วอนนา ฌัท เดาน อิน เดอะ คลับ)
With you
(วิฑ ยู)
Hey I heard you like the wild ones [wild ones wild ones]
(เฮ ไอ เฮิด ยู ไลค เดอะ ไวลด วัน [ ไวลด วัน ไวลด วัน ])
Oooh
(อู้)

[Flo Rida]
([ โฟล รีดา ])
Party rocker, foot-show stopper
(พาทิ รอคเคอะ , ฟุท โฌ ซทอพเพอะ)
More Chambord
(โม แชมบอด)
Number one, club popper
(นัมเบอะ วัน , คลับ พอพเปอร์)
Got a hangover like too much vodka
(ก็อท ดา แฮงโอเว่อร์ ไลค ทู มัช ฝอดคะ)
Can’t see me with ten binoculars
(แค็นท ซี มี วิฑ เท็น บินอคอิวเลอะ)
So cool
(โซ คูล)
No doubt by the end of the night
(โน เดาท ไบ ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ ไนท)
Got the clothes coming off
(ก็อท เดอะ คโลฑ คัมอิง ออฟฟ)
Then I make that move
(เฑ็น นาย เมค แดท มูฝ)
Somehow, someway, gotta raise the roof, roof
(ซัมฮาว , ซัมเวย์ , กอททะ เรส เดอะ รูฟ , รูฟ)
All black shades when the sun come through
(ออล บแล็ค เฌด ฮเว็น เดอะ ซัน คัม ธรู)
Uh-Oh, it’s on like everything goes
(อา โอ , อิทซ ออน ไลค เอ๊วี่ติง โกซ)
Round up baby tilt the freaky show
(เรานด อัพ เบบิ ทิลท เดอะ ฟรีคกี้โฌ)

What happens to that body, it’s a private show
(ฮว็อท แฮพเพ็น ทู แดท บอดอิ , อิทซ ซา พไรฝิท โฌ)
Stays right here, private show
(ซเท ไรท เฮียร , พไรฝิท โฌ)
I like ’em untamed, don’t tell me how pain
(ไอ ไลค เอ็ม อันเทมทฺ , ด้อนท์ เท็ล มี เฮา เพน)
Tolerance, bottoms up with the champagne
(ทอลเออะแร็นซ , บอตตัม อัพ วิฑ เดอะ แฌ็มเพน)
My life, call my homie then we hit Spain
(ไม ไลฟ , คอล ไม โฮมี เฑ็น วี ฮิท ซเพน)
Do you busy with the bail, we get insane
(ดู ยู บีสอิ วิฑ เดอะ เบล , วี เก็ท อินเซน)

[Sia – Hook]
([ Sia ฮุค ])
Hey I heard you were a wild one
(เฮ ไอ เฮิด ยู เวอ อะ ไวลด วัน)
Oooh
(อู้)
If I took you home
(อิฟ ฟาย ทุค ยู โฮม)
It’d be a home run
(อิทด บี อะ โฮม รัน)
Show me how you do
(โฌ มี เฮา ยู ดู)

I wanna shut down in the club
(ไอ วอนนา ฌัท เดาน อิน เดอะ คลับ)
With you
(วิฑ ยู)
Hey I heard you like the wild ones [wild ones wild ones]
(เฮ ไอ เฮิด ยู ไลค เดอะ ไวลด วัน [ ไวลด วัน ไวลด วัน ])
Oooh
(อู้)

[Bridge]
([ บริจ ])
I am a wild one
(ไอ แอ็ม มา ไวลด วัน)
Break me in
(บเรค มี อิน)
Saddle me up and let’s begin
(แซดดล มี อัพ แอ็นด เล็ท บีกีน)
I am a wild one
(ไอ แอ็ม มา ไวลด วัน)
Tame me now
(เทม มี เนา)
Running with wolves
(รันนิง วิฑ วูลฝส)
And I’m on the prowl
(แอ็นด แอม ออน เดอะ พเราล)

Show you another side of me
(โฌ ยู แอะนัธเออะ ไซด อ็อฝ มี)
A side you would never thought you would see
(อะ ไซด ยู วูด เนฝเออะ ธอท ยู วูด ซี)
Tear up that body
(เทีย อัพ แดท บอดอิ)
Dominate you ’til you’ve had enough
(ดอมอิเนท ยู ทิล ยู๊ฟ แฮ็ด อินัฟ)
I hear you like
(ไอ เฮีย ยู ไลค)
The wild stuff
(เดอะ ไวลด ซทัฟ)

[Sia – Hook]
([ Sia ฮุค ])
Hey I heard you were a wild one
(เฮ ไอ เฮิด ยู เวอ อะ ไวลด วัน)
Oooh
(อู้)
If I took you home
(อิฟ ฟาย ทุค ยู โฮม)
It’d be a home run
(อิทด บี อะ โฮม รัน)
Show me how you’ll do
(โฌ มี เฮา โยว ดู)

I wanna shut down in the club
(ไอ วอนนา ฌัท เดาน อิน เดอะ คลับ)
With you
(วิฑ ยู)
Hey I heard you like the wild ones [wild ones wild ones]
(เฮ ไอ เฮิด ยู ไลค เดอะ ไวลด วัน [ ไวลด วัน ไวลด วัน ])
Oooh
(อู้)

I am a wild one
(ไอ แอ็ม มา ไวลด วัน)
Break me in
(บเรค มี อิน)
Saddle me up and let’s begin
(แซดดล มี อัพ แอ็นด เล็ท บีกีน)
I am a wild one
(ไอ แอ็ม มา ไวลด วัน)
Tame me now
(เทม มี เนา)
Running with wolves
(รันนิง วิฑ วูลฝส)
And I’m on the prowl….
(แอ็นด แอม ออน เดอะ พเราล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wild Ones ft. Sia คำอ่านไทย Flo Rida

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น