เนื้อเพลง Figure.09 คำอ่านไทย Linkin Park

Nothing ever stops all these thoughts and the pain attached to them
(นัธอิง เอฝเออะ ซท็อพ ซอร์ ฑิส ธอท แซน เดอะ เพน แอ็ทแทช ทู เฑ็ม)
Sometimes I wonder why this is happening
(ซัมไทม์ ซาย วันเดอะ ฮไว ที ซิส แฮพเพะนิง)
It’s like nothing I can do would distract me when
(อิทซ ไลค นัธอิง ไอ แค็น ดู วูด ดิซทแรคท มี ฮเว็น)
I think of how I shot myself in the back again
(ไอ ธิงค อ็อฝ เฮา ไอ ฌ็อท ไมเซลฟ อิน เดอะ แบ็ค อะเกน)
‘Cause from the infinite words I could say I
(คอส ฟร็อม ดิ อีนฟินิท เวิด ซาย คูด เซ ไอ)
Put all pain you gave to me on display
(พัท ดอร์ เพน ยู เกฝ ทู มี ออน ดิซพเล)
But didn’t realize instead of setting it free I
(บัท ดิ๊นอิน รีแอะไลส อินซเทด อ็อฝ เซททิง อิท ฟรี ไอ)
Took what I hated and made it a part of me
(ทุค ฮว็อท ไอ แฮ็ท แอ็นด เมด อิท ดา พาท อ็อฝ มี)

[Never goes away]
([ เนฝเออะ โกซ อะเว ])
[Never goes away]
([ เนฝเออะ โกซ อะเว ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
[And now]
([ แอ็นด เนา ])
[You’ve become a part of me]
([ ยู๊ฟ บิคัม อะ พาท อ็อฝ มี ])
[You’ll always be right here]
([ โยว ออลเว บี ไรท เฮียร ])
[You’ve become a part of me]
([ ยู๊ฟ บิคัม อะ พาท อ็อฝ มี ])
[You’ll always be my fear]
([ โยว ออลเว บี ไม เฟีย ])
[I can’t separate]
([ ไอ แค็นท เซพอะริท ])
[Myself from what I’ve done]
([ ไมเซลฟ ฟร็อม ฮว็อท อิฝ ดัน ])
[Giving up a part of me]
([ กีฝวิง อัพ อะ พาท อ็อฝ มี ])
[I’ve let myself become you]
([ อิฝ เล็ท ไมเซลฟ บิคัม ยู ])

Hearing your name the memories come back again
(เฮียริง ยุร เนม เดอะ เมรโมรี คัม แบ็ค อะเกน)
I remember when it started happening
(ไอ ริเมมเบอะ ฮเว็น หนิด ซทาท แฮพเพะนิง)
I see you in every thought I had and then
(ไอ ซี ยู อิน เอฝริ ธอท ไอ แฮ็ด แอ็นด เฑ็น)
The thoughts slowly found words attached to them
(เดอะ ธอท ซโลลิ เฟานด เวิด แอ็ทแทช ทู เฑ็ม)
And I knew as they escaped away
(แอ็นด ดาย นยู แอ็ส เฑ เอ็ซเคพ อะเว)
I was committing myself to them and everyday
(ไอ วอส คอมมิดดิง ไมเซลฟ ทู เฑ็ม แอ็นด เอวี่เดย์)
I regret saying those things cuz now I see that I
(ไอ ริกเรท เซอิง โฑส ธิง คัซ เนา ไอ ซี แดท ไอ)
Took what I hated and made it a part of me
(ทุค ฮว็อท ไอ แฮ็ท แอ็นด เมด อิท ดา พาท อ็อฝ มี)

[Never goes away]
([ เนฝเออะ โกซ อะเว ])
[Never goes away]
([ เนฝเออะ โกซ อะเว ])

[Chorus]
([ โครัซ ])
[And now]
([ แอ็นด เนา ])
[You’ve become a part of me]
([ ยู๊ฟ บิคัม อะ พาท อ็อฝ มี ])
[You’ll always be right here]
([ โยว ออลเว บี ไรท เฮียร ])
[You’ve become a part of me]
([ ยู๊ฟ บิคัม อะ พาท อ็อฝ มี ])
[You’ll always be my fear]
([ โยว ออลเว บี ไม เฟีย ])
[I can’t separate]
([ ไอ แค็นท เซพอะริท ])
[Myself from what I’ve done]
([ ไมเซลฟ ฟร็อม ฮว็อท อิฝ ดัน ])
[Giving up a part of me]
([ กีฝวิง อัพ อะ พาท อ็อฝ มี ])
[I’ve let myself become you]
([ อิฝ เล็ท ไมเซลฟ บิคัม ยู ])

[Never goes away]
([ เนฝเออะ โกซ อะเว ])
[Never goes away]
([ เนฝเออะ โกซ อะเว ])
[Never goes away]
([ เนฝเออะ โกซ อะเว ])
[Never goes away]
([ เนฝเออะ โกซ อะเว ])

[Get away from me]
([ เก็ท อะเว ฟร็อม มี ])
Give me my space back you gotta just
(กิฝ มี ไม ซเพซ แบ็ค ยู กอททะ จัซท)
[Go]
([ โก ])
Everything comes down the memories of
(เอ๊วี่ติง คัม เดาน เดอะ เมรโมรี อ็อฝ)
[You]
([ ยู ])
I’ve kept it in but now I’m letting you
(อิฝ เค็พท ดิธ อิน บัท เนา แอม เลทดิง ยู)
[Know]
([ โน ])
I let you go so get away from
(ไอ เล็ท ยู โก โซ เก็ท อะเว ฟร็อม)
[Me]
([ มี ])
Give me my space back you gotta just
(กิฝ มี ไม ซเพซ แบ็ค ยู กอททะ จัซท)
[Go]
([ โก ])
Everything comes down the memories of
(เอ๊วี่ติง คัม เดาน เดอะ เมรโมรี อ็อฝ)
[You]
([ ยู ])
I’ve kept it but now I’m letting you
(อิฝ เค็พท ดิธ บัท เนา แอม เลทดิง ยู)
[Know]
([ โน ])
I let you go
(ไอ เล็ท ยู โก)

[And now]
([ แอ็นด เนา ])
[You’ve become a part of me]
([ ยู๊ฟ บิคัม อะ พาท อ็อฝ มี ])
[You’ll always be right here]
([ โยว ออลเว บี ไรท เฮียร ])
[You’ve become a part of me]
([ ยู๊ฟ บิคัม อะ พาท อ็อฝ มี ])
[You’ll always be my fear]
([ โยว ออลเว บี ไม เฟีย ])
[I can’t separate]
([ ไอ แค็นท เซพอะริท ])
[Myself from what I’ve done]
([ ไมเซลฟ ฟร็อม ฮว็อท อิฝ ดัน ])
[Giving up a part of me]
([ กีฝวิง อัพ อะ พาท อ็อฝ มี ])
[I’ve let myself become you]
([ อิฝ เล็ท ไมเซลฟ บิคัม ยู ])

I’ve let myself become you
(อิฝ เล็ท ไมเซลฟ บิคัม ยู)
I’ve let myself become lost inside these thoughts of you
(อิฝ เล็ท ไมเซลฟ บิคัม ล็อซท อีนไซด ฑิส ธอท อ็อฝ ยู)
Giving up a part of me, I’ve let myself become you
(กีฝวิง อัพ อะ พาท อ็อฝ มี , อิฝ เล็ท ไมเซลฟ บิคัม ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Figure.09 คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น