เนื้อเพลง I Wanna Go Home คำอ่านไทย Van Morrison

[Intro:]
([ อินโทร : ])
[“Here’s a very good old good one, see if you remember this one, see if we do!”]
([ “ เฮียร ซา เฝริ กุด โอลด กุด วัน , ซี อิฟ ยู ริเมมเบอะ ที วัน , ซี อิฟ วี ดู ! “ ])
[“This is gonna be nice, this is gonna be very nice”]
([ “ ที ซิส กอนนะ บี ไน๊ซ์ , ที ซิส กอนนะ บี เฝริ ไน๊ซ์ “ ])

Sailed on the Sloop John B
(เซล ออน เดอะ ซลูพ จอน บี)
My granddaddy and me
(ไม แกรนแด๊ดดี่ แอ็นด มี)
‘Round Nassau town we did roam
(เรานด แนซซา ทาวน์ วี ดิด โรม)
We’d been drinkin’ all night
(เว็ด บีน ดริงคิน ออล ไนท)
Well I got into a fight
(เว็ล ไอ ก็อท อีนทุ อะ ไฟท)
Yeah and I feel so broke up
(เย่ แอ็นด ดาย ฟีล โซ บโรค อัพ)
I wanna go home
(ไอ วอนนา โก โฮม)

Hoist up the John B sail’s
(ฮอยซท อัพ เดอะ จอน บี เซล)
See how the mainsail sets
(ซี เฮา เดอะ เมนเซเอว เซ็ท)
Send for the Captain ashore
(เซ็นด ฟอ เดอะ แคพทิน อะโฌ)
And let me go home
(แอ็นด เล็ท มี โก โฮม)
I wanna go home, I wanna go home, yeah
(ไอ วอนนา โก โฮม , ไอ วอนนา โก โฮม , เย่)
‘Cause I feel so broke up, I wanna go home
(คอส ไอ ฟีล โซ บโรค อัพ , ไอ วอนนา โก โฮม)
Yes I do
(เย็ซ ซาย ดู)
[He’s so broke up, Lord, I wanna go home]
([ อีส โซ บโรค อัพ , ลอด , ไอ วอนนา โก โฮม ])

Well Captain’s a wicked man
(เว็ล แคพทิน ซา วิค แม็น)
He gets drunk any time he can
(ฮี เก็ท ดรังค เอนอิ ไทม ฮี แค็น)
And he don’t give a damn for grandpappy
(แอ็นด ฮี ด้อนท์ กิฝ อะ แด็ม ฟอ แกรดเพพพี่)
No, nor me
(โน , นอ มี)
He kicks us around
(ฮี คิด อัซ อะเรานด)
And he knocks us about
(แอ็นด ฮี น็อค อัซ อะเบาท)
Well I feel so broke up, I
(เว็ล ไอ ฟีล โซ บโรค อัพ , ไอ)
I wanna go home
(ไอ วอนนา โก โฮม)

Well pull up the John B’s sails
(เว็ล พุล อัพ เดอะ จอน บีเอส เซล)
See how the mainsail sets
(ซี เฮา เดอะ เมนเซเอว เซ็ท)
Send for the Captain ashore
(เซ็นด ฟอ เดอะ แคพทิน อะโฌ)
And let me go home
(แอ็นด เล็ท มี โก โฮม)
I wanna go home
(ไอ วอนนา โก โฮม)
Well, I wanna go home
(เว็ล , ไอ วอนนา โก โฮม)
‘Cause I feel so broke up [he’s so broke up]
(คอส ไอ ฟีล โซ บโรค อัพ [ อีส โซ บโรค อัพ ])
I wanna go home
(ไอ วอนนา โก โฮม)
[Yes I do]
([ เย็ซ ซาย ดู ])
I feel so broke up
(ไอ ฟีล โซ บโรค อัพ)
[He so broke up]
([ ฮี โซ บโรค อัพ ])
Lord, that I wanna go home
(ลอด , แดท ไอ วอนนา โก โฮม)
Home
(โฮม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wanna Go Home คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น