เนื้อเพลง I Won’t Be There คำอ่านไทย Simple Plan

I don’t wanna make this harder than I have to
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เมค ที อาณ์เดอ แฑ็น นาย แฮ็ฝ ทู)
This is how it has to be
(ที ซิส เฮา อิท แฮ็ส ทู บี)
There’s so many things I want to say
(แฑ โซ เมนอิ ธิง ซาย ว็อนท ทู เซ)
But you just don’t listen to me
(บัท ยู จัซท ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น ทู มี)

I don’t want to hurt you, you don’t want to hurt me
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮิท ยู , ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮิท มี)
I can’t stand you and you can’t stand me
(ไอ แค็นท ซแท็นด ยู แอ็นด ยู แค็นท ซแท็นด มี)
We can’t rearrange you can never change me
(วี แค็นท รีโอเรง ยู แค็น เนฝเออะ เชนจ มี)
Say goodbye nothing I say could change your mind because
(เซ กู๊ดบาย นัธอิง ไอ เซ คูด เชนจ ยุร ไมนด บิคอส)

I can’t stay, tomorrow I’ll be on my way
(ไอ แค็นท ซเท , ทุมอโร อิล บี ออน ไม เว)
So don’t expect to find me sleeping in my bed
(โซ ด้อนท์ เอ็คซเพคท ทู ไฟนด มี ซลีพพิง อิน ไม เบ็ด)
‘Cause when you wake up
(คอส ฮเว็น ยู เวค อัพ)
I won’t be there, I won’t be there
(ไอ ว็อนท บี แฑ , ไอ ว็อนท บี แฑ)

Everything I say you find a way to make it
(เอ๊วี่ติง ไอ เซ ยู ไฟนด อะ เว ทู เมค อิท)
Sound like I was born just yesterday
(เซานด ไลค ไก วอส บอน จัซท เยซเทอะดิ)
And everything you taught me doesn’t mean a thing
(แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ทอท มี ดัสอินท มีน อะ ธิง)
So I’m going my way
(โซ แอม โกอิ้ง ไม เว)

I don’t want to hurt you, you don’t want to hurt me
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮิท ยู , ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู เฮิท มี)
I can’t stand you and you can’t stand me
(ไอ แค็นท ซแท็นด ยู แอ็นด ยู แค็นท ซแท็นด มี)
We can’t rearrange you can never change me
(วี แค็นท รีโอเรง ยู แค็น เนฝเออะ เชนจ มี)
Say goodbye nothing I say could change your mind because
(เซ กู๊ดบาย นัธอิง ไอ เซ คูด เชนจ ยุร ไมนด บิคอส)

I can’t stay, tomorrow I’ll be on my way
(ไอ แค็นท ซเท , ทุมอโร อิล บี ออน ไม เว)
So don’t expect to find me sleeping in my bed
(โซ ด้อนท์ เอ็คซเพคท ทู ไฟนด มี ซลีพพิง อิน ไม เบ็ด)
‘Cause when you wake up
(คอส ฮเว็น ยู เวค อัพ)
I won’t be there
(ไอ ว็อนท บี แฑ)

This is the last night that I spend at home
(ที ซิส เดอะ ลาซท ไนท แดท ไอ ซเพ็นด แอ็ท โฮม)
And it won’t take too long for you to notice
(แอ็นด ดิท ว็อนท เทค ทู ล็อง ฟอ ยู ทู โนทิซ)
Won’t take long for you to find out
(ว็อนท เทค ล็อง ฟอ ยู ทู ไฟนด เอาท)
That I’m gone
(แดท แอม กอน)

I can’t stay, tomorrow I’ll be on my way
(ไอ แค็นท ซเท , ทุมอโร อิล บี ออน ไม เว)
So don’t expect to find me sleeping in my bed
(โซ ด้อนท์ เอ็คซเพคท ทู ไฟนด มี ซลีพพิง อิน ไม เบ็ด)
‘Cause when you wake up
(คอส ฮเว็น ยู เวค อัพ)
I won’t be there
(ไอ ว็อนท บี แฑ)

I can’t stay, tomorrow I’ll be on my way
(ไอ แค็นท ซเท , ทุมอโร อิล บี ออน ไม เว)
So don’t expect to find me sleeping in my bed
(โซ ด้อนท์ เอ็คซเพคท ทู ไฟนด มี ซลีพพิง อิน ไม เบ็ด)
‘Cause when you wake up
(คอส ฮเว็น ยู เวค อัพ)
I won’t be there, yeah
(ไอ ว็อนท บี แฑ , เย่)
I won’t be there, I wont be there, I wont be there
(ไอ ว็อนท บี แฑ , ไอ ว็อนท บี แฑ , ไอ ว็อนท บี แฑ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Won’t Be There คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น