เนื้อเพลง Kung Fu Fighting คำอ่านไทย Carl Douglas

Oh-hoh-hoh-hoah
(โอ โฮ โฮ โฮ้)
Oh-hoh-hoh-hoah
(โอ โฮ โฮ โฮ้)
Oh-hoh-hoh-hoah
(โอ โฮ โฮ โฮ้)
Oh-hoh-hoh-hoah
(โอ โฮ โฮ โฮ้)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Everybody was Kung Fu Fighting
(เอวี่บอดี้ วอส ครัง ฟู ไฟท์ดิง)
Those kicks were fast as lightning
(โฑส คิด เวอ ฟัซท แอ็ส ไลทนิง)
In fact, it was a little bit frightening
(อิน แฟ็คท , อิท วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไฟรเทินนิง)
But they fought with expert timing
(บัท เฑ ฟอท วิฑ เอคซเพิท ไทมอิง)

There was funky China men from funky Chinatown
(แฑ วอส ฟังคิ ไชนะ เม็น ฟร็อม ฟังคิ ไชน่าทาว)
They were chopping them up
(เฑ เวอ ชอปพิง เฑ็ม อัพ)
They were chopping them down
(เฑ เวอ ชอปพิง เฑ็ม เดาน)
It’s an ancient Chinese art
(อิทซ แอน เอนเฌ็นท ไชนีส อาท)
And everybody knew their part
(แอ็นด เอวี่บอดี้ นยู แฑ พาท)
From a fainting, to a slip
(ฟร็อม มา เฟรนทิง , ทู อะ ซลิพ)
And a kickin’ from the hip
(แอ็นด อะ คิคคินฟร็อม เดอะ ฮิพ)
Everybody was Kung Fu fighting
(เอวี่บอดี้ วอส ครัง ฟู ไฟท์ดิง)
Those kids were fast as lightning
(โฑส คิด เวอ ฟัซท แอ็ส ไลทนิง)
In fact it was a little bit fright’ning
(อิน แฟ็คท ดิธ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไฟท์นิง)
But they fought with expert timing
(บัท เฑ ฟอท วิฑ เอคซเพิท ไทมอิง)

There was funky Billie Chin and little Sammy Chong
(แฑ วอส ฟังคิ บิลลี่ ชิน แอ็นด ลิ๊ทเทิ่ล แซมมี่ ชอง)
He said, here comes the big boss, let’s get it on
(ฮี เซ็ด , เฮียร คัม เดอะ บิก บอส , เล็ท เก็ท ดิธ ออน)
We took the bow and made a stand
(วี ทุค เดอะ เบา แอ็นด เมด อะ ซแท็นด)
Started swaying with the hand
(ซทาท สเวย์อิง วิฑ เดอะ แฮ็นด)
A sudden motion made me skip
(อะ ซัดดน โมฌัน เมด มี ซคิพ)
Now we’re into a brand new trip
(เนา เวีย อีนทุ อะ บแร็นด นยู ทริพ)

Everybody was Kung Fu fighting
(เอวี่บอดี้ วอส ครัง ฟู ไฟท์ดิง)
Those kids were fast as lightning
(โฑส คิด เวอ ฟัซท แอ็ส ไลทนิง)
In fact it was a little bit fright’ning
(อิน แฟ็คท ดิธ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไฟท์นิง)
But they did it with expert timing
(บัท เฑ ดิด ดิท วิฑ เอคซเพิท ไทมอิง)

Oh-hoh-hoh-hoh, ha
(โอ โฮ โฮ โฮ , ฮา)
Oh-hoh-hoh-hoh, ha
(โอ โฮ โฮ โฮ , ฮา)
Oh-hoh-hoh-hoh-ha
(โอ โฮ โฮ โฮ ฮา)
Keep on, keep on, keep on
(คีพ ออน , คีพ ออน , คีพ ออน)
Sure enough
(ฌุร อินัฟ)
Everybody was Kung Fu fighting
(เอวี่บอดี้ วอส ครัง ฟู ไฟท์ดิง)
Those kids were fast as lightning
(โฑส คิด เวอ ฟัซท แอ็ส ไลทนิง)
In fact it was a little bit fright’ning
(อิน แฟ็คท ดิธ วอส ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ไฟท์นิง)
Make sure you have expert timing
(เมค ฌุร ยู แฮ็ฝ เอคซเพิท ไทมอิง)
Kung Fu fighting, had to be fast as lightning…
(ครัง ฟู ไฟท์ดิง , แฮ็ด ทู บี ฟัซท แอ็ส ไลทนิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kung Fu Fighting คำอ่านไทย Carl Douglas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น