เนื้อเพลง Boys คำอ่านไทย Britney Spears

For whatever reason,
(ฟอ ฮว็อทเอฝเออะ รี๊ซั่น ,)
I feel like I’ve been wanting you all my life
(ไอ ฟีล ไลค อิฝ บีน วอนทิง ยู ออล ไม ไลฟ)
You don’t understand
(ยู ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
I’m so glad we’re at the same place
(แอม โซ กแล็ด เวีย แอ็ท เดอะ เซม พเลซ)
At the same time, it’s over now
(แอ็ท เดอะ เซม ไทม , อิทซ โอเฝอะ เนา)
I spotted you dancin’
(ไอ ซพอททิด ยู แดนซิน)
You made all the girls stare
(ยู เมด ออล เดอะ เกิล ซแท)
Those lips and your brown eyes [oooh]
(โฑส ลิพ แซน ยุร บเราน ไอ [ อู้ ])
And the sexy hair
(แอ็นด เดอะ เซคซิ แฮ)
I should shake my thang
(ไอ ฌูด เฌค ไม เตง)
Make the world want you [giggle]
(เมค เดอะ เวิลด ว็อนท ยู [ กิ๊กเกิล ])
Tell your boys you’ll be back
(เท็ล ยุร บอย โยว บี แบ็ค)
I wanna see what you can do [uh]
(ไอ วอนนา ซี ฮว็อท ยู แค็น ดู [ อา ])

What would it take for you to just leave with me?
(ฮว็อท วูด ดิท เทค ฟอ ยู ทู จัซท ลีฝ วิฑ มี)
Not tryin to sound conceited but
(น็อท ทายอิน ทู เซานด ค็อนซีท บัท)
me and you were meant to be [yeah]
(มี แอ็นด ยู เวอ เม็นท ทู บี [ เย่ ])
You’re a sexy guy, I’m a nice Girl
(ยัวร์ อะ เซคซิ ไก , แอม มา ไน๊ซ์ เกิล)
Let’s turn this dance floor into our own little nasty world!
(เล็ท เทิน ที ดานซ ฟโล อีนทุ เอ๊า โอน ลิ๊ทเทิ่ล นาซทิ เวิลด !)

Boys!
(บอย !)
Sometimes a girl just needs one [you know I need you]
(ซัมไทม์ ซา เกิล จัซท นีด วัน [ ยู โน ไอ เน ยู ])
Boys!
(บอย !)
To love her and to hold [I just want you to touch me]
(ทู ลัฝ เฮอ แอ็นด ทู โฮลด [ ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู ทั๊ช มี ])
Boys!
(บอย !)
And when a girl is with one [mmm, mmm]
(แอ็นด ฮเว็น อะ เกิล อีส วิฑ วัน [ อึม , อึม ])
Boys!
(บอย !)
Then she’s in control!
(เฑ็น ชี ซิน ค็อนทโรล !)

Took the boy off the dance floor
(ทุค เดอะ บอย ออฟฟ เดอะ ดานซ ฟโล)
Screaming in his ear
(ซครีมอิง อิน ฮิส เอีย)
Musta’ said somethin bout me [what you say]
(มาซดา เซ็ด ซัมติน เบาท มี [ ฮว็อท ยู เซ ])
Cuz he’s lookin over here
(คัซ อีส ลุคกิน โอเฝอะ เฮียร)
You lookin at me [giggle]
(ยู ลุคกิน แอ็ท มี [ กิ๊กเกิล ])
With a sexy attitude
(วิฑ อะ เซคซิ แอททิทยูด)
But the way your boys movin it [uh]
(บัท เดอะ เว ยุร บอย มูฝวิน หนิด [ อา ])
It puts me in the mood
(อิท พัท มี อิน เดอะ มูด)
OUW!
(โอยูดับบิว !)

What would it take for you to just leave with me?
(ฮว็อท วูด ดิท เทค ฟอ ยู ทู จัซท ลีฝ วิฑ มี)
Not tryin to sound conceited
(น็อท ทายอิน ทู เซานด ค็อนซีท)
but me and you were meant to be
(บัท มี แอ็นด ยู เวอ เม็นท ทู บี)
You’re a sexy guy, I’m a nice Girl
(ยัวร์ อะ เซคซิ ไก , แอม มา ไน๊ซ์ เกิล)
Let’s turn this dance floor into our own little nasty world
(เล็ท เทิน ที ดานซ ฟโล อีนทุ เอ๊า โอน ลิ๊ทเทิ่ล นาซทิ เวิลด)

Boys!
(บอย !)
Sometimes a girl just needs one [I get nasty]
(ซัมไทม์ ซา เกิล จัซท นีด วัน [ ไอ เก็ท นาซทิ ])
Boys!
(บอย !)
To love her and to hold [I get nasty]
(ทู ลัฝ เฮอ แอ็นด ทู โฮลด [ ไอ เก็ท นาซทิ ])
Boys!
(บอย !)
And when a girl is with one [I get nasty]
(แอ็นด ฮเว็น อะ เกิล อีส วิฑ วัน [ ไอ เก็ท นาซทิ ])
Boys!
(บอย !)
Then she’s in control! [You like that? Here we go..]
(เฑ็น ชี ซิน ค็อนทโรล ! [ ยู ไลค แดท เฮียร วี โก ])

Tonite Let’s Fly
(ทูไนท์ เล็ท ฟไล)
Boy have no Fear [have no fear]
(บอย แฮ็ฝ โน เฟีย [ แฮ็ฝ โน เฟีย ])
There’s no time to lose
(แฑ โน ไทม ทู ลูส)
And next week,
(แอ็นด เน็คซท วีค ,)
You may not see me here [uh-huh]
(ยู เม น็อท ซี มี เฮียร [ อา ฮู ])
So boy just make your move [let me see what you can do]
(โซ บอย จัซท เมค ยุร มูฝ [ เล็ท มี ซี ฮว็อท ยู แค็น ดู ])

Boys!
(บอย !)
Sometimes a girl just needs one [I like that
(ซัมไทม์ ซา เกิล จัซท นีด วัน [ ไอ ไลค แดท)
Boys! [I like that]
(บอย ! [ ไอ ไลค แดท ])
To love her and to hold
(ทู ลัฝ เฮอ แอ็นด ทู โฮลด)
Boys!
(บอย !)
And when a girl is with one [it’s gonna turn me on]
(แอ็นด ฮเว็น อะ เกิล อีส วิฑ วัน [ อิทซ กอนนะ เทิน มี ออน ])
Boys!
(บอย !)
Then she’s in control!
(เฑ็น ชี ซิน ค็อนทโรล !)

Come with me
(คัม วิฑ มี)
Let’s fly Into the Night
(เล็ท ฟไล อีนทุ เดอะ ไนท)
Oh boy, tonite is ours [it’s just you and me baby]
(โอ บอย , ทูไนท์ อีส เอ๊า [ อิทซ จัซท ยู แอ็นด มี เบบิ ])
When huggin me, make sure you hold me tight
(ฮเว็น ฮัคกิน มี , เมค ฌุร ยู โฮลด มี ไทท)
Let’s head for the stars
(เล็ท เฮ็ด ฟอ เดอะ ซทา)

GET NASTY!
(เก็ท นาซทิ !)
Moan Moan Moan, OUW !
(โมน โมน โมน , โอยูดับบิว !)

Boys!
(บอย !)
Sometimes a girl just needs one
(ซัมไทม์ ซา เกิล จัซท นีด วัน)
Boys!
(บอย !)
To love her and to hold
(ทู ลัฝ เฮอ แอ็นด ทู โฮลด)
Boys!
(บอย !)
And when a girl is with one
(แอ็นด ฮเว็น อะ เกิล อีส วิฑ วัน)
Boys!
(บอย !)
Then she’s in control!
(เฑ็น ชี ซิน ค็อนทโรล !)

Can’t live with em’
(แค็นท ไลฝ วิฑ เอ็ม)
Cant live without em’!
(แค็นท ไลฝ วิเฑาท เอ็ม !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boys คำอ่านไทย Britney Spears

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น