เนื้อเพลง Body Say คำอ่านไทย Demi Lovato

Body Say

If I had it my way, I would take you down
อิ๊ฟ ไอ แฮ็ด ดิท มาย เวย์ , ไอ เวิด เท้ค ยู เดาน
If I had it my way, I would turn you out
อิ๊ฟ ไอ แฮ็ด ดิท มาย เวย์ , ไอ เวิด เทิร์น ยู เอ๊าท
And if my body had a say, I would come again
แอนด์ อิ๊ฟ มาย บ๊อดี้ แฮ็ด ดะ เซย์ , ไอ เวิด คัม อะเกน
Scared of what I might say, cause I’m at the edge
ซคาร ด็อฝ ว๊อท ไอ ไมท เซย์ , ค๊อส แอ็ม แอ็ท เอจ

And our eyes are crossing paths across the room
แอนด์ เอ๊า อาย อา ครอสสํซิง พาธ อะคร๊อส รูม
There’s only one thing left for us to do
แดร์ส โอ๊นลี่ วัน ติง เล๊ฟท ฟอร์ อัซ ทู ดู

You can touch me with slow hands
ยู แคน ทั๊ช มี วิธ สโลว์ แฮนด์
Speed it up, baby, make me sweat
สพี๊ด ดิท อั๊พ , เบ๊บี้ , เม้ค มี สเว็ท
Dreamland, take me there cause I want your sex
ดรีมแลนด์, เท้ค มี แดร์ ค๊อส ไซ ว้อนท ยัวร์ เซ็กซ
If my body had a say, I wouldn’t turn away
อิ๊ฟ มาย บ๊อดี้ แฮ็ด ดะ เซย์ , ไอ เวิดเดิ้นท เทิร์น อะเวย์
Touch, make love, taste you
ทั๊ช , เม้ค ลัฝ , เท๊ซท ยู
If my body told the truth, baby I would do
อิ๊ฟ มาย บ๊อดี้ โทลด เดอะ ทรู๊ธ , เบ๊บี้ ไอ เวิด ดู
Just what I want to
จั๊สท ว๊อท ไอ ว้อนท ทู

If I had it my way, I would take the lead
อิ๊ฟ ไอ แฮ็ด ดิท มาย เวย์ , ไอ เวิด เท้ค เดอะ ลี๊ด
And if I had it my way, I would take you deep
แอนด์ ดิ๊ฟ ไอ แฮ็ด ดิท มาย เวย์ , ไอ เวิด เท้ค ยู ดี๊พ
If my body had a say, I’d get it off my chest
อิ๊ฟ มาย บ๊อดี้ แฮ็ด ดะ เซย์ , ไอด์ เก็ท อิท ออฟฟ มาย เชสทํ
Show you all the red lace underneath this dress
โชว์ ยู ออล เดอะ เร้ด เลซ อันเดอะนีธ ดิส เดรส

And our eyes are crossing paths across the room
แอนด์ เอ๊า อาย อา ครอสสํซิ่ง พาธ อะคร๊อส เดอะ รูม
There’s only one thing left for us to do
แดร์ส โอ๊นลี่ วัน ติง เล๊ฟท ฟอร์ อัซ ทู ดู

You can touch me with slow hands
ยู แคน ทั๊ช มี วิธ สโลว์ แฮนด์
Speed it up, baby, make me sweat
สพี๊ด ดิท อั๊พ , เบ๊บี้ , เม้ค มี สเว็ท
Dreamland, take me there cause I want your sex
ดรีมแลนด์, เท้ค มี แดร์ ค๊อส ไซ ว้อนท ยัวร์ เซ็กซ
If my body had a say, I wouldn’t turn away
อิ๊ฟ มาย บ๊อดี้ แฮ็ด ดะ เซย์ , ไอ เวิดเดิ้นท เทิร์น อะเวย์
Touch, make love, taste you
ทั๊ช , เม้ค ลัฝ , เท๊ซท ยู
If my body told the truth, baby I would do
อิ๊ฟ มาย บ๊อดี้ โทลด เดอะ ทรู๊ธ , เบ๊บี้ ไอ เวิด ดู
Just what I want to
จั๊สท ว๊อท ไอ ว้อนท ทู

My mind is getting in the way
มาย ไมนด์ ดิส เกดดดิ้ง อิน เดอะ เวย์
Can’t feel what my body say
แค๊นท ฟีล ว๊อท มาย บ๊อดี้ เซย์
I’mma tell you anyway
แอมมะ เทลล ยู เอนนิเว
I’mma tell you anyway
แอมมะ เทลล ยู เอนนิเว
My mind is getting in the way
มาย ไมนด์ ดิส เกดดดิ้ง อิน เดอะ เวย์
Can’t feel what my body say
แค๊นท ฟีล ว๊อท มาย บ๊อดี้ เซย์
I’mma show you anyway
แอมมะ เทลล ยู เอนนิเว
I’mma show you anyway
แอมมะ เทลล ยู เอนนิเว

There’s only one thing left for us to do
แดร์ส โอ๊นลี่ วัน ติง เล๊ฟท ฟอร์ อัซ ทู ดู
Oh, you can
โอ๊ , ยู แคน

You can touch me with slow hands
ยู แคน ทั๊ช มี วิธ สโลว์ แฮนด์
Speed it up, baby, make me sweat
สพี๊ด ดิท อั๊พ , เบ๊บี้ , เม้ค มี สเว็ท
Dreamland, take me there cause I want your sex
ดรีมแลนด์, เท้ค มี แดร์ ค๊อส ไอ ว้อนท ยัวร์ เซ็กซ
If my body had a say, I wouldn’t turn away
อิ๊ฟ มาย บ๊อดี้ แฮ็ด ดะ เซย์ , ไอ เวิดเดิ้นท เทิร์น อะเวย์
Touch, make love, taste you
ทั๊ช , เม้ค ลัฝ , เท๊ซท ยู
If my body told the truth, baby I would do
อิ๊ฟ มาย บ๊อดี้ โทลด เดอะ ทรู๊ธ , เบ๊บี้ ไอ เวิด ดู
Just what I want to
จั๊สท ว๊อท ไอ ว้อนท ทู
You can touch me with slow hands
ยู แคน ทั๊ช มี วิธ สโลว์ แฮนด์
Dreamland
ดรีมแลนด์
If my body had a say, I wouldn’t turn away
อิ๊ฟ มาย บ๊อดี้ แฮ็ด ดะ เซย์ , ไอ เวิดเดิ้นท เทิร์น อะเวย์
Touch, make love, taste you
ทั๊ช , เม้ค ลัฝ , เท๊ซท ยู
If my body told the truth, baby I would do
อิ๊ฟ มาย บ๊อดี้ โทลด เดอะ ทรู๊ธ , เบ๊บี้ ไอ เวิด ดู
Just what I want to
จั๊สท ว๊อท ไอ ว้อนท ทู

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Body Say คำอ่านไทย Demi Lovato

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น