เนื้อเพลง Dead and Gone คำอ่านไทย T.I. feat Justin Timberlake

[Spoken – T.I.]
([ ซโพเค็น ที ไอ ])
Ay
(ไอ)
Let me kick it to you right quick, man
(เล็ท มี คิด อิท ทู ยู ไรท ควิค , แม็น)
That on some gangsta shit man, on some real shit
(แดท ออน ซัม แก๊งซดา ชิท แม็น , ออน ซัม ริแอ็ล ชิท)
Anybody done been through the same thing, I’m sure you feel the same way
(เอนอิบอดิ ดัน บีน ธรู เดอะ เซม ธิง , แอม ฌุร ยู ฟีล เดอะ เซม เว)
Big Phil
(บิก ฟิล)
This for you pimpin’
(ที ฟอ ยู พิมปิน)

[Chorus [Justin Timberlake [T.I.]]:]
([ โครัซ [ จัสติน ทิมเบอร์เลค [ ที ไอ ] ] : ])
Oh [eyyy]
(โอ [ อายยย ])
I’ve been travellin’ on this road too long [too long]
(อิฝ บีน ทาเวลลิน ออน ที โรด ทู ล็อง [ ทู ล็อง ])
Just tryna find my way back home [back home]
(จัซท ทายนา ไฟนด ไม เว แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม ])
The old me is dead and gone, dead and gone
(ดิ โอลด มี อีส เด็ด แอ็นด กอน , เด็ด แอ็นด กอน)
And oh [eyyy]
(แอ็นด โอ [ อายยย ])
I’ve been travellin’ on this road too long [too long]
(อิฝ บีน ทาเวลลิน ออน ที โรด ทู ล็อง [ ทู ล็อง ])
Just tryna find my way back home [back home]
(จัซท ทายนา ไฟนด ไม เว แบ็ค โฮม [ แบ็ค โฮม ])
The old me is dead and gone, dead and gone, dead and gone
(ดิ โอลด มี อีส เด็ด แอ็นด กอน , เด็ด แอ็นด กอน , เด็ด แอ็นด กอน)

[Verse 1 – T.I.]
([ เฝิซ 1 ที ไอ ])
Ever had one of them days wish would’ve stayed home
(เอฝเออะ แฮ็ด วัน อ็อฝ เฑ็ม เด วิฌ วูดเด็ป ซเท โฮม)
Run into a group of niggas who gettin’ they hate on
(รัน อีนทุ อะ กรูพ อ็อฝ นิกงา ฮู เกดดิน เฑ เฮท ออน)
You walk by
(ยู วอค ไบ)
They get wrong
(เฑ เก็ท ร็อง)
You reply then shit get blown
(ยู ริพไล เฑ็น ชิท เก็ท บโลน)
Way outta proportion
(เว เอ๊าตา พโระโพฌัน)
Way past discussion
(เว พาซท ดิซคัฌอัน)
Just you against them, pick one then rush ’em
(จัซท ยู อะเกนซท เฑ็ม , พิค วัน เฑ็น รัฌ เอ็ม)
Figure you’ll get jumped, hell that’s nothing
(ฟีกยุร โยว เก็ท จัมพ , เฮ็ล แฑ็ท นัธอิง)
They don’t wanna stop there now they bussin’
(เฑ ด้อนท์ วอนนา ซท็อพ แฑ เนา เฑ บัสซิน)
Now you gushin’, ambulance rushin’
(เนา ยู กัซชิน , แอมบิวแล็นซ รัสชิน)
You to the hospital with a bad concussion
(ยู ทู เดอะ ฮอซพิแท็ล วิฑ อะ แบ็ด ค็อนคัฌอัน)
Plus ya hit 4 times
(พลัซ ยา ฮิท 4 ไทม)
Plus it hit ya spine
(พลัซ ซิท ฮิท ยา ซไพน)
Paralyzed waist down now ya wheel chair bound
(แพระไลส เวซท เดาน เนา ยา ฮวีล แช เบานด)
Nevermind that now you lucky to be alive
(เนเว่อร์มาย แดท เนา ยู ลัคคิ ทู บี อะไลฝ)
Just think it all started you fussin’ with 3 guys
(จัซท ธิงค อิท ดอร์ ซทาท ยู ฟัสซิน วิฑ 3 ไก)
Now ya pride in the way, but ya pride is the way
(เนา ยา พไรด อิน เดอะ เว , บัท ยา พไรด อีส เดอะ เว)
You could fuck around, get shot, die anyday
(ยู คูด ฟัค อะเรานด , เก็ท ฌ็อท , ได แอนนี่เดย์)
Niggas die everyday
(นิกงา ได เอวี่เดย์)
All over bull shit, dope money, dice game, ordinary hood shit
(ออล โอเฝอะ บุล ชิท , โดพ มันอิ , ไดซ เกม , ออดิเนริ ฮุด ชิท)
Could this be ‘cos of hip hop music?
(คูด ที บี คอซ อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ มยูสิค)
Or did the ones with the good sense not use it?
(ออ ดิด ดิ วัน วิฑ เดอะ กุด เซ็นซ น็อท ยูซ อิท)
Usually niggas don’t know what to do when their back against the wall so they just start shootin’
(ยูฉัวลิ นิกงา ด้อนท์ โน ฮว็อท ทู ดู ฮเว็น แฑ แบ็ค อะเกนซท เดอะ วอล โซ เฑ จัซท ซทาท ชูดทิน)
For red or for blue or for blo I guess
(ฟอ เร็ด ออ ฟอ บลู ออ ฟอ บีโอว ไอ เก็ซ)
From Bankhead or from your projects
(ฟร็อม แบคเฮด ออ ฟร็อม ยุร พรอจเอ็คท)
No more stress, now I’m straight, now I get it, now I take
(โน โม ซทเร็ซ , เนา แอม ซทเรท , เนา ไอ เก็ท ดิธ , เนา ไอ เทค)
Time to think, before I make mistakes just for my family’s sake
(ไทม ทู ธิงค , บิโฟ ไอ เมค มิซเทค จัซท ฟอ ไม แฟมอิลิ ซาคิ)
That part of me left yesterday
(แดท พาท อ็อฝ มี เล็ฟท เยซเทอะดิ)
The heart of me is strong today
(เดอะ ฮาท อ็อฝ มี อีส ซทร็อง ทุเด)
No regrets I’m blessed to say
(โน ริกเรท แอม บเล็ซ ทู เซ)
The old me dead and gone away
(ดิ โอลด มี เด็ด แอ็นด กอน อะเว)

[Chorus [Justin Timberlake [T.I.]]]
([ โครัซ [ จัสติน ทิมเบอร์เลค [ ที ไอ ] ] ])

[Verse 2 – T.I.]
([ เฝิซ 2 ที ไอ ])
I ain’t never been scared, I lived through tragedy
(ไอ เอน เนฝเออะ บีน ซคา , ไอ ไลฝ ธรู ทแรจเอะดิ)
Situation could’ve been dead lookin’ back at it
(ซิชิวเอฌัน คูดดิฝ บีน เด็ด ลุคกิน แบ็ค แกท อิท)
Most of that shit didn’t even have to happen
(โมซท อ็อฝ แดท ชิท ดิ๊นอิน อีเฝ็น แฮ็ฝ ทู แฮพเพ็น)
But you don’t think about it when you out there trappin’
(บัท ยู ด้อนท์ ธิงค อะเบาท ดิธ ฮเว็น ยู เอาท แฑ ทรับปิน)
In apartments, hangin’, smokin’, and rappin’
(อิน อะพาทเม็นท , แฮนจิ้น, สโมกิน , แอ็นด แรพปิน)
Niggas start shit, next thing ya know we cappin’
(นิกงา ซทาท ชิท , เน็คซท ธิง ยา โน วี แคปพิน)
Get locked up then didn’t even get mad
(เก็ท ล็อค อัพ เฑ็น ดิ๊นอิน อีเฝ็น เก็ท แม็ด)
Now think about damn what a life I had
(เนา ธิงค อะเบาท แด็ม ฮว็อท ดา ไลฟ ไอ แฮ็ด)
Most of that shit, look back, just laugh
(โมซท อ็อฝ แดท ชิท , ลุค แบ็ค , จัซท ลาฟ)
Some shit still look back get sad
(ซัม ชิท ซทิล ลุค แบ็ค เก็ท แซ็ด)
Maybe my homboy still be around
(เมบี ไม ฮอมบอย์ ซทิล บี อะเรานด)
Had I not hit the nigga in the mouth that time
(แฮ็ด ดาย น็อท ฮิท เดอะ นิกงา อิน เดอะ เมาธ แดท ไทม)
I won that fight
(ไอ ว็อน แดท ไฟท)
I lost that war
(ไอ ล็อซท แดท วอ)
I can still see my nigga walkin’ out that door
(ไอ แค็น ซทิล ซี ไม นิกงา วอคกิน เอาท แดท โด)
Who’da thought I’d never see Philant no more?
(โฮดา ธอท อาย เนฝเออะ ซี ฟิลแลน โน โม)
Got enough dead homies I don’t want no more
(ก็อท อินัฟ เด็ด โฮมี ซาย ด้อนท์ ว็อนท โน โม)
Cost a nigga his job
(ค็อซท ดา นิกงา ฮิส โจบ)
Cost me more
(ค็อซท มี โม)
I’d took that ass-whooping now for sure
(อาย ทุค แดท อาซ ฮูปพิง เนา ฟอ ฌุร)
Now think before I risk my life
(เนา ธิงค บิโฟ ไอ ริซค ไม ไลฟ)
Take them chances to get my stripe
(เทค เฑ็ม ชานซ ทู เก็ท ไม ซทไรพ)
A nigga put his hands on me alright
(อะ นิกงา พัท ฮิส แฮ็นด ออน มี ออลไร๊ท)
Otherwise stand there talk shit all night
(อัฑเออะไวส ซแท็นด แฑ ทอค ชิท ดอร์ ไนท)
‘Cos I hit you, you sue me,
(คอซ ซาย ฮิท ยู , ยู ซยู มี ,)
I shoot you, get locked up, who me?
(ไอ ฌูท ยู , เก็ท ล็อค อัพ , ฮู มี)
No more stress, now I’m straight, now I get it, now I take
(โน โม ซทเร็ซ , เนา แอม ซทเรท , เนา ไอ เก็ท ดิธ , เนา ไอ เทค)
Time to think, before I make mistakes just for my family’s sake
(ไทม ทู ธิงค , บิโฟ ไอ เมค มิซเทค จัซท ฟอ ไม แฟมอิลิ ซาคิ)
That part of me left yesterday
(แดท พาท อ็อฝ มี เล็ฟท เยซเทอะดิ)
The heart of me is strong today
(เดอะ ฮาท อ็อฝ มี อีส ซทร็อง ทุเด)
No regrets I’m blessed to say
(โน ริกเรท แอม บเล็ซ ทู เซ)
The old me dead and gone away
(ดิ โอลด มี เด็ด แอ็นด กอน อะเว)

[Chorus [Justin Timberlake [T.I.]]]
([ โครัซ [ จัสติน ทิมเบอร์เลค [ ที ไอ ] ] ])

[Hook – Justin Timberlake]
([ ฮุค จัสติน ทิมเบอร์เลค ])
I turn my head to the East
(ไอ เทิน ไม เฮ็ด ทู ดิ อีซท)
I don’t see nobody by my side
(ไอ ด้อนท์ ซี โนบอดี้ ไบ ไม ไซด)
I turn my head to the West
(ไอ เทิน ไม เฮ็ด ทู เดอะ เว็ซท)
Still nobody in sight
(ซทิล โนบอดี้ อิน ไซท)
So I turn my head to the North
(โซ ไอ เทิน ไม เฮ็ด ทู เดอะ นอธ)
Swallow that pill that they call pride
(ซวอลโล แดท พิล แดท เฑ คอล พไรด)
That old me is dead and gone
(แดท โอลด มี อีส เด็ด แอ็นด กอน)
But that new me will be alright
(บัท แดท นยู มี วิล บี ออลไร๊ท)

I turn my head to the East
(ไอ เทิน ไม เฮ็ด ทู ดิ อีซท)
I don’t see nobody by my side
(ไอ ด้อนท์ ซี โนบอดี้ ไบ ไม ไซด)
I turn my head to the West
(ไอ เทิน ไม เฮ็ด ทู เดอะ เว็ซท)
Still nobody in sight
(ซทิล โนบอดี้ อิน ไซท)
So I turn my head to the North
(โซ ไอ เทิน ไม เฮ็ด ทู เดอะ นอธ)
Swallow that pill that they call pride
(ซวอลโล แดท พิล แดท เฑ คอล พไรด)
That old me is dead and gone
(แดท โอลด มี อีส เด็ด แอ็นด กอน)
But that new me will be alright
(บัท แดท นยู มี วิล บี ออลไร๊ท)

[Chorus [Justin Timberlake [T.I.]]]
([ โครัซ [ จัสติน ทิมเบอร์เลค [ ที ไอ ] ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dead and Gone คำอ่านไทย T.I. feat Justin Timberlake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น