เนื้อเพลง Panda คำอ่านไทย Desiigner

Desiigner

I got broads in Atlanta
ไอ ก็อท บรอด อิน แอทแรนทา
Twisting dope lean and the fanta
ทวิสทิ่ง โดพ ลีน แอนด์ fanta
Credit cards and scammers
เคร๊ดิท ค้าร์ด แอนด์ สแคมเมอส
Hitting off licks in the bando
ฮิทติง ออฟฟ ลิค อิน เบนดู

Black x6 phantom
แบล๊ค เอ็คซิก แฟนทัม
White x6 looks like a panda
ไว๊ท เอ็คซิก ลุ๊ค ไล๊ค อะ.-แพนดะ
Going out like I’m montana
โกอิ่ง เอ๊าท ไล๊ค ไอ มอนเทนา

Hundred killers hundred hammers
ฮั๊นเดร็ด คีลเลอะ ฮั๊นเดร็ด แฮ๊มเมอร์
Black x6 phantom
แบล๊ค เอ็คซิก แฟนทัม
White x6 panda
ไว๊ท เอ็คซิก แพนดะ
Pockets swole-danny
พ๊อคเค่ท สโวล-แดนนี่
Selling bar-candy
เซลล์ลิ่ง บาร์ -แค๊นดี้

Man I’m the mocho like randy
แมน ไอ มอคโช ไล๊ค แรนดี้
The choppa go oscar for grammy
ชอปปา โก ออซเคอะ ฟอร์ แกรมมี่
Bitch nigga pull up ya panty
บิช นิกงา พูลล อั๊พ ยา เพนตี้
Hope you killas understand me
โฮพ ยู คิวลา อั๊นเด้อรสแทนด มี
I got broads in Atlanta
ไอ ก็อท บรอด อิน แอทแรนทา
Twisting dope lean and the fanta
ทวิสทิ่ง โดพ ลีน แอนด์ แฟนต้า
Credit cards and scammers
เคร๊ดิท ค้าร์ด แอนด์ สแคมเมอร์
Hitting off licks in the bando
ฮิทติง ออฟฟ ลิค อิน เบนดู

Black x6 phantom
แบล๊ค เอ็คซิก แฟนทัม
White x6 looks like a panda
ไว๊ท เอ็คซิก ลุ๊ค ไล๊ค อะ.-แพนดะ
Going out like I’m montana
โกอิ่ง เอ๊าท ไล๊ค ไอ เอ็ม มอนเทนา

Hundred killers hundred hammers
ฮั๊นเดร็ด คีลเลอะ ฮั๊นเดร็ด แฮ๊มเมอร์
Black x6 phantom
แบล๊ค เอ็คซิก แฟนทัม
White x6 panda
ไว๊ท เอ็คซิก แพนดะ
Pockets swole-danny
พ๊อคเค่ท สโวล-แดนนี่
Selling bar-candy
เซลล์ลิ่ง บาร์ -แค๊นดี้

Man I’m the mocho like randy
แมน ไอ โมคโช ไล๊ค แรนดิ้
The choppa go oscar for grammy
ชอปปา โก ออซเคอะ ฟอร์ แกรมมี่

Bitch nigga pull up ya panty
บิช นิกงา พูลล อั๊พ ยา แพนตี้
Hope you killas understand me
โฮพ ยู คิวลา อั๊นเด้อรสแทนด มี

Hey
เฮ

Panda panda
แพนดะ แพนดะ

Panda panda panda panda panda panda panda panda
แพนดะ แพนดะ แพนดะ แพนดะ แพนดะ แพนดะ แพนดะ แพนดะ
I got broads in Atlanta
ไอ ก็อท บรอด อิน แอทแรนทา
Twisting dope lean and shit sipping fanta
ทวิสทิ่ง โดพ ลีน แอนด์ ชิท ซิพปิง แฟนต้า
Credit cards and the scammers
เคร๊ดิท ค้าร์ด แอนด์ สแคมเมอร์
Wake up versace shit life desiigner
เว้ค อั๊พ เวอร์ซาดชี ชิท ไล๊ฟ ดีไซเนอร์
Whole buncha lot of shit
โฮล บัญชา ล็อท อ็อฝ ชิท
They be asking round town who be clappin’ shit
เด บี อาสคฺิ่ง ราวนด ทาวน์ ฮู บี แค๊พปิน ชิท
I be pullin’ up stuff in the phantom ship
ไอ บี พลูลิน อั๊พ สทั๊ฟฟ อิน แฟนทัม ชิพ
I got plenty of stuff of bugatti whip look
ไอ ก็อท เพล๊นที่ อ็อฝ สทั๊ฟฟ อ็อฝ บูแกดดี ฮวิพ ลุ๊ค
How I try this shit
ฮาว ไอ ธราย ดิส ชิท
Black x6 phantom
แบล๊ค เอ็คซิก แฟนทัม
White x6 killing on camera
ไว๊ท เอ็คซิก คิลลิ่ง ออน แค๊เมร่า
Pop a perk I can’t stand up
พ็อพ อะ.-เพิค ไอ แคน ที สแทนด์ อั๊พ
Gorilla they come and kill you with bananas
โกะรีลละ เด คัม แอนด์ คิลล์ ยู วิธ บะแนนอะ
Four fillas they finna pull up in the phantom
โฟ ฟิลลา เด ฟินนา พูลล อั๊พ อิน แฟนทัม
Know niggas they come and kill you on the camera
โนว์ นิกงา เด คัม แอนด์ คิลล์ ยู ออน แค๊เมร่า
Big rolly it dancing bigger than a pandie
บิ๊ก โรลลี่ อิท แด็นซิง บี๊กเกอร์ แฑ็น อะ.-แพนได
Go oscar for grammy bitch pull up your panty
โก ออซเคอะ ฟอร์ แกรมมี่ บิช พูลล อั๊พ ยุร แพนตี้
Fill up I’ma flip it I got bitches pull up
ฟิลล อั๊พ ไอ มา ฟลิพ อิท ไอ ก็อท บิดเชด พูลล อั๊พ
And they get it
แอนด์ เด เก็ท อิท
I got niggas that counting for digits
ไอ ก็อท นิกงา แด้ท กำลังเค้าทํ ฟอร์ ดิ๊จิท
Say you make you alot of new money
เซย์ ยู เม้ค ยู อล๊อต อ็อฝ นิว มั๊นนี่
Know some niggas pull off and they in the rafe
โนว์ ซัม นิกงา พูลล ออฟฟ แอนด์ เด อิน เรฟ
Ctd they pull off and they kill the bape
ซีทีดี เด พูลล ออฟฟ แอนด์ เด คิลล์ เบปพฺ
Call up phillip phillip gone fill the bank niggas up
คอลลํ อั๊พ ฟิลลิฟ ฟิลลิฟ กอน ฟิลล แบ๊งค นิกงา อั๊พ
In the bank we gone drill the bank f**k
อิน แบ๊งค วี กอน ดริลล์ แบ๊งค เอฟ **เค
We gone kill the bank get it
วี กอน คิลล์ แบ๊งค เก็ท อิท
I got broads yea I get it
ไอ ก็อท บรอด เย ไอ เก็ท อิท
I get broads yea I shitted
ไอ เก็ท บรอด เย ไอ ชิทเดด
This how I live it
ดิส ฮาว ไอ ไล้ฝ อิท
Did it all for a ticket
ดิด อิท ออล ฟอร์ อะ.-ทิ๊คเค๊ท
Now flex drop bombs when he spin it
นาว ฟเล็คซ ดรอพ บอมบฺ เว็น ฮี สพิน อิท
And bobby gone trend it
แอนด์ บอบบิ กอน เทร็นด อิท
Jeff the don doing business
เจฟ ด็อน ดูอิ่ง บีสเน็ซ
Zana ray f**king up shit and she doing her bidnezz
ซานา เรย์ เอฟ **คิง อั๊พ ชิท แอนด์ ชี ดูอิ่ง เฮอ บิดเนซซ
I be getting to the chicken
ไอ บี เกดดดิ้ง ทู ชีคเค็น
Counting to the chicken
เค้าทิ่ง ทู ชีคเค็น
And all of my niggas gone spilt it
แอนด์ ออล อ็อฝ มาย นิกงา กอน ซพิลท อิท

Panda panda
แพนดะ แพนดะ

Panda panda panda panda panda panda
แพนดะ แพนดะ แพนดะ แพนดะ แพนดะ แพนดะ
I got broads in Atlanta
ไอ ก็อท บรอด อิน แอทแรนทา

Twisting dope lean and the fanta
ทวิสทิ่ง โดพ ลีน แอนด์ แฟนต้า
Credit cards and scammers
เคร๊ดิท ค้าร์ด แอนด์ สแคมเมอร์

Hitting off licks in the bando
ฮิทติง ออฟฟ ลิค อิน เบนดู

Black x6 phantom
แบล๊ค เอ็คซิก แฟนทัม
White x6 looks like a panda
ไว๊ท เอ็คซิก ลุ๊ค ไล๊ค อะ.-แพนดะ
Going out like I’m montana
โกอิ่ง เอ๊าท ไล๊ค ไอ มอนเทนา

Hundred killas hundred hammers
ฮั๊นเดร็ด คิวลา ฮั๊นเดร็ด แฮ๊มเมอร์

Black x6 phantom
แบล๊ค เอ็คซิก แฟนทัม
White x6 panda
ไว๊ท เอ็คซิก แพนดะ

Pockets swole-danny
พ๊อคเค่ท สโวล แดนนี่

Selling bar-candy
เซลลิ่ง บาร์ -แค๊นดี้
Man I’m the mocho like randy
แมน ไอ มอคโช ไล๊ค แรนดี้
The choppa go oscar for grammy
ชอปปา โก ออซเคอะ ฟอร์ แกรมมี่
Bitch nigga pull up ya panty
บิช นิกงา พูลล อั๊พ ยา แพนตี้
Hope you killas understand me
โฮพ ยู คิวลา อั๊นเด้อรสแทนด มี
I got broads in Atlanta
ไอ ก็อท บรอด อิน แอทแรนทา

Twisting dope lean and the fanta
ทวิสทิ่ง โดพ ลีน แอนด์ แฟนตา

Credit cards and scammers
เคร๊ดิท ค้าร์ด แอนด์ สแคมเมอร์
Hitting off licks in the bando
ฮิทติง ออฟฟ ลิค อิน แบนดู

Black x6 phantom
แบล๊ค เอ็คซิก แฟนทัม
White x6 looks like a panda
ไว๊ท เอ็คซิก ลุ๊ค ไล๊ค อะ.-แพนดะ
Going out like I’m montana
โกอิ่ง เอ๊าท ไล๊ค ไอ เอ็ม มอนเทนา

Hundred killers hundred hammers
ฮั๊นเดร็ด คีลเลอะ ฮั๊นเดร็ด แฮ๊มเมอร์

Black x6 phantom
แบล๊ค เอ็คซิก แฟนทัม
White x6 panda
ไว๊ท เอ็คซิก แพนดะ

Pockets swole-danny
พ๊อคเค่ท สโวล-แดนนี่
Selling bar-candy
เซลลิ่ง บาร์ -แค๊นดี้
Man I’m the mocho like randy
แมน ไอ มอคโช ไล๊ค แรนดี้

The choppa go oscar for grammy
ชอปปา โก ออซเคอะ ฟอร์ แกรมมี่

Bitch nigga pull up ya panty
บิช นิกงา พูลล อั๊พ ยา แพนตี้
Hope you killas understand me
โฮพ ยู คิวลา อั๊นเด้อรสแทนด มี

Panda panda
แพนดะ แพนดะ

Panda panda panda panda
แพนดะ แพนดะ แพนดะ แพนดะ
Panda panda panda panda
แพนดะ แพนดะ แพนดะ แพนดะ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Panda คำอ่านไทย Desiigner

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น