เนื้อเพลง Same Mistake คำอ่านไทย James Blunt

Saw the world turning in my sheets and once again I cannot sleep.
(ซอ เดอะ เวิลด เทินนิง อิน ไม ฌีท แซน วันซ อะเกน นาย แคนน็อท ซลีพ)
Walk out the door and up the street; look at the stars beneath my feet.
(วอค เอาท เดอะ โด แอ็นด อัพ เดอะ ซทรีท ; ลุค แกท เดอะ ซทา บินีธ ไม ฟีท)
Remember rights that I did wrong, so here I go.
(ริเมมเบอะ ไรท แดท ไอ ดิด ร็อง , โซ เฮียร ไอ โก)
Hello, hello. There is no place I cannot go.
(เฮ็ลโล , เฮ็ลโล แฑ อีส โน พเลซ ไอ แคนน็อท โก)
My mind is muddy but my heart is heavy. Does it show?
(ไม ไมนด อีส มัดดิ บัท ไม ฮาท อีส เฮฝอิ โด ซิท โฌ)
I lose the track that loses me, so here I go.
(ไอ ลูส เดอะ ทแรค แดท ลูส มี , โซ เฮียร ไอ โก)
And so I sent some men to fight, and one came back at dead of night.
(แอ็นด โซ ไอ เซ็นท ซัม เม็น ทู ไฟท , แอ็นด วัน เคม แบ็ค แกท เด็ด อ็อฝ ไนท)
Said he’d seen my enemy. Said he looked just like me,
(เซ็ด ฮีด ซีน ไม เอนอิมิ เซ็ด ฮี ลุค จัซท ไลค มี ,)
So I set out to cut myself and here I go.
(โซ ไอ เซ็ท เอาท ทู คัท ไมเซลฟ แอ็นด เฮียร ไอ โก)
I’m not calling for a second chance,
(แอม น็อท คอลลิง ฟอ รา เซคอันด ชานซ ,)
I’m screaming at the top of my voice.
(แอม ซครีมอิง แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ ไม ฝอยซ)
Give me reason but don’t give me choice.
(กิฝ มี รี๊ซั่น บัท ด้อนท์ กิฝ มี ชอยซ)
‘Cause I’ll just make the same mistake again.
(คอส อิล จัซท เมค เดอะ เซม มิซเทค อะเกน)
And maybe someday we will meet, and maybe talk and not just speak.
(แอ็นด เมบี ซัมเดย์ วี วิล มีท , แอ็นด เมบี ทอค แอ็นด น็อท จัซท ซพีค)
Don’t buy the promises ’cause, there are no promises I keep.
(ด้อนท์ ไบ เดอะ พรอมอิซ คอส , แฑ อาร์ โน พรอมอิซ ซาย คีพ)
And my reflection troubles me, so here I go.
(แอ็นด ไม ริฟเคลฌัน ทรั๊บเบิ้ล มี , โซ เฮียร ไอ โก)
I’m not calling for a second chance,
(แอม น็อท คอลลิง ฟอ รา เซคอันด ชานซ ,)
I’m screaming at the top of my voice.
(แอม ซครีมอิง แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ ไม ฝอยซ)
Give me reason but don’t give me choice.
(กิฝ มี รี๊ซั่น บัท ด้อนท์ กิฝ มี ชอยซ)
‘Cause I’ll just make the same mistake,
(คอส อิล จัซท เมค เดอะ เซม มิซเทค ,)
I’m not calling for a second chance,
(แอม น็อท คอลลิง ฟอ รา เซคอันด ชานซ ,)
I’m screaming at the top of my voice.
(แอม ซครีมอิง แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ ไม ฝอยซ)
Give me reason but don’t give me choice.
(กิฝ มี รี๊ซั่น บัท ด้อนท์ กิฝ มี ชอยซ)
‘Cause I’ll just make the same mistake again.
(คอส อิล จัซท เมค เดอะ เซม มิซเทค อะเกน)
Saw the world turning in my sheets and once again I cannot sleep.
(ซอ เดอะ เวิลด เทินนิง อิน ไม ฌีท แซน วันซ อะเกน นาย แคนน็อท ซลีพ)
Walk out the door and up the street; look at the stars.
(วอค เอาท เดอะ โด แอ็นด อัพ เดอะ ซทรีท ; ลุค แกท เดอะ ซทา)
Look at the stars fall down.
(ลุค แกท เดอะ ซทา ฟอล เดาน)
And wonder where did I go wrong.
(แอ็นด วันเดอะ ฮแว ดิด ดาย โก ร็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Same Mistake คำอ่านไทย James Blunt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น