เนื้อเพลง Lost On You คำอ่านไทย LP LYRICS

Lost On You - LP LYRICS

When you get older, plainer, saner
เว็น ยู เก็ท โอลเดอะ , ไฟลเนอร์, ซาเนอร์
Will you remember all the danger
วิล ยู รีเม๊มเบ่อร์ ออล แด๊งเจ้อร์
We came from?
วี เคม ฟรอม ?
Burning like embers, falling, tender
เบิร์นิ่ง ไล๊ค เอมเบิส , ฟอลลิ่ง , เท๊นเด้อร์
Longing for the days of no surrender
ลองกิ้น ฟอร์ เดย์ อ็อฝ โน เซอร์เร๊นเด้อร์
Years ago
เยียร์ อะโก
And will you know
แอนด์ วิล ยู โนว์

So smoke ’em if you got ’em
โซ สโม๊ค เอ็ม อิ๊ฟ ยู ก็อท เอ็ม
‘Cause it’s going down
ค๊อส อิท โกอิ้ง เดาน
All I ever wanted was you
ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ยู
I’ll never get to heaven
ไอ เน๊เฝ่อร์ เก็ท ทู เฮ๊ฝเฝ่น
‘Cause I don’t know how
ค๊อส ไอ ด็อน โนว์ ฮาว

Let’s raise a glass or two
เล็ท เร้ส อะ.-กล๊าสส ออ ทู
To all the things I’ve lost on you
ทู ออล ทริง ไอ ล็อซท ออน ยู
Oh-oh
โอ -โอ
Tell me are they lost on you?
เทลล มี แอ เด ล็อซท ออน ยู ?
Oh-oh
โอ -โอ
Just that you could cut me loose
จั๊สท แด้ท ยู เคิด คัท มี ลู้ส
Oh-oh
โอ -โอ
After everything I’ve lost on you
แอ๊ฟเท่อร เอ๊วี่ติง ไอ ล็อซท ออน ยู
Is that lost on you?
อิส แด้ท ล็อซท ออน ยู ?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
โอ -โอ -โอ -โอ , โอ -โอ
Oh-oh-oh-oh
โอ -โอ -โอ -โอ
Is that lost on you?
อิส แด้ท ล็อซท ออน ยู ?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
โอ -โอ -โอ -โอ , โอ -โอ
Baby, is that lost on you?
เบ๊บี้ , อิส แด้ท ล็อซท ออน ยู ?
Is that lost on you?
อิส แด้ท ล็อซท ออน ยู ?

Wishin’ I could see the machinations
วิซชิน ไอ เคิด ซี แมคิเนฌัน
Understand the toil of expectations
อั๊นเด้อรสแทนด ทอยล อ็อฝ เอคซเพ็คเทฌัน
In your mind
อิน ยุร ไมนด์
Hold me like you never lost your patience
โฮลด์ มี ไล๊ค ยู เน๊เฝ่อร์ ล็อซท ยุร เพเฌ็นซ
Tell me that you love me more than hate me
เทลล มี แด้ท ยู ลัฝ มี โม แฑ็น เฮท มี
All the time
ออล ไทม์
And you’re still mine
แอนด์ ยู สทิลล ไมน์

So smoke ’em if you got ’em
โซ สโม๊ค เอ็ม อิ๊ฟ ยู ก็อท เอ็ม
‘Cause it’s going down
ค๊อส อิท เอส โกอิ้ง เดาน
All I ever wanted was you
ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ยู
Let’s take a drink of heaven
เล็ท เท้ค อะ.-ดริ๊งค อ็อฝ เฮ๊ฝเฝ่น
This can turn around
ดิส แคน เทิร์น อะราวนฺดฺ

Let’s raise a glass or two
เล็ทเร้ส อะ.-กล๊าสส ออ ทู
To all the things I’ve lost on you
ทู ออล ทริง ไอ ล็อซท ออน ยู
Oh-oh
โอ -โอ
Tell me are they lost on you?
เทลล มี แอ เด ล็อซท ออน ยู ?
Oh-oh
โอ -โอ
Just that you could cut me loose
จั๊สท แด้ท ยู เคิด คัท มี ลู้ส
Oh-oh
โอ -โอ
After everything I’ve lost on you
แอ๊ฟเท่อร เอ๊วี่ติง ไอ ล็อซท ออน ยู
Is that lost on you?
อิส แด้ท ล็อซท ออน ยู ?

Oh-oh-oh-oh, oh-oh
โอ -โอ -โอ -โอ , โอ -โอ
Oh-oh-oh-oh
โอ -โอ -โอ -โอ
Is that lost on you?
อิส แด้ท ล็อซท ออน ยู ?
Oh-oh-oh-oh, oh-oh
โอ -โอ -โอ -โอ , โอ -โอ
Baby, is that lost on you?
เบ๊บี้ , อิส แด้ท ล็อซท ออน ยู ?
Is that lost on you?
อิส แด้ท ล็อซท ออน ยู ?

Let’s raise a glass or two
เล็ท เร้ส อะ.-กล๊าสส ออ ทู
To all the things I’ve lost on you
ทู ออล ทริง ไอ ล็อซท ออน ยู
Oh-oh
โอ -โอ
Tell me are they lost on you?
เทลล มี แอ เด ล็อซท ออน ยู ?
Oh-oh
โอ -โอ
Just that you could cut me loose
จั๊สท แด้ท ยู เคิด คัท มี ลู้ส
Oh-oh
โอ -โอ
After everything I’ve lost on you
แอ๊ฟเท่อร เอ๊วี่ติง ไอ ve ล็อซท ออน ยู
Is that lost on you?
อิส แด้ท ล็อซท ออน ยู ?
Is that lost on you?
อิส แด้ท ล็อซท ออน ยู ?

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lost On You คำอ่านไทย LP LYRICS

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น