เนื้อเพลง Angel By The Wings คำอ่าน Sia

 Angel By The Wings - Sia

Old soul, your wounds they show
โอลด์ โซล , ยุร วูนด์ เด โชว์
I know, you have never felt so low
ไอ โนว์ , ยู แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ เฟ็ลท โซ โลว
But hold on, head up, be strong
บั๊ท โฮลด์ ออน , เฮด อั๊พ , บี สทรอง
Oh, hold on
โอ , โฮลด์ ออน
Hold on until you hear them come
โฮลด์ ออน อันทิล ยู เฮียร เด็ม คัม
Here they come oh
เฮียร เด คัม โอ

Take an angel by the wings
เท้ค แอ๊งเจล บาย วิง
Beg her now for anything
เบ๊ก เฮอ นาว ฟอร์ เอนอิธิง
Beg her now for one more day
เบ๊ก เฮอ นาว ฟอร์ วัน โม เดย์
Take an angel by the wings
เท้ค แอ๊งเจล บาย วิง
Time to tell her everything
ไทม์ ทู เทลล เฮอ เอ๊วี่ติง
Ask her for the strength to stay
อาสคฺ เฮอ ฟอร์ ซทเร็งธ ทู สเทย์

Oooooooh
อู้
Oooooooh
อู้
Oooooooh
อู้
Oooooooh [repeat]
อู้ [รีพี๊ท ]

You can, you can
ยู แคน , ยู แคน
Do anything, anything
ดู เอนอิธิง , เอนอิธิง
You can, do anything
ยู แคน , ดู เอนอิธิง
You can, you can
ยู แคน , ยู แคน
Do anything, anything
ดู เอนอิธิง , เอนอิธิง
You can, do anything
ยู แคน , ดู เอนอิธิง
You can, you can
ยู แคน , ยู แคน
Do anything, anything
ดู เอนอิธิง , เอนอิธิง
You can, do anything
ยู แคน , ดู เอนอิธิง
You can, you can
ยู แคน , ยู แคน
Do anything, anything
ดู เอนอิธิง , เอนอิธิง
You can, do anything
ยู แคน , ดู เอนอิธิง

Look up, call to the sky, oh
ลุ๊ค อั๊พ , คอลลํ ทู สกาย , โอ
Look up, and don’t ask why
ลุ๊ค อั๊พ , แอนด์ ด้อนท อาสคฺ วาย
Oh
โอ
Just take an angel by the wings
จั๊สท เท้ค แอ๊งเจล บาย วิง
Beg her now for anything
เบ๊ก เฮอ นาว ฟอร์ เอนอิธิง
Beg her now for one more day
เบ๊ก เฮอ นาว ฟอร์ วัน โม เดย์
Take an angel by the wings
เท้ค แอ๊งเจล บาย วิง
Time to tell her everything
ไทม์ ทู เทลล เฮอ เอ๊วี่ติง
Ask her for the strength to stay
อาสคฺ เฮอ ฟอร์ ซทเร็งธ ทู สเทย์

Oooooooh
อู้
Oooooooh
อู้
Oooooooh
อู้
Oooooooh [repeat]
อู้ [รีพี๊ท ]

You can, you can
ยู แคน , ยู แคน
Do anything, anything
ดู เอนอิธิง , เอนอิธิง
You can, do anything
ยู แคน , ดู เอนอิธิง
You can, you can
ยู แคน , ยู แคน
Do anything, anything
ดู เอนอิธิง , เอนอิธิง
You can, do anything
ยู แคน , ดู เอนอิธิง

You can, you can
ยู แคน , ยู แคน
Do anything, anything
ดู เอนอิธิง , เอนอิธิง
You can, do anything
ยู แคน , ดู เอนอิธิง
You can, you can
ยู แคน , ยู แคน
Do anything, anything
ดู เอนอิธิง , เอนอิธิง
You can, do anything
ยู แคน , ดู เอนอิธิง

You can, you can
ยู แคน , ยู แคน
Do anything, anything
ดู เอนอิธิง , เอนอิธิง
You can, do anything
ยู แคน , ดู เอนอิธิง
You can, you can
ยู แคน , ยู แคน
Do anything, anything
ดู เอนอิธิง , เอนอิธิง
You can, do anything
ยู แคน , ดู เอนอิธิง
You can, you can
ยู แคน , ยู แคน
Do anything, anything
ดู เอนอิธิง , เอนอิธิง
You can, do anything
ยู แคน , ดู เอนอิธิง
You can, you can
ยู แคน , ยู แคน
Do anything, anything
ดู เอนอิธิง , เอนอิธิง
You can, do anything
ยู แคน , ดู เอนอิธิง

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Angel By The Wings คำอ่าน Sia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น