เนื้อเพลง Making Love Out Of Nothing At All คำอ่านไทย Air Supply

I know just how to whisper
(ไอ โน จัซท เฮา ทู ฮวีซเพอะ)
And I know just how to cry
(แอ็นด ดาย โน จัซท เฮา ทู คไร)
I know just where to find the answers
(ไอ โน จัซท ฮแว ทู ไฟนด ดิ อานเซอะ)
And I know just how to lie
(แอ็นด ดาย โน จัซท เฮา ทู ไล)
I know just how to fake it
(ไอ โน จัซท เฮา ทู เฟค อิท)
And I know just how to scheme
(แอ็นด ดาย โน จัซท เฮา ทู ซคีม)
I know just when to face the truth
(ไอ โน จัซท ฮเว็น ทู เฟซ เดอะ ทรูธ)
And then I know just when to dream
(แอ็นด เฑ็น นาย โน จัซท ฮเว็น ทู ดรีม)

And I know just where to touch you
(แอ็นด ดาย โน จัซท ฮแว ทู ทั๊ช ยู)
And I know just what to prove
(แอ็นด ดาย โน จัซท ฮว็อท ทู พรูฝ)
I know when to pull you closer
(ไอ โน ฮเว็น ทู พุล ยู โคลเซอร์)
And I know when to let you loose
(แอ็นด ดาย โน ฮเว็น ทู เล็ท ยู ลูซ)
And I know the night is fading
(แอ็นด ดาย โน เดอะ ไนท อีส เฟดิง)
And I know the time’s gonna fly
(แอ็นด ดาย โน เดอะ ไทม กอนนะ ฟไล)
And I’m never gonna tell you
(แอ็นด แอม เนฝเออะ กอนนะ เท็ล ยู)
Everything I gotta tell you
(เอ๊วี่ติง ไอ กอททะ เท็ล ยู)
But I know I gotta give it a try
(บัท ไอ โน ไอ กอททะ กิฝ อิท ดา ทไร)

And I know the roads to riches
(แอ็นด ดาย โน เดอะ โรด ทู ริชอิส)
And I know the ways to fame
(แอ็นด ดาย โน เดอะ เว ทู เฟม)
I know all the rules
(ไอ โน ออล เดอะ รูล)
And I know how to break ’em
(แอ็นด ดาย โน เฮา ทู บเรค เอ็ม)
And I always know the name of the game
(แอ็นด ดาย ออลเว โน เดอะ เนม อ็อฝ เดอะ เกม)

But I don’t know how to leave you
(บัท ไอ ด้อนท์ โน เฮา ทู ลีฝ ยู)
And I’ll never let you fall
(แอ็นด อิล เนฝเออะ เล็ท ยู ฟอล)
And I don’t know how you do it
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน เฮา ยู ดู อิท)
Making love out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Everytime I see you all the rays of the sun
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ซี ยู ออล เดอะ เร อ็อฝ เดอะ ซัน)
Are streaming through the waves in your hair
(อาร์ สตรีมมิง ธรู เดอะ เวฝ ซิน ยุร แฮ)
And every star in the sky is taking aim at your eyes
(แอ็นด เอฝริ ซทา อิน เดอะ ซไค อีส เทคอิง เอม แอ็ท ยุร ไอ)
Like a spotlight
(ไลค เก สปอทไลท์)

The beating of my heart is a drum and it’s lost
(เดอะ บืดิงสฺ อ็อฝ ไม ฮาท อีส ซา ดรัม แอ็นด อิทซ ล็อซท)
And it’s looking for a rhythm like you
(แอ็นด อิทซ ลุคอิง ฟอ รา ริธึ่ม ไลค ยู)
You can take the darkness from the pit of the night
(ยู แค็น เทค เดอะ ดาคเน็ซ ฟร็อม เดอะ พิท อ็อฝ เดอะ ไนท)
And turn into a beacon burning endlessly bright
(แอ็นด เทิน อีนทุ อะ บีคัน เบรินนิง เอนเล็ซลิ ไบร๊ท)

I’ve gotta follow it ’cause everything I know
(อิฝ กอททะ ฟอลโล อิท คอส เอ๊วี่ติง ไอ โน)
Well it’s nothing till I give it to you
(เว็ล อิทซ นัธอิง ทิล ไอ กิฝ อิท ทู ยู)

I can make the runner stumble
(ไอ แค็น เมค เดอะ รันเนอะ แสตมเบิล)
I can make the final block
(ไอ แค็น เมค เดอะ ไฟแน็ล บล็อค)
And I can make every tackle at the sound of the whistle
(แอ็นด ดาย แค็น เมค เอฝริ แท๊คเคิ่ล แอ็ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ วิสเทิ่ล)
I can make all the stadiums rock
(ไอ แค็น เมค ออล เดอะ ซเทเดียม ร็อค)
I can make tonight forever
(ไอ แค็น เมค ทุไนท เฟาะเรฝเออะ)
Or I can make it disappear by the dawn
(ออ ไอ แค็น เมค อิท ดิแซ็พเพีย ไบ เดอะ ดอน)
I can make you every promise that has ever been made
(ไอ แค็น เมค ยู เอฝริ พรอมอิซ แดท แฮ็ส เอฝเออะ บีน เมด)
I can make all your demons be gone
(ไอ แค็น เมค ออล ยุร ดีมัน บี กอน)

But I’m never gonna make it without you
(บัท แอม เนฝเออะ กอนนะ เมค อิท วิเฑาท ยู)
Do you really want to see me crawl
(ดู ยู ริแอ็ลลิ ว็อนท ทู ซี มี ครอล)
And I’m never gonna make it like you do
(แอ็นด แอม เนฝเออะ กอนนะ เมค อิท ไลค ยู ดู)
Making love out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)
Making love, Out of nothing at all
(เมคอิง ลัฝ , เอาท อ็อฝ นัธอิง แอ็ท ดอร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Making Love Out Of Nothing At All คำอ่านไทย Air Supply

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น