เนื้อเพลงThe Feeling คำอ่านไทย Justin Bieber

 Justin Bieber - The Feeling

[Justin Bieber:]
[จัสติน บีเบอร์ :]
You are to me
ยู แอ ทู มี
A part of me just like anatomy
อะ.-พาร์ท อ็อฝ มี จั๊สท ไล๊ค อะน๊าโทมี่
You’re pulling me
ยู พูลลิง มี
You’re pulling me in like you’re gravity
ยู พูลลิง มี อิน ไล๊ค ยู กเรฝอิทิ

I’m notorious for thinking you’re full of beautiful
ไอ โนโท๊เรียส ฟอร์ กำลังทริ๊งค ยูรี ฟูล อ็อฝ บยูทิฟุล
Instead of hollow
อินสเท๊ด อ็อฝ ฮ๊อลโล่ว
Sugar on your lips, it’s hard to kill
ชู๊ก้าร ออน ยุร ลิพ , อิท ฮาร์ด ทู คิลล์
Jagged like a pill, so hard to swallow
แจกกิด ไล๊ค อะ.-พิลล์ , โซ ฮาร์ด ทู สว๊อลโล่ว

[Justin Bieber & Halsey:]
[จัสติน บีเบอร์ & เฮลเซ:]
Am I in love with you?
แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ยู ?
(am I in love with you?)
(แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ยู?)
Or am I in love with the feeling?
ออ แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ฟีลลิง ?
Trying to find the truth,
ธรายิง ทู ไฟนด์ ทรู๊ธ ,
(trying to find the truth)
(ธรายิง ทู ไฟนด์ ทรู๊ธ )
Sometimes the heart is deceiving
ซัมไทม์ ฮาร์ท อิส ดิซีฟวิง
Can’t get out of my head, and I need you to save me
แคน เก็ท เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด , แอนด์ ไอ นี๊ด ยู ทู เซฝ มี
If I am delusional then maybe I’m crazy
อิ๊ฟ ไอ แอ็ม เดรูเชนอล เด็น เมบี ไอ คเรสิ
In love with you. Am I in love with you?
อิน ลัฝ วิธ ยู .แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ยู ?
Or am I in love with the feeling?
ออ แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ฟีลลิง ?

[Justin Bieber:]
[จัสติน บีเบอร์ :]
You give to me
ยู กี๊ฝ ทู มี
Everything, anything that I could dream
เอ๊วี่ติง , เอนอิธิง แด้ท ไอ เคิด ดรีม
And at least that’s what it seems
แอนด์ แอ็ท ลีซท แด้ท เอส ว๊อท อิท ซีม
Could it be I don’t know what’s good for me?
เคิด อิท บี ไอ ด็อน ที โนว์ ว๊อท เอส กู๊ด ฟอร์ มี ?

I’m notorious for thinking you’re full of beautiful
ไอ โนโท๊เรียส ฟอร์ ทริ๊งคิง ยู ฟูล อ็อฝ บยูทิฟุล
Instead of hollow
อินสเท๊ด อ็อฝ ฮ๊อลโล่
Sugar on your lips, it’s hard to kill
ชู๊ก้าร ออน ยุร ลิพ , อิท ฮาร์ด ทู คิลล์
Jagged like a pill, so hard to swallow
แจกกิด ไล๊ค อะ.-พิลล์ , โซ ฮาร์ด ทู สว๊อลโล่ว

[Justin Bieber & Halsey:]
[จัสติน บีเบอร์ & เฮลเซ:]
Am I in love with you?
แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ยู ?
(am I in love with you?)
(แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ยู?)
Or am I in love with the feeling?
ออ แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ฟีลลิง ?
Trying to find the truth,
ธรายิง ทู ไฟนด์ ทรู๊ธ ,
(trying to find the truth)
(ธรายิง ทู ไฟนด์ ทรู๊ธ )
Sometimes the heart is deceiving
ซัมไทม์ ฮาร์ท อิส ดิซีฟวิง
Can’t get out of my head, and I need you to save me
แคน เก็ท เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด , แอนด์ ไอ นี๊ด ยู ทู เซฝ มี
If I am delusional then maybe I’m crazy
อิ๊ฟ ไอ แอ็ม เดรูเชนอล เด็น เมบี ไอ คเรสิ
In love with you. Am I in love with you?
อิน ลัฝ วิธ ยู .แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ยู ?
Or am I in love with the feeling?
ออ แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ฟีลลิง ?

[Justin Bieber & Halsey:]
[จัสติน บีเบอร์ & เฮลเซ:]
I’m sinking faster and faster
ไอ ซิ๊งคิง ฟาสเทอะ แอนด์ ฟาสเทอะ
Between heaven and disaster
บีทะวีน เฮ๊ฝเฝ่น แอนด์ ดิสแอ๊สเท่อร์
Sorry if I made you feel like
ซ๊อรี่ อิ๊ฟ ไอ เมด ยู ฟีล ไล๊ค
I’m standing on the borderline
ไอ สแทนดิง ออน บอร์เดอร์ไลน์

[Justin Bieber & Halsey:]
[จัสติน บีเบอร์ & เฮลเซ:]
Am I in love with you?
แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ยู ?
(am I in love with you?)
(แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ยู?)
Or am I in love with the feeling?
ออ แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ฟีลลิง ?
Trying to find the truth,
ธรายิง ทู ไฟนด์ ทรู๊ธ ,
(trying to find the truth)
(ธรายิง ทู ไฟนด์ ทรู๊ธ )
Sometimes the heart is deceiving
ซัมไทม์ ฮาร์ท อิส ดิซีฟวิง
Can’t get out of my head, and I need you to save me
แคน เก็ท เอ๊าท อ็อฝ มาย เฮด , แอนด์ ไอ นี๊ด ยู ทู เซฝ มี
If I am delusional then maybe I’m crazy
อิ๊ฟ ไอ แอ็ม เดรูเชนอล เด็น เมบี ไอ คเรสิ
In love with you. Am I in love with you?
อิน ลัฝ วิธ ยู .แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ ยู ?
Or am I in love with the feeling?
ออ แอ็ม ไอ อิน ลัฝ วิธ กำลังฟีล ?

 

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลงThe Feeling คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น