เนื้อเพลงLife Is Worth Living คำอ่านไทย Justin Bieber

Justin Bieber - Life Is Worth Living

Ended up on a crossroad
เอ็นด อั๊พ ออน อะ.-คอสโรด
Try to figure out which way to go
ธราย ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท วิช เวย์ ทู โก
It’s like you’re stuck on a treadmill
อิท ไล๊ค ยู ซทัค ออน อะ.-เทรดมิล
Running in the same place
รันนิง อิน เซม เพลส
You got your hazard lights on now
ยู ก็อท ยุร แฮสเอิด ไล๊ท ออน นาว
Hoping that somebody would slow down
ฮ็อพพิง แด้ท ซัมบอดี้ เวิด สโลว์ เดาน
Praying for a miracle
เพรยิง ฟอร์ อะ.-มิ๊ราเคิ่ล
Who’ll show you grace?
ฮู โชว์ ยู เกร๊ซ ?
Had a couple dollars and a quarter tank of gas
แฮ็ด อะ.-คั๊พเพิ่ล ดอลเลอะ แอนด์ อะ.-คว๊อร์เท่อร แท๊งค อ็อฝ แก๊ซ
With a long journey ahead
วิธ อะ.-ลอง เจอนิ อะเฮด
Seen a truck pull over
ซีน อะ.-ทรั๊ค พูลล โอ๊เฝ่อร
God sent an angel to help you out
ก๊อด เซ็นท แอ๊งเจล ทู เฮ้ลพ ยู เอ๊าท
He gave you direction
ฮี เกฝ ยู ดิเรคฌัน
Showed you how to read a map
โชว์ ยู ฮาว ทู รี๊ด อะ.-แม๊พ
For that long journey ahead
ฟอร์ แด้ท ลอง เจอนิ อะเฮด
Said it ain’t never over
เซ็ด อิท อิ้น เน๊เฝ่อร์ โอ๊เฝ่อร
Oh, even in the midst of doubt
โอ , อี๊เฝ่น อิน มิซท อ็อฝ เดาท

Life is worth living, ou ou ou ou
ไล๊ฟ อิส เวิร์ธ ลีฝอิง , อู อู อู อู
Life is worth living, so live another day
ไล๊ฟ อิส เวิร์ธ ลีฝอิง , โซ ไล้ฝ อะน๊าเทร่อร์ เดย์
The meaning of forgiveness
มีนนิง อ็อฝ ฟอร์กีพเหนด
People make mistakes, doesn’t mean you have to give in
พี๊เพิ่ล เม้ค มิสเท้ค , ดาสน มีน ยู แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ อิน
Life is worth living again
ไล๊ฟ อิส เวิร์ธ ลีฝอิง อะเกน

Relationship on a ski slope
ริเลฌันฌิพ ออน อะ.-ซคี สโล๊พ
Avalanche comin’ down slow
แอฝอะลันช คัมอิน เดาน สโลว์
Do we have enough time to salvage this love?
ดู วี แฮ็ฝ อีน๊าฟ ไทม์ ทู แซ๊ลเหวจ ดิส ลัฝ ?
Feels like a blizzard in April
ฟีล ไล๊ค อะ.-บลีสเสิด อิน เอพริล
‘Cause my heart is just that cold
ค๊อส มาย ฮาร์ท อิส จั๊สท แด้ท โคลด์
Skating on thin ice
สกาทติง ออน ทริน ไอ๊ซ์
But it’s strong enough to hold us up
บั๊ท อิท สทรอง อีน๊าฟ ทู โฮลด์ อัซ อั๊พ
Seen her scream and holler
ซีน เฮอ สครีม แอนด์ ฮอลเลอะ
Put us both on blast
พุท อัซ โบทรฺ ออน บลาสทํ
Tearing each other down
เทียร์ริง อีช อ๊อเธ่อร์ เดาน
When I thought it was over
เว็น ไอ ธอท อิท วอส โอ๊เฝ่อร
God sent an angel to help us out, yeah
ก๊อด เซ็นท แอ๊งเจล ทู เฮ้ลพ อัซ เอ๊าท , เย่
He gave us direction, showed us how to make it last
ฮี เกฝ อัซ ดิเรคฌัน , โชว์ อัซ ฮาว ทู เม้ค อิท ล๊าสท
For that long journey ahead
ฟอร์ แด้ท ลอง เจอนิ อะเฮด
Said it ain’t never over
เซ็ด อิท อิ้นท เน๊เฝ่อร์ โอ๊เฝ่อร
No, even in the midst of doubt
โน , อี๊เฝ่น อิน มิซท อ็อฝ เดาท

Life is worth living, ou ou ou ou
ไล๊ฟ อิส เวิร์ธ ลีฝอิง , อู อู อู อู
Life is worth living, so live another day
ไล๊ฟ อิส เวิร์ธ ลีฝอิง , โซ ไล้ฝ อะน๊าเทร่อร์ เดย์
The meaning of forgiveness
มีนนิง อ็อฝ ฟอร์กีพเหนด
People make mistakes, doesn’t mean you have to give in
พี๊เพิ่ล เม้ค มิสเท้ค , ดาสท มีน ยู แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ อิน
Life is worth living again, oh whoa oh
ไล๊ฟ อิส เวิร์ธ ลีฝอิง อะเกน , โอ โว้ว โอ
Life is worth living again
ไล๊ฟ อิส เวิร์ธ ลีฝอิง อะเกน

What I get from my reflection
ว๊อท ไอ เก็ท ฟรอม มาย ริฟเคลฌัน
Is a different perception
อิส อะ.-ดีฟเฟอะเร็นท เพอะเซพฌัน
From what the world may see
ฟรอม ว๊อท เวิลด เมย์ ซี
They try to crucify me
เด ธราย ทู ครูซิไฟ มี
I ain’t perfect, won’t deny
ไอ อิ้นท เพ๊อร์เฟ็คท , ว็อน ที ดีนาย
My reputation’s on the line
มาย เรพิวเทฌัน เอส ออน ไลน์
So I’m working on a better me
โซ ไอ เอ็ม เวิ๊ร์คคิง ออน อะ.-เบ๊ทเท่อร์ มี

Life is worth living, oh yeah
ไล๊ฟ อิส เวิร์ธ ลีฝอิง , โอ เย่
Life is worth living, so live another day
ไล๊ฟ อิส เวิร์ธ ลีฝอิง , โซ ไล้ฝ อะน๊าเทร่อร์ เดย์
The meaning of forgiveness
มีนนิง อ็อฝ ฟอร์กีพเหนด
People make mistakes
พี๊เพิ่ล เม้ค มิสเท้ค
Only God can judge me
โอ๊นลี่ ก๊อด แคน จั๊ดจ มี
Life is worth living again
ไล๊ฟ อิส เวิร์ธ ลีฝอิง อะเกน
Another day
อะน๊าเทร่อร์ เดย์
Life is worth living again
ไล๊ฟ อิส เวิร์ธ ลีฝอิง อะเกน

 

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลงLife Is Worth Living คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น