เนื้อเพลง Love Yourself Parody คำอ่านไทย Justin Bieber

Love Yourself Parody - Justin Bieber

This is a song that I wrote about my ex
ดิส อิส อะ.-ซ็อง แด้ท ไอ โรท อะเบ๊าท มาย เอ็คซ
Yeah that’s right it’s me, it’s Selena Gomez
เย่ แดทส ไร๊ท อิท มี , อิท เซเลนา โกเมซ
Even though we broke up I still want to have sex
อี๊เฝ่น โธ วี บโรค อั๊พ ไอ สทิลล ว้อนท ทู แฮ็ฝ เซ็กซ
No!
โน !
Then why the hell are you still here in my bed?
เด็น วาย เฮ็ลล แอ ยู สทิลล เฮียร อิน มาย เบ๊ด ?
Good question!
กู๊ด เคว๊สชั่น !
This sounds just like an Ed Sheeran song
ดิส ซาวน์ด จั๊สท ไล๊ค เอ็ด ชีแรน ซ็อง
Cos I’m too busy apologizing to write songs alone so called this red-haired weirdo
คอซ ไอ ทู บี๊ซี่ อะโพโลกิซซิง ทู ไร๊ท ซ็อง อะโลน โซ คอลลํ ดิส เร้ด -แฮร์ เวียโด
Cos he knows how to write a hit
คอซ ฮี โนว์ ฮาว ทู ไร๊ท อะ.-ฮิท
Even though he looks like a drunk troll doll and Rupert Grint
อี๊เฝ่น โธ ฮี ลุ๊ค ไล๊ค อะ.-ดรั๊งค ทโรล ดอลล์ แอนด์ รูเพอท เกรนท
Hooked up and a had a kid
ฮุ๊ค อั๊พ แอนด์ อะ.-แฮ็ด อะ.-คิด
Just said, Ed let’s write a tune it will be fun
จั๊สท เซ็ด , เอ็ด เล็ทส ไร๊ท อะ.-จูน อิท วิล บี ฟัน
And I knew if it was a hit I’d make a ton
แอนด์ ไอ นยู อิ๊ฟ อิท วอส อะ.-ฮิท ไอด เม้ค อะ.-ท็อง
So even though he’s kind of a douche
โซ อี๊เฝ่น โธ ฮี ไคนด์ อ็อฝ อะ.-ดัช
I wrote him this pretty song but he’s so dumb
ไอ โรท ฮิม ดิส พริ๊ทที่ ซ็อง บั๊ท ฮี โซ ดัมบ
He got the meaning of it wrong
ฮี ก็อท มีนนิง อ็อฝ อิท รอง

What do you mean?
ว๊อท ดู ยู มีน ?
I know what it’s about
ไอ โนว์ ว๊อท อีท อะเบ๊าท
It’s about learning how to love yourself
อีท อะเบ๊าท เลิร์นิง ฮาว ทู ลัฝ ยุรเซลฟ
Because sometimes
บิคอส ซัมไทม์
You can’t
ยู แคนท
Convince your ex to bone you
คอนฝิ๊นซํ ยุร เอ็คซ ทู โบน ยู
So you have to love yourself
โซ ยู แฮ็ฝ ทู ลัฝ ยุรเซลฟ

I need to find myself some privacy
ไอ นี๊ด ทู ไฟนด์ ไมเซลฟ ซัม พไรฝะซิ
Cos I can’t wait to get back to loving me
คอซ ไอ แคน เว้ท ทู เก็ท แบ็ค ทู ลัฝอิง มี
Are you serious?
แอ ยู ซี๊เรี๊ยส ?
Dude the lyric ‘Love yourself’ doesn’t mean masturbate
ดยูด ลีริค ‘เลิฟ ยูเซลฟ’ ดาสซ มีน แมซเทอะเบท
Ai yi yi
ไอ ไย ไย
Mister Bieber!
มิ๊สเทอร์ บีเบอร์ !
Oh my God it’s the maid.
โอ มาย ก๊อด อิท เหมด .

Guess I better put my dong away
เกสส ไอ เบ๊ทเท่อร์ พุท มาย ดัง อะเวย์
Now my maid is traumatized so I better give her a big tip
นาว มาย เหมด อิส ทรัมเมทไทเซ็ด โซ ไอ เบ๊ทเท่อร์ กี๊ฝ เฮอ อะ.-บิ๊ก ทิพ
I already got it
ไอ ออลเร๊ดี้ ก็อท อิท
Shit now all of my lotions’ gone
ชิท นาว ออล อ็อฝ มาย ลอทออน’ กอน
And my hand’s dry so I need something to rub my dick with
แอนด์ มาย แฮนด ดราย โซ ไอ นี๊ด ซัมติง ทู รับ มาย ดิก วิธ
Hey I’ll check the kitchen
เฮ ไอล เช็ค คิ๊ทเช่น

If you’re coming in here you better not be nude
อิ๊ฟ ยู คัมอิง อิน เฮียร ยู เบ๊ทเท่อร์ น็อท บี นู๊ด
I’m just looking for something I can use as lube
ไอ จั๊สท ลุ๊คคิง ฟอร์ ซัมติง ไอ แคน ยู๊ส แอส ลับ
Justin that’s not what this song’s about!
จัสติน แดทส น็อท ว๊อท ดิส ซองส อะเบ๊าท !
By the way why are you still here in my house?
บาย เวย์ วาย แอ ยู สทิลล เฮียร อิน มาย เฮ้าส ?
Good question!
กู๊ด เคว๊สชั่น !
Listen see, this song is about
ลิ๊สซึ่น ซี , ดิส ซ็อง อิส อะเบ๊าท

I’m sorry that I screamed I’ve changed my mind
ไอ ซ๊อรี่ แด้ท ไอ สครีม ไอ เช้งจํ มาย ไมนด์
Mister Bieber show me your ding-a-ling
มิ๊สเทอร์ บีเบอร์ โชว์ มี ยุร ดิง -อะ.–ลิง
What the hell
ว๊อท เฮ็ลล
Justin surprise
จัสติน เซอร์ไพร๊ส

it’s me
อิท มี
You’re dad, I need more money
ยู แด๊ด , ไอ นี๊ด โม มั๊นนี่
Damn what do you feed that thing?
แดมนํ ว๊อท ดู ยู ฟี แด้ท ทริง ?
Wow!
เวา !

Dad please stop staring at my cock and balls
แด๊ด พลีซ สท๊อพ สทาริง แอ็ท มาย ค๊อค แอนด์ บอล
It’s not fair yours is so big mine is so small
อิท น็อท แฟร์ ยุร อิส โซ บิ๊ก ไมน์ อิส โซ สมอลล์
Dad that’s really weird
แด๊ด แดท ริแอ็ลลิ เวี๊ยด
Aren’t you kind of scared of that thing?
อา ยู ไคนด์ อ็อฝ ซคา อ็อฝ แด้ท ทริง ?
No not at all
โน น็อท แอ็ท ออล
Oh my god
โอ มาย ก๊อด
I think I finally understand this song
ไอ ทริ๊งค ไอ ไฟแน็ลลิ อั๊นเด้อรสแทนด ดิส ซ็อง

Mister Bieber you can have sex with me
มิ๊สเทอร์ บีเบอร์ ยู แคน แฮ็ฝ เซ็กซ วิธ มี
Cos then you will not have to love yourself
คอซ เด็น ยู วิล น็อท แฮ็ฝ ทู ลัฝ ยุรเซลฟ
This moron still does not understand this song’s lyrics
ดิส โมร็อน สทิลล โด น็อท อั๊นเด้อรสแทนด ดิส ซองส ลีริค
Argh I want to kill myself!
แอกช ไอ ว้อนท ทู คิลล์ ไมเซลฟ !
Justin I’ve decided we should get back together I love you and no one else
จัสติน ไอ ดีไซด์ วี เชิด เก็ท แบ็ค ทูเก๊ทเธ่อร์ ไอ ลัฝ ยู แอนด์ โน วัน เอ๊ลส
Selena you’re a bitch and I found someone better so you can go fuck yourself
เซเลนา ยู อะ.-บิช แอนด์ ไอ เฟานด ซัมวัน เบ๊ทเท่อร์ โซ ยู แคน โก ฟัค ยุรเซลฟ

I finally understand the true meaning of this song
ไอ ไฟแน็ลลิ อั๊นเด้อรสแทนด ทรู มีนนิง อ็อฝ ดิส ซ็อง
It means you should fall in love with yourself
อิท มีน ยู เชิด ฟอลล์ อิน ลัฝ วิธ ยุรเซลฟ
And in term, be sexually aroused by your own reflection
แอนด์ อิน เทิร์ม , บี เซคฌัวลิ อะเราส บาย ยุร โอว์น ริฟเคลฌัน
Hey yo… Dad!
เฮ … แด๊ด !
Ya son!
ยา ซัน !
Hand me your lube!
แฮนด์ มี ยุร ลับ!
Hell ya. I’ma be here for a while.
เฮ็ลล ยา .ไอ บี เฮียร ฟอร์ อะ.-ไวล์ .
I watch! I watch!
ไอ ว๊อทช ! ไอ ว๊อทช !
God damn it! No, that’s not what this is about, Justin! I can’t take this anymore.
ก๊อด แดมนํ อิท ! โน , แดทส น็อท ว๊อท ดิส อิส อะเบ๊าท , จัสติน ! ไอ แคน เท้ค ดิส แอนนี่มอ
You know what this song is not even about Selena Gomez.
ยู โนว์ ว๊อท ดิส ซ็อง อิส น็อท อี๊เฝ่น อะเบ๊าท เซเลนา โกเมซ.
I’m going back to England.
ไอ โกอิง แบ็ค ทู อีงกแล็นด .
Baby… baby… baby…
เบเบ้…เบเบ้…เบเบ้…
Aaaa-chiwawa
อะอออ – ไชวาวาาาา

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Yourself Parody คำอ่านไทย Justin Bieber

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น