เนื้อเพลง I Feel It Coming คำอ่านไทย The Weeknd

The Weeknd - I Feel It Coming

Tell me what you really like
เทลล มี ว๊อท ยู ริแอ็ลลิ ไล๊ค
Baby I can take my time
เบ๊บี้ ไอ แคน เท้ค มาย ไทม์
We don’t ever have to fight
วี ด้อนท เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู ไฟ้ท
Just take it step-by-step
จั๊สท เท้ค อิท สเท็พ -บาย -สเท็พ
I can see it in your eyes
ไอ แคน ซี อิท อิน ยุร อาย
Cause they never tell me lies
ค๊อส เด เน๊เฝ่อร์ เทลล มี ไล
I can feel that body shake
ไอ แคน ฟีล แด้ท บ๊อดี้ เช้ค
And the heat between your legs
แอนด์ ฮีท บีทะวีน ยุร เล้ก

You’ve been scared of love and what it did to you
ยู บีน ซคา อ็อฝ ลัฝ แอนด์ ว๊อท อิท ดิด ทู ยู
You don’t have to run, I know what you’ve been through
ยู ด้อนท แฮ็ฝ ทู รัน , ไอ โนว์ ว๊อท ยู บีน ทรู
Just a simple touch and it can set you free
จั๊สท อะ.-ซิ๊มเพิ่ล ทั๊ช แอนด์ อิท แคน เซ็ท ยู ฟรี
We don’t have to rush when you’re alone with me
วี ด้อนท แฮ็ฝ ทู รัช เว็น ยู อะโลน วิธ มี

I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ

You are not the single type
ยู แอ น็อท ซิ๊งเกิ้ล ไท๊พ
So baby, this the perfect time
โซ เบ๊บี้ , ดิส เพ๊อร์เฟ็คท ไทม์
I’m just trying to get you high
ไอ จั๊สท ธรายยิง ทู เก็ท ยู ไฮฮ
And faded off this touch
แอนด์ แฟ็ด ออฟฟ ดิส ทั๊ช
You don’t need a lonely night
ยู ด้อน นี๊ด อะ.-โลนลิ ไน๊ท
So baby, I can make it right
โซ เบ๊บี้ , ไอ แคน เม้ค อิท ไร๊ท
You just got to let me try
ยู จั๊สท ก็อท ทู เล็ท มี ธราย
To give you what you want
ทู กี๊ฝ ยู ว๊อท ยู ว้อนท

You’ve been scared of love and what it did to you
ยู บีน ซคา อ็อฝ ลัฝ แอนด์ ว๊อท อิท ดิด ทู ยู
You don’t have to run, I know what you’ve been through
ยู ด้อนท แฮ็ฝ ทู รัน , ไอ โนว์ ว๊อท ยู บีน ทรู
Just a simple touch and it can set you free
จั๊สท อะ.-ซิ๊มเพิ่ล ทั๊ช แอนด์ อิท แคน เซ็ท ยู ฟรี
We don’t have to rush when you’re alone with me
วี ด้อนท แฮ็ฝ ทู รัช เว็น ยู อะโลน วิธ มี

I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ

You’ve been scared of love
ยู บีน ซคา อ็อฝ ลัฝ
And what it did to you
แอนด์ ว๊อท อิท ดิด ทู ยู
You don’t have to run
ยู ด้อนท แฮ็ฝ ทู รัน
I know what you’ve been through
ไอ โนว์ ว๊อท ยู บีน ทรู
Just a simple touch
จั๊สท อะ.-ซิ๊มเพิ่ล ทั๊ช
And it can set you free
แอนด์ อิท แคน เซ็ท ยู ฟรี
We don’t have to rush
วี ด้อนท แฮ็ฝ ทู รัช
When you’re alone with me
เว็น ยู อะโลน วิธ มี

I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I know what you feel right now
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ฟีล ไร๊ท นาว
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I know what you say right now, babe
ไอ โนว์ ว๊อท ยู ฟีล ไร๊ท นาว , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I know what you say right now, babe
ไอ โนว์ ว๊อท ยู เซย์ ไร๊ท นาว , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ

I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ
I feel it coming, babe
ไอ ฟีล อิท คัมอิง , เบ้บ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Feel It Coming คำอ่านไทย The Weeknd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น