เนื้อเพลง Little Toy Guns คำอ่านไทย CARRIE UNDERWOOD

CARRIE UNDERWOOD

In between the coats in the closet
อิน บีทะวีน โค๊ท อิน คลอสเอ็ท
She held on to that heart-shaped locket
ชี เฮ็ลด ออน ทู แด้ท ฮาร์ท -เชพ ลอคเค็ท
Staring at a family, flawless
สทาริง แอ็ท อะ.-แฟ๊มิลี่ , ฟลอเล็ซ
But it ain’t a pretty picture tonight
บั๊ท อิท อิ้นท อะ.-พริ๊ทที่ พิ๊คเจ้อร์ ทูไน๊ท

Mom and daddy just won’t stop it
มัม แอนด์ แดดดิ จั๊สท ว็อน สท๊อพ อิท
Fighting at the drop of a faucet
ไฟ้ทิง แอ็ท ดรอพ อ็อฝ อะ.-ฟอเซ็ท
Cuts through the walls, catastrophic
คัท ทรู วอลล์ , แคทัซทรอฟอิค
She’s caught in the crossfire
ชี คอท อิน ครอสไฟร์

Puts her hands over her ears
พุท เฮอ แฮนด์ โอ๊เฝ่อร เฮอ เอียร
Starts talking through the tears
สท๊าร์ท ท๊อล์คิง ทรู เทียร์
And she’s saying, and she’s praying
แอนด์ ชี เซยิง , แอนด์ ชี เพรยิง

I wish words were like little toy guns
ไอ วิ๊ช เวิร์ด เวอ ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน
No sting, no hurting no one
โน เอ็ซทิง , โน เฮิร์ทิง โน วัน
Just a bang, bang rolling off your tongue
จั๊สท อะ.-แบง , แบง โรลลิง ออฟฟ ยุร ทั๊ง
(I wish words were like little toy guns)
(ไอ วิ๊ช เวิร์ด เวอ ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน )
Yeah, no smoke, no bullets
เย่ , โน สโม๊ค , โน บัลเล่
No kick from the trigger when you pull it
โน คิ๊ค ฟรอม ทริ๊กเก้อร์ เว็น ยู พูลล อิท
No pain, no damage done
โน เพน , โน แด๊เหมจ ดัน
(I wish words were like little toy guns)
(ไอ วิ๊ช เวิร์ด เวอ ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน )
And just a bang, bang rolling off your tongue
แอนด์ จั๊สท อะ.-แบง , แบง โรลลิง ออฟฟ ยุร ทั๊ง
(I wish words were like little toy guns)
(ไอ วิ๊ช เวิร์ด เวอ ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน )

Wish there was a white flag waving
วิ๊ช แดร์ วอส อะ.-ไว๊ท แฟล๊ก เววิง
Or that they were both just faking
ออ แด้ท เด เวอ โบทรฺ จั๊สท ฟาคคิง
And it was just a game they were playing
แอนด์ อิท วอส จั๊สท อะ.-เกม เด เวอ เพลยิง
Like shoot-’em-up cowboys
ไล๊ค ชู๊ท -เอ็ม -อั๊พ แควบอย

Leave the plastic pistols in the front yard
ลี๊ฝ พแลซทิค พิ๊สท่อล อิน ฟร๊อนท ย๊าร์ด
Throw away the scorecard
โธรว์ อะเวย์ สะครอกราด
And just turn off all the noise
แอนด์ จั๊สท เทิร์น ออฟฟ ออล น๊อยส

I wish words were like little toy guns
ไอ วิ๊ช เวิร์ด เวอ ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน
No sting, no hurting no one
โน เอ็ซทิง , โน เฮิร์ทิง โน วัน
Just a bang, bang rolling off your tongue
จั๊สท อะ.-แบง , แบง โรลลิง ออฟฟ ยุร ทั๊ง
(I wish words were like little toy guns)
(ไอ วิ๊ช เวิร์ด เวอ ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน )
Yeah, no smoke, no bullets
เย่ , โน สโม๊ค , โน บัลเล่
No kick from the trigger when you pull it
โน คิ๊ค ฟรอม ทริ๊กเก้อร์ เว็น ยู พูลล อิท
No pain, no damage done
โน เพน , โน แด๊เหมจ ดัน
(I wish words like were little toy guns)
(ไอ วิ๊ช เวิร์ด ไล๊ค เวอ ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน )
And just a bang, bang rolling off your tongue
แอนด์ จั๊สท อะ.-แบง , แบง โรลลิง ออฟฟ ยุร ทั๊ง
(I wish words were like little toy guns)
(ไอ วิ๊ช เวิร์ด เวอ ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน )
Toy guns
ทอย กัน

Oh, I wish they didn’t cut like a knife
โอ , ไอ วิ๊ช เด ดินอฺ คัท ไล๊ค อะ.-ไน๊ฟ
I wish they didn’t break you inside
ไอ วิ๊ช เด ดินอฺ เบร๊ค ยู อิ๊นไซด์
I wish they didn’t bang, bang
ไอ วิ๊ช เด ดินอฺ แบง , แบง
Make you wanna run…
เม้ค ยู วอนนา รัน…

Yeah, like little toy guns
เย่ , ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน
No sting, no hurting no one
โน เอ็ซทิง , โน เฮิร์ทิง โน วัน
Just a bang, bang rolling off your tongue
จั๊สท อะ.-แบง , แบง โรลลิง ออฟฟ ยุร ทั๊ง
(I wish words were like little toy guns)
(ไอ วิ๊ช เวิร์ด เวอ ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน )
Yeah, no smoke, no bullets
เย่ , โน สโม๊ค , โน บัลเล่
No shot from the trigger when you pull it
โน ฌ็อท ฟรอม ทริ๊กเก้อร์ เว็น ยู พูลล อิท
No pain, no damage done
โน เพน , โน แด๊เหมจ ดัน
(I wish words were like little toy guns)
(ไอ วิ๊ช เวิร์ด เวอ ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน )
And just a bang, bang rolling off your tongue
แอนด์ จั๊สท อะ.-แบง , แบง โรลลิง ออฟฟ ยุร ทั๊ง
(I wish words were like little toy guns)
(ไอ วิ๊ช เวิร์ด เวอ ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน )
Toy guns
ทอย กัน

Oh, like little toy guns
โอ , ไล๊ค ลิ๊ทเทิ่ล ทอย กัน

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little Toy Guns คำอ่านไทย CARRIE UNDERWOOD

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น