เนื้อเพลง Hymn For The Weekend คำอ่านไทย Coldplay

Coldplay - Hymn For The Weekend

Drink from me, drink from me
ดริ๊งค ฟรอม มี , ดริ๊งค ฟรอม มี
Then we’ll shoot across the sky
เด็น วี ชู๊ท อะคร๊อส สกาย
Symphony
ซีมโฟะนิ
Then we’ll shoot across the sky
เด็น วี ชู๊ท อะคร๊อส สกาย
We’re on a…
วี ออน อะ…
Drink from me, drink from me
ดริ๊งค ฟรอม มี , ดริ๊งค ฟรอม มี
Then we’ll shoot across the sky
เด็น วี ชู๊ท อะคร๊อส สกาย
Symphony
ซีมโฟะนิ
(So high, so high)
(โซ ไฮฮ , โซ ไฮฮ )
Then we’ll shoot across the sky
เด็น วี ชู๊ท อะคร๊อส สกาย

Oh, angel sent from up above
โอ , แอ๊งเจล เซ็นท ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ
You know you make my world light up
ยู โนว์ ยู เม้ค มาย เวิลด ไล๊ท อั๊พ
When I was down, when I was hurt
เว็น ไอ วอส เดาน , เว็น ไอ วอส เฮิร์ท
You came to lift me up
ยู เคม ทู ลิฟท มี อั๊พ
Life is a drink, and love’s a drug
ไล๊ฟ อิส อะ.-ดริ๊งค , แอนด์ ลัฝ อะ.-ดรัก
Oh, now I think I must be miles up
โอ , นาว ไอ ทริ๊งค ไอ มัสท์ บี ไมล อั๊พ
When I was a river, dried up
เว็น ไอ วอส อะ.-ริ๊เฝ่อร์ , ดไรด อั๊พ
You came to rain a flood
ยู เคม ทู เรน อะ.-ฟลั๊ด

And said drink from me, drink from me
แอนด์ เซ็ด ดริ๊งค ฟรอม มี , ดริ๊งค ฟรอม มี
When I was so thirsty
เว็น ไอ วอส โซ เธิซทิ
Pour on a symphony
พาว ออน อะ.-ซีมโฟะนิ
Now I just can’t get enough
นาว ไอ จั๊สท แคน เก็ท อีน๊าฟ
Put your wings on me, wings on me
พุท ยุร วิง ออน มี , วิง ออน มี
When I was so heavy
เว็น ไอ วอส โซ เฮ๊ฝฝี่
Pour on a symphony
พาว ออน อะ.-ซีมโฟะนิ
When I’m low, low, low, low
เว็น ไอ โลว , โลว , โลว , โลว

I, oh, I, oh
ไอ , โอ , ไอ , โอ
Got me feeling drunk and high
ก็อท มี ฟีลลิง ดรั๊งค แอนด์ ไฮฮ
So high, so high
โซ ไฮฮ , โซ ไฮฮ
I, oh, I, oh, I, oh
ไอ , โอ , ไอ , โอ , ไอ , โอ
Now I’m feeling drunk and high
นาว ไอ เอ็ม ฟีลลิง ดรั๊งค แอนด์ ไฮฮ
So high, so high
โซ ไฮฮ , โซ ไฮฮ
Woo!
วู !

Oh, angel sent from up above
โอ , แอ๊งเจล เซ็นท ฟรอม อั๊พ อะโบ๊ฝ
I feel it coursing through my blood
ไอ ฟีล อิท โคซอิง ทรู มาย บลัด
Life is a drink, your love’s about
ไล๊ฟ อิส อะ.-ดริ๊งค , ยุร ลัฝ อะเบ๊าท
To make the stars come out
ทู เม้ค สทาร์ คัม เอ๊าท

Put your wings on me, wings on me
พุท ยุร วิง ออน มี , วิง ออน มี
When I was so heavy
เว็น ไอ วอส โซ เฮ๊ฝฝี่
Pour on a symphony
พาว ออน อะ.-ซีมโฟะนิ
When I’m low, low, low, low
เว็น ไอ โลว , โลว , โลว , โลว

I, oh I, oh I
ไอ , โอ ไอ , โอ ไอ
Got me feeling drunk and high
ก็อท มี ฟีลลิง ดรั๊งค แอนด์ ไฮฮ
So high, so high
โซ ไฮฮ , โซ ไฮฮ
Oh I, oh I, oh I
โอ ไอ , โอ ไอ , โอ ไอ
I’m feeling drunk and high
ไอ ฟีลลิง ดรั๊งค แอนด์ ไฮฮ
So high, so high
โซ ไฮฮ , โซ ไฮฮ

I, oh I, oh I
ไอ , โอ ไอ , โอ ไอ
La la la la la la la
ลา ลา ลา ลา ลา ลา ลา
So high, so high
ซ ไฮฮ , โซ ไฮฮ
I, oh I, oh I
ไอ , โอ ไอ , โอ ไอ
I’m feeling drunk and high
ไอ ฟีลลิง ดรั๊งค แอนด์ ไฮฮ
So high, so high
โซ ไฮฮ , โซ ไฮฮ

Then we’ll shoot across the sky
เด็น วี ชู๊ท อะคร๊อส สกาย
Then we’ll shoot across the…
เด็น วี ชู๊ท อะคร๊อส…
Then we’ll shoot across the sky
เด็น วี ชู๊ท อะคร๊อส สกาย
Then we’ll shoot across the…
เด็น วี ชู๊ท อะคร๊อส…
Then we’ll shoot across the sky
เด็น วี ชู๊ท อะคร๊อส สกาย
Then we’ll shoot across the…
เด็น วี ชู๊ท อะคร๊อส…
Then we’ll shoot across the sky
เด็น วี ชู๊ท อะคร๊อส สกาย
Then we’ll shoot across the…
เด็น วี ชู๊ท อะคร๊อส…

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hymn For The Weekend คำอ่านไทย Coldplay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น