เนื้อเพลง Setting Fires คำอ่านไทย The Chainsmokers

The Chainsmokers - Setting Fires

Down to my last match fire I touch just to feel
เดาน ทู มาย ล๊าสท แหมทช์ ไฟเออะร ไอ ทั๊ช จั๊สท ทู ฟีล
Why is it easier to burn than it is to heal?
วาย อิส อิท อีสไซน์ ทู เบิร์น แฑ็น อิท อิส ทู ฮีล ?

Out in the cold you’ve been
เอ๊าท อิน โคลด์ ยู บีน
I begged you to come back in
ไอ เบก ยู ทู คัม แบ็ค อิน
But I can’t do this again
บั๊ท ไอ แคน ดู ดิส อะเกน

I can’t keep you from harm
ไอ แคน คี๊พ ยู ฟรอม ฮาร์ม
But I’m set on fire to keep you warm
บั๊ท ไอ เซ็ท ออน ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม
I can’t go on and on
ไอ แคน โก ออน แอนด์ ออน
Setting fires to keep you warm
เซททิง ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม
I can’t keep you from harm
ไอ แคน คี๊พ ยู ฟรอม ฮาร์ม
But I’m set on fire to keep you warm
บั๊ท ไอ เซ็ท ออน ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม
I can’t go on and on
ไอ แคน โก ออน แอนด์ ออน
Setting fires to keep you warm
เซททิง ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม

I can’t
ไอ แคน
I can’t go on and on
ไอ แคน โก ออน แอนด์ ออน
Setting fires to keep you warm
เซททิง ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม

I’ve been looking for answers I don’t want to hear
ไอ บีน ลุ๊คคิง ฟอร์ แอ๊นเซ่อร ไอ ด็อน ว้อนท ทู เฮียร
Chest to chest with you I’m staring into a mirror
เชสทํ ทู เชสทํ วิธ ยู ไอ สทาร์ริง อิ๊นทู อะ.-มิเร่อร์

Out in the cold you’ve been
เอ๊าท อิน โคลด์ ยู บีน
I begged you to come back in
ไอ เบก ยู ทู คัม แบ็ค อิน
But I can’t do this again
บั๊ท ไอ แคน ดู ดิส อะเกน

I can’t keep you from harm
ไอ แคน คี๊พ ยู ฟรอม ฮาร์ม
But I’m set on fire to keep you warm
บั๊ท ไอ เซ็ท ออน ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม
I can’t go on and on
ไอ แคน โก ออน แอนด์ ออน
Setting fires to keep you warm
เซททิง ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม
I can’t keep you from harm
ไอ แคน คี๊พ ยู ฟรอม ฮาร์ม
But I’m set on fire to keep you warm
บั๊ท ไอ เซ็ท ออน ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม
I can’t go on and on
ไอ แคน โก ออน แอนด์ ออน
Setting fires to keep you warm
เซททิง ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม

I can’t
ไอ แคน
I can’t go on and on
ไอ แคน โก ออน แอนด์ ออน
Setting fires to keep you warm
เซททิง ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม

What would I do?
ว๊อท เวิด ไอ ดู ?
What I wouldn’t do to save you
ว๊อท ไอ เวิด ดู ทู เซฝ ยู
What would I do?
ว๊อท เวิด ไอ ดู ?
What I wouldn’t do to save you
ว๊อท ไอ เวิด ดู ทู เซฝ ยู

I can’t keep you from harm
ไอ แคน คี๊พ ยู ฟรอม ฮาร์ม
But I’m set on fire to keep you warm
บั๊ท ไอ เซ็ท ออน ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม
I can’t go on and on
ไอ แคน โก ออน แอนด์ ออน
Setting fires to keep you warm
เซททิง ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม
I can’t keep you from harm
ไอ แคน คี๊พ ยู ฟรอม ฮาร์ม
But I’m set on fire to keep you warm
บั๊ท ไอ ซ็ท ออน ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม
I can’t go on and on
ไอ แคน โก ออน แอนด์ ออน
Setting fires to keep you warm
เซททิง ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม

I can’t
ไอ แคน
I can’t
ไอ แคน
I can’t go on and on
ไอ แคน โก ออน แอนด์ ออน
Setting fires to keep you warm
เซททิง ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม
I can’t
ไอ แคน
I can’t
ไอ แคน
I can’t go on and on
ไอ แคน โก ออน แอนด์ ออน
Setting fires to keep you warm
เซททิง ไฟเออะร ทู คี๊พ ยู วอร์ม

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Setting Fires คำอ่านไทย The Chainsmokers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น