เนื้อเพลง Send My Love (To Your New Lover) คำอ่านไทย Adele

Adele - Send My Love

Just the guitar. OK, cool.
จั๊สท กิทา .โอเค , คูล .

This was all you, none of it me
ดิส วอส ออล ยู , นัน อ็อฝ อิท มี
You put your hands on, on my body and told me
ยู พุท ยุร แฮนด์ ออน , ออน มาย บ๊อดี้ แอนด์ โทลด มี
Mmm
อึมมมม
You told me you were ready
ยู โทลด มี ยู เวอ เร๊ดี้
For the big one, for the big jump
ฟอร์ บิ๊ก วัน , ฟอร์ บิ๊ก จั๊มพ
I’d be your last love everlasting you and me
ไอ บี ยุร ล๊าสท ลัฝ อิวเวอร์ลาสติง ยู แอนด์ มี
Mmm
อึม
That was what you told me
แด้ท วอส ว๊อท ยู โทลด มี

I’m giving you up
ไอ กีฝวิง ยู อั๊พ
I’ve forgiven it all
ไอ เฟาะกีฝเอ็น อิท ออล
You set me free
ยู เซ็ท มี ฟรี

Send my love to your new lover
เซ็นด มาย ลัฝ ทู ยุร นิว ลัฝเออะ
Treat her better
ทรี๊ท เฮอ เบ๊ทเท่อร์
We’ve gotta let go of all of our ghosts
วี กอททะ เล็ท โก อ็อฝ ออล อ็อฝ เอ๊า โก๊สท
We both know we ain’t kids no more
วี โบทรฺ โนว์ วี อิ้นท คิด โน โม
Send my love to your new lover
เซ็นด มาย ลัฝ ทู ยุร นิว ลัฝเออะ
Treat her better
ทรี๊ท เฮอ เบ๊ทเท่อร์
We’ve gotta let go of all of our ghosts
วี กอททะ เล็ท โก อ็อฝ ออล อ็อฝ เอ๊า โก๊สท
We both know we ain’t kids no more
วี โบทรฺ โนว์ วี อิ้นท คิด โน โม

I was too strong, you were trembling
ไอ วอส ทู สทรอง , ยู เวอ ทเรมบลิง
You couldn’t handle the hot heat rising (rising)
ยู คูดอึน แฮ๊นเดิ้ล ฮอท ฮีท ไรสอิง (ไรสอิง )
Mmm
อึม
Baby I’m still rising
เบ๊บี้ ไอ สทิลล ไรสอิง
I was running, you were walking
ไอ วอส รันนิง , ยู เวอ ว๊อล์คิง
You couldn’t keep up, you were falling down (down)
ยู คูดอึน คี๊พ อั๊พ , ยู เวอ ฟอลล์ลิง เดาน (เดาน )
Mmm
อึม
Mmm there’s only one way down
อึม แดร์ เอส โอ๊นลี่ วัน เวย์ เดาน

I’m giving you up
ไอ กีฝวิง ยู อั๊พ
I’ve forgiven it all
ไอ เฟาะกีฝเอ็น อิท ออล
You set me free, oh
ยู เซ็ท มี ฟรี , โอ

Send my love to your new lover
เซ็นด มาย ลัฝ ทู ยุร นิว ลัฝเออะ
Treat her better
ทรี๊ท เฮอ เบ๊ทเท่อร์
We gotta let go of all of our ghosts
วี กอททะ เล็ท โก อ็อฝ ออล อ็อฝ เอ๊า โก๊สท
We both know we ain’t kids no more
วี โบทรฺ โนว์ วี อิ้นท คิด โน โม
Send my love to your new lover
เซ็นด มาย ลัฝ ทู ยุร นิว ลัฝเออะ
Treat her better
ทรี๊ท เฮอ เบ๊ทเท่อร์
We’ve gotta let go of all of our ghosts
วี กอททะ เล็ท โก อ็อฝ ออล อ็อฝ เอ๊า โก๊สท
We both know we ain’t kids no more
วี โบทรฺ โนว์ วี อิ้นท คิด โน โม

If you’re ready, if you’re ready
อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ , อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้
If you’re ready, I’m ready
อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ , ไอ เร๊ดี้
If you’re ready, if you’re ready
อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ , อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้
We both know we ain’t kids no more
วี โบทรฺ โนว์ วี อิ้นท คิด โน โม
No, we ain’t kids no more
โน , วี อิ้นท คิด โน โม

I’m giving you up
ไอ กีฝวิง ยู อั๊พ
I’ve forgiven it all
ไอ เฟาะกีฝเอ็น อิท ออล
You set me free
ยู เซ็ท มี ฟรี

Send my love to your new lover
เซ็นด มาย ลัฝ ทู ยุร นิว ลัฝเออะ
Treat her better
ทรี๊ท เฮอ เบ๊ทเท่อร์
We’ve gotta let go of all of our ghosts
วี กอททะ เล็ท โก อ็อฝ ออล อ็อฝ เอ๊า โก๊สท
We both know we ain’t kids no more
วี โบทรฺ โนว์ วี อิ้นท คิด โน โม
Send my love to your new lover
เซ็นด มาย ลัฝ ทู ยุร นิว ลัฝเออะ
Treat her better
ทรี๊ท เฮอ เบ๊ทเท่อร์
We’ve gotta let go of all of our ghosts
วี กอททะ เล็ท โก อ็อฝ ออล อ็อฝ เอ๊า โก๊สท
We both know we ain’t kids no more
วี โบทรฺ โนว์ วี อิ้นท คิด โน โม

If you’re ready, if you’re ready (send my love to your new lover)
อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ , อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ (เซ็นด มาย ลัฝ ทู ยุร นิว ลัฝเออะ )
If you’re ready, I’m ready (treat her better)
อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ , ไอ เร๊ดี้ (ทรี๊ท เฮอ เบ๊ทเท่อร์ )
We’ve gotta let go of all of our ghosts
วี กอททะ เล็ท โก อ็อฝ ออล อ็อฝ เอ๊า โก๊สท
We both know we ain’t kids no more
วี โบทรฺ โนว์ วี อิ้นท คิด โน โม
If you’re ready, if you’re ready (send my love to your new lover)
อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ , อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ (เซ็นด มาย ลัฝ ทู ยุร นิว ลัฝเออะ )
If you’re ready, I am ready (treat her better)
อิ๊ฟ ยู เร๊ดี้ , ไอ แอ็ม เร๊ดี้ (ทรี๊ท เฮอ เบ๊ทเท่อร์ )
We’ve gotta let go of all of our ghosts
วี กอททะ เล็ท โก อ็อฝ ออล อ็อฝ เอ๊า โก๊สท
We both know we ain’t kids no more
วี โบทรฺ โนว์ วี อิ้นท คิด โน โม

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Send My Love (To Your New Lover) คำอ่านไทย Adele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น