เนื้อเพลง Dont Mind คำอ่านไทย Kent Jones

Kent Jones - Dont Mind

Hola, hola na
โฮลา , โฮลา นา

She telling me this
ชี เทลลิง มี ดิส
And telling me that
แอนด์ เทลลิง มี แด้ท
You said once you take me with you, I’ll never go back
ยู เซ็ด วั๊นซ ยู เท้ค มี วิธ ยู , ไอ เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค
Now I got a lesson that I want to teach
นาว ไอ ก็อท อะ.-เล๊ซซั่น แด้ท ไอ ว้อนท ทู ที๊ช
I’mma show you that where you from don’t matter to me
ไอ มมาาา โชว์ ยู แด้ท แวร์ ยู ฟรอม ด้อนท แม๊ทเท่อร์ ทู มี
She said, “Hola. ¿Cómo estás?” She said, “Konnichiwa.”
ชี เซ็ด , “โฮลา.?ซี?โม เอสท?” ชี เซ็ด , “คอนนิชิวะ.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
ชี เซ็ด , “พราดอน มาย ฟเร็นช ,” ไอ เซ็ด , “บง-ชูร์ข, มาดัม..”
Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
เด็น ชี เซ็ด , “เสค พาส,” แอนด์ ไอ เซ็ด , “เอ็น’แอพ บลู.”
No matter where I go, you know I love ’em all
โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก ยู โนว์ ไอ ลัฝ เด็ม ออล

She said, “Hola. ¿Cómo estás?” She said, “Konnichiwa.”
ชี เซ็ด , “โฮลา.?ซี?โม เอสท?” ชี เซ็ด , “คอนนิชิวะ.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
ชี เซ็ด , “พราดอน มาย ฟเร็นช ,” ไอ เซ็ด , “บง-ชูร์ข, มาดัม..”
Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
เด็น ชี เซ็ด , “เสค พาส,” แอนด์ ไอ เซ็ด , “เอ็น’แอพ บลู.”
No matter where I go you know I love them all
โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก ยู โนว์ ไอ ลัฝ เด็ม ออล

African American for sure
แอฟริแค็น อะเมริแค็น ฟอร์ ชัวร์
I told that baby coming rock a rodeo
ไอ โทลด แด้ท เบ๊บี้ คัมอิง ร๊อค อะ.-โรดิโอ
Every time I come around, man, I go for broke
เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ไอ คัม อะราวนฺดฺ , แมน , ไอ โก ฟอร์ บโรค
She gives me desktop til I overload
ชี กี๊ฝ มี เดสท็อป ทิล ไอ โอ๊เฝ่อร์โหลด
Now, baby, you gon’ go where you supposed to go
นาว , เบ๊บี้ , ยู gon’ โก แวร์ ยู ซั๊พโพ้ส ทู โก
‘Cause I ain’t got time for you every day
‘คูส ไอ อิ้นท ก็อท ไทม์ ฟอร์ ยู เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
She said she got a man keep it on the low
ชี เซ็ด ชี ก็อท อะ.-แมน คี๊พ อิท ออน โลว
I said he don’t speak English, fuck he gon’ say (aye)
ไอ เซ็ด ฮี don’t สพี๊ค อีงกลิฌ , ฟัค ฮี กอน เซย์ (ไอ )

Telling me this
เทลลิง มี ดิส
And telling me that
แอนด์ เทลลิง มี แด้ท
You said once you take me with you, I’ll never go back
ยู เซ็ด วั๊นซ ยู เท้ค มี วิธ ยู , ไอ เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค
Now I got a lesson that I want to teach ya
นาว ไอ ก็อท อะ.-เล๊ซซั่น แด้ท ไอ ว้อนท ทู ที๊ช ยา
I’mma show you that where you from don’t matter to me
ไอ มมาาา โชว์ ยู แด้ท แวร์ ยู ฟรอม ด้อนท แม๊ทเท่อร์ ทู มี
She said, “Hola. ¿Cómo estás?” She said, “Konnichiwa.”
ชี เซ็ด , “โฮลา.?ซี?โม เอสท?” ชี เซ็ด , “คอนนิชิวะ.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
ชี เซ็ด , “พราดอน มาย ฟเร็นช ,” ไอ เซ็ด , “บง-ชูร์ข, มาดัม..”
Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
เด็น ชี เซ็ด , “เสค พาส,” แอนด์ ไอ เซ็ด , “เอ็น’แอพ บลู.”
No matter where I go, you know I love ’em all
โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก ยู โนว์ ไอ ลัฝ เด็ม ออล

She said, “Hola. ¿Cómo estás?” She said, “Konnichiwa.”
ชี เซ็ด , “โฮลา.?ซี?โม เอสท?” ชี เซ็ด , “คอนนิชิวะ.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
ชี เซ็ด , “พราดอน มาย ฟเร็นช ,” ไอ เซ็ด , “บง-ชูร์ข, มาดัม..”
Then she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
เด็น ชี เซ็ด , “เสค พาส,” แอนด์ ไอ เซ็ด , “เอ็น’แอพ บลู.”
No matter where I go you know I love them all
โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก ยู โนว์ ไอ ลัฝ เด็ม ออล

She from Africa but she fucks me like she Haitian
ชี ฟรอม แอฟริคะ บั๊ท ชี ฟัค มี ไล๊ค ชี เฮติ
Ass black, but the eyes looking Asian
ชี เซ็ด , “Pardon มาย ฟเร็นช ,” ไอ เซ็ด , “บง-ชูร์ข, มาดัม.”
I give her the can in Kansas;
ไอ กี๊ฝ เฮอ แคน อิน แคนซัซ ;
I got it on tape; she on candid camera
ไอ ก็อท อิท ออน เท๊พ ; ชี ออน แคนดิด แค๊เมร่า
OKC I forgot we met in Oklahoma
โอเคซี ไอ เฟาะกอท วี เม็ท อิน โอกลาฮามา
I use to smoke Regina, she from Arizona
ยู เซ็ด วั๊นซ ยู เท้ค มี วิธ ยู , ไอ เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค
Then I met a girl in Cali I never disowned her;
เด็น ไอ เม็ท อะ.-เกิร์ล อิน กาลี ไอ เน๊เฝ่อร์ ดิโซน เฮอ ;
She got that high grade
ชี ก็อท แด้ท ไฮฮ เกรด
Her weed come with diplomas, I want her
เฮอ วี คัม วิธ ดิพโพล๊ม่า , ไอ ว้อนท เฮอ
But she keep
บั๊ท ชี คี๊พ

Telling me this
เทลลิง มี ดิส
And telling me that
แอนด์ เทลลิง มี แด้ท
You said once you take me with you, I’ll never go back
ยู เซ็ด วั๊นซ ยู เท้ค มี วิธ ยู , ไอ เน๊เฝ่อร์ โก แบ็ค
Now I got a lesson that I want to teach ya
นาว ไอ ก็อท อะ.-เล๊ซซั่น แด้ท ไอ ว้อนท ทู ที๊ช ยา
I’mma show you that where you from don’t matter to me
ไอ มมาาา โชว์ ยู แด้ท แวร์ ยู ฟรอม ด้อนท แม๊ทเท่อร์ ทู มี
She said, “Hola. ¿Cómo estás?” She said, “Konnichiwa.”
ชี เซ็ด , “โฮลา.?ซี?โม เอสท?” ชี เซ็ด , “คอนนิชิวะ.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
ชี เซ็ด , “พราดอน มาย ฟเร็นช ,” ไอ เซ็ด , “บง-ชูร์ข, มาดัม..”
And she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
แอนด์ ชี เซ็ด , “เสค พาส,” แอนด์ ไอ เซ็ด , “เอ็น’แอพ บลู.”
No matter where I go, you know I love ’em all
โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก ยู โนว์ ไอ ลัฝ เด็ม ออล

She said, “Hola. ¿Cómo estás?” She said, “Konnichiwa.”
ชี เซ็ด , “โฮลา.?ซี?โม เอสท?” ชี เซ็ด , “คอนนิชิวะ.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
ชี เซ็ด , “พราดอน มาย ฟเร็นช ,” ไอ เซ็ด , “บง-ชูร์ข, มาดัม..”
And she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
แอนด์ ชี เซ็ด , “เสค พาส,” แอนด์ ไอ เซ็ด , “เอ็น’แอพ บลู.”
No matter where I go, you know I love ’em all
โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก ยู โนว์ ไอ ลัฝ เด็ม ออล

She said, “Hola. ¿Cómo estás?” She said, “Konnichiwa.”
ชี เซ็ด , “โฮลา.?ซี?โม เอสท?” ชี เซ็ด , “คอนนิชิวะ.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
ชี เซ็ด , “พราดอน มาย ฟเร็นช ,” ไอ เซ็ด , “บง-ชูร์ข, มาดัม..”
And she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
แอนด์ ชี เซ็ด , “เสค พาส,” แอนด์ ไอ เซ็ด , “เอ็น’แอพ บลู.”
No matter where I go, you know I love ’em all
โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก ยู โนว์ ไอ ลัฝ เด็ม ออล

She said, “Hola. ¿Cómo estás?” She said, “Konnichiwa.”
ชี เซ็ด , “โฮลา.?ซี?โม เอสท?” ชี เซ็ด , “คอนนิชิวะ.”
She said, “Pardon my French,” I said, “Bonjour, Madame.”
ชี เซ็ด , “พราดอน มาย ฟเร็นช ,” ไอ เซ็ด , “บง-ชูร์ข, มาดัม..”
And she said, “Sak pase,” and I said, “N’ap boule.”
แอนด์ ชี เซ็ด , “เสค พาส,” แอนด์ ไอ เซ็ด , “เอ็น’แอพ บลู.”
No matter where I go you know I love them all
โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก ยู โนว์ ไอ ลัฝ เด็ม ออล

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dont Mind คำอ่านไทย Kent Jones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น