เนื้อเพลง NO คำอ่านไทย Meghan Trainor

Meghan Trainor - NO

I think it’s so cute and I think it’s so sweet
ไอ ทริ๊งค อิท โซ คยูท แอนด์ ไอ ทริ๊งค อิท โซ สวี้ท
How you let your friends encourage you to try and talk to me
ฮาว ยู เล็ท ยุร เฟรน เอ็นเค๊อเหร็จ ยู ทู ธราย แอนด์ ท๊อล์ค ทู มี
But let me stop you there, oh, before you speak
บั๊ท เล็ท มี สท๊อพ ยู แดร์ , โอ , บีฟอร์ ยู สพี๊ค
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”
“แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

My name is “No”
มาย เนม อิส “โน”
My sign is “No”
มาย ซายน อิส “โน”
My number is “No”
มาย นั๊มเบ้อร์ อิส “โน”
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
Need to let it go
นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”
“แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

My name is “No”
มาย เนม อิส “โน”
My sign is “No”
มาย ซายน อิส “โน”
My number is “No”
มาย นั๊มเบ้อร์ อิส “โน”
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
Need to let it go
นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”
“แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

First you gonna say
เฟิร์สท ยู กอนนะ เซย์
You ain’t runnin’ game,
ยู อิ้นท รูนนิน เกม ,
Thinkin’ I’m believing every word
ติ้งกิน ไอ บีลีววิง เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด
Call me beautiful,
คอลลํ มี บยูทิฟุล ,
So original,
โซ ออริจินัล ,
Telling me I’m not like other girls
เทลลิง มี ไอ น็อท ไล๊ค อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล

I was in my zone
ไอ วอส อิน มาย โซน
Before you came along,
บีฟอร์ ยู เคม อะลอง ,
Now I’m thinking maybe you should go
นาว ไอ ทริ๊งคิง เมบี ยู เชิด โก
Blah, blah, blah,
บลา , บลา , บลา ,
I be like “Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”
ไอ บี ไล๊ค “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

All my ladies, listen up
ออล มาย เลดิส , ลิ๊สซึ่น อั๊พ
If that boy ain’t giving up
อิ๊ฟ แด้ท บอย อิ้นท กีฝวิง อั๊พ
Lick your lips and swing your hips
ลิค ยุร ลิพ แอนด์ สวิง ยุร ฮิพ
Girl, all you gotta say is…
เกิร์ล , ออล ยู กอททะ เซย์ อีส…

My name is “No”
มาย เนม อิส “โน”
My sign is “No”
มาย ซายน อิส “โน”
My number is “No”
มาย นั๊มเบ้อร์ อิส “โน”
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
Need to let it go
นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”
“แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

My name is “No”
มาย เนม อิส “โน”
My sign is “No”
มาย ซายน อิส “โน”
My number is “No”
มาย นั๊มเบ้อร์ อิส “โน”
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
Need to let it go
นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”
“แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

Thank you in advance,
แธ๊งค์ ยู อิน แอดฝ๊านซ ,
I don’t wanna dance (nope)
ไอ ด็อน วอนนา แด๊นซ์ (โนพ )
I don’t need your hands all over me
ไอ ด็อน นี๊ด ยุร แฮนด์ ออล โอ๊เฝ่อร มี
If I want a man,
อิ๊ฟ ไอ ว้อนท อะ.-แมน ,
Then I’mma get a man
เด็น ไอ มมา เก็ท อะ.-แมน
But it’s never my priority
บั๊ท อิท เน๊เฝ่อร์ มาย พไรออริทิ

I was in my zone,
ไอ วอส อิน มาย โซน ,
Before you came along,
บีฟอร์ ยู เคม อะลอง ,
Don’t want you to take this personal
ด็อน ว้อนท ยู ทู เท้ค ดิส เพอซแน็ล
Blah, blah, blah,
บลา , บลา , บลา ,
I be like “Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”
ไอ บี ไล๊ค “แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

All my ladies, listen up
ออล มาย เลดิส , ลิ๊สซึ่น อั๊พ
If that boy ain’t giving up
อิ๊ฟ แด้ท บอย อิ้นท กีฝวิง อั๊พ
Lick your lips and swing your hips
ลิค ยุร ลิพ แอนด์ สวิง ยุร ฮิพ
Girl, all you gotta say is…
เกิร์ล , ออล ยู กอททะ เซย์ อีส…

My name is “No”
มาย เนม อิส “โน”
My sign is “No”
มาย ซายน อิส “โน”
My number is “No”
มาย นั๊มเบ้อร์ อิส “โน”
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
Need to let it go
นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”
“แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

My name is “No”
มาย เนม อิส “โน”
My sign is “No”
มาย ซายน อิส “โน”
My number is “No”
มาย นั๊มเบ้อร์ อิส “โน”
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
Need to let it go
นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”
“แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

I’m feeling untouchable, untouchable
ไอ ฟีลลิง อันทัซเชเบิล , อันทัซเชเบิล
I’m feeling untouchable, untouchable
ไอ ฟีลลิง อันทัซเชเบิล , อันทัซเชเบิล
I’m feeling untouchable, untouchable
ไอ ฟีลลิง อันทัซเชเบิล , อันทัซเชเบิล
I’m feeling
ไอ ฟีลลิง
(“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”)
“แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

I’m feeling untouchable, untouchable
ไอ ฟีลลิง อันทัซเชเบิล , อันทัซเชเบิล
I’m feeling untouchable, untouchable
ไอ ฟีลลิง อันทัซเชเบิล , อันทัซเชเบิล
I’m feeling untouchable, untouchable
ไอ ฟีลลิง อันทัซเชเบิล , อันทัซเชเบิล
I’m feeling
ไอ ฟีลลิง
(“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”)
“แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”
All my ladies, listen up
ออล มาย เลดิส , ลิ๊สซึ่น อั๊พ
If that boy ain’t giving up
อิ๊ฟ แด้ท บอย อิ้นท กีฝวิง อั๊พ
Lick your lips and swing your hips
ลิค ยุร ลิพ แอนด์ สวิง ยุร ฮิพ
Girl, all you gotta say is…
เกิร์ล , ออล ยู กอททะ เซย์ อีส…

My name is “No”
มาย เนม อิส “โน”
My sign is “No”
มาย ซายน อิส “โน”
My number is “No”
มาย นั๊มเบ้อร์ อิส “โน”
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
Need to let it go
นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”
“แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

My name is “No”
มาย เนม อิส “โน”
My sign is “No”
มาย ซายน อิส “โน”
My number is “No”
มาย นั๊มเบ้อร์ อิส “โน”
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
You need to let it go
ยู นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
Need to let it go
นี๊ด ทู เล็ท อิท โก
“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”
“แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

I’m feeling untouchable, untouchable
ไอ ฟีลลิง อันทัซเชเบิล , อันทัซเชเบิล
I’m feeling untouchable, untouchable
ไอ ฟีลลิง อันทัซเชเบิล , อันทัซเชเบิล
I’m feeling untouchable, untouchable
ไอ ฟีลลิง อันทัซเชเบิล , อันทัซเชเบิล
I’m feeling
ไอ ฟีลลิง
(“Nah” to the “Ah” to the “No”, “No”, “No”)
“แนช” ทู “เอช” ทู “โน”, “โน”, “โน”

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง NO คำอ่านไทย Meghan Trainor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น