เนื้อเพลง Thank God I Found You คำอ่านไทย Mariah Carey feat Joe, 98 Degrees

Klueminatti
(คึมมีนาดดี)
MC to the J-O-E
(เอมซี ทู เดอะ เจ โอ อี)
Nastradamus remix
(แนซทาดาแมซ รีมิก)
For the world
(ฟอ เดอะ เวิลด)
Make it real, baby
(เมค อิท ริแอ็ล , เบบิ)
Uh, Desert Storm, baby
(อา , เดสเอิท ซทอม , เบบิ)
Uh, check it
(อา , เช็ค อิท)
This for you
(ที ฟอ ยู)

Let’s show the world you’re my golden girl, when we shoppin’
(เล็ท โฌ เดอะ เวิลด ยัวร์ ไม โกลเด็น เกิล , ฮเว็น วี ชอพพิน)
They see us on the streets, they say, “Son, scooped a hot one”
(เฑ ซี อัซ ออน เดอะ ซทรีท , เฑ เซ , “ ซัน , ซคูพ อะ ฮ็อท วัน “)
You taste like banana cake, you shaped like the number eight
(ยู เทซท ไลค บะแนนอะ เคค , ยู เฌพ ไลค เดอะ นัมเบอะ เอท)
And you my number one candidate
(แอ็นด ยู ไม นัมเบอะ วัน แคนดิเดท)
I can’t lose you, it’s like I’m bettin’ in Vegas, crucial
(ไอ แค็นท ลูส ยู , อิทซ ไลค แอม เบิ๊ดดิน อิน ฝีกะ , ครูแฌ็ล)
Sweatin’ knowin’ these players is wantin’ you, Boo
(สเวเดน โนว์อิน ฑิส เพย์เยอร์ ซิส วอนทิน ยู , บู)
I get the chills when you in my sight
(ไอ เก็ท เดอะ ชิล ฮเว็น ยู อิน ไม ไซท)
Feels like it’s meant to be right
(ฟีล ไลค อิทซ เม็นท ทู บี ไรท)
I feel a rush when I kiss you at night, uh
(ไอ ฟีล อะ รัฌ ฮเว็น นาย คิซ ยู แอ็ท ไนท , อา)

Shorty knows she my baby girl and
(ชอร์ทดิง โน ชี ไม เบบิ เกิล แอ็นด)
Players haters try hard to get her
(เพย์เยอร์ เฮเดอ ทไร ฮาด ทู เก็ท เฮอ)
But she’ll be lounging in my cradle tonight, uh-huh
(บัท เฌ็ล บี ลาวจิง อิน ไม เครเดิล ทุไนท , อา ฮู)
Typically I wouldn’t say this
(ทีพอิแค็ลลิ ไอ วูดดึ่น เซ ที)
But you see your love has got me faded
(บัท ยู ซี ยุร ลัฝ แฮ็ส ก็อท มี แฟ็ด)
No girl ever made me feel like you do, ow
(โน เกิล เอฝเออะ เมด มี ฟีล ไลค ยู ดู , เอ้า)

Oh…I’mma be here night after night to
(โอ แอมมา บี เฮียร ไนท อาฟเทอะ ไนท ทู)
Feel your lovin’ arms around me, baby
(ฟีล ยุร โลวิน อาม อะเรานด มี , เบบิ)
Baby, baby, baby, you make it all right
(เบบิ , เบบิ , เบบิ , ยู เมค อิท ดอร์ ไรท)
No one but you, baby, can make me feel
(โน วัน บัท ยู , เบบิ , แค็น เมค มี ฟีล)
The way you make me, make me, make me feel, whoa…
(เดอะ เว ยู เมค มี , เมค มี , เมค มี ฟีล , โว้ว)

Whoa…oh…oh…
(โว้ว โอ โอ)
Make it last
(เมค อิท ลาซท)
Ooh…ooh…ooh…ooh…
(อู้ อู้ อู้ อู้)
Don’t our let our love end
(ด้อนท์ เอ๊า เล็ท เอ๊า ลัฝ เอ็นด)
Oh…don’t you let it end
(โอ ด้อนท์ ยู เล็ท ดิธ เอ็นด)
Make it last forever and ever
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)
Thank God I found you
(แธ็งค ก็อด ดาย เฟานด ยู)

Your touch is wonderful {So wonderful}
(ยุร ทั๊ช อีส วันเดอะฟุล {โซ วันเดอะฟุล })
Your love is so marvelous
(ยุร ลัฝ อีส โซ มาเฝะลัซ)
Joy, that’s what I feel
(จอย , แฑ็ท ฮว็อท ไอ ฟีล)
When I’m with you, yeah
(ฮเว็น แอม วิฑ ยู , เย่)

Nothing, no one [No one, boy]
(นัธอิง , โน วัน [ โน วัน , บอย ])
Could compare to what we have [Oh, no, baby]
(คูด ค็อมแพ ทู ฮว็อท วี แฮ็ฝ [ โอ , โน , เบบิ ])
Love, it feels so good
(ลัฝ , อิท ฟีล โซ กุด)
I’m so glad you’re mine
(แอม โซ กแล็ด ยัวร์ ไมน)

Oh…oh…oh…oh…oh…
(โอ โอ โอ โอ โอ)
Make it last forever
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
Ooh…ooh…ooh…
(อู้ อู้ อู้)
Don’t let our love end [No, no, no, no, no, no]
(ด้อนท์ เล็ท เอ๊า ลัฝ เอ็นด [ โน , โน , โน , โน , โน , โน ])
Make it last forever and ever
(เมค อิท ลาซท เฟาะเรฝเออะ แอ็นด เอฝเออะ)
Thank God I found you
(แธ็งค ก็อด ดาย เฟานด ยู)

What, a thug’s dream wife, jeans tight, beautiful skin
(ฮว็อท , อะ ธัก ดรีม ไวฟ , จีน ไทท , บยูทิฟุล ซคิน)
Matchin’ brown Timbs, hot as jalapenos
(แมทชิน บเราน ทิมสฺ , ฮ็อท แอ็ส เฮลเลเพนโนซ)
She knows how to hide the ninos
(ชี โน เฮา ทู ไฮด เดอะ นิโหนด)
The rap Rudolph Valentino
(เดอะ แร็พ รูดอล์ฟ แววเลนทีโน่)
And Beef become the black Al Pacino
(แอ็นด บีฟ บิคัม เดอะ บแล็ค เอแอล เพอชีโน)
Relax, sweetie, in Benz you could watch the TV
(ริแลคซ , ซวิทอิ , อิน เบนซฺยู คูด ว็อช เดอะ ทีวี)
Or lay back and pump Mariah’s hot CD
(ออ เล แบ็ค แอ็นด พัมพ มารายห์ ฮ็อท ซีดี)
And I’mma touch you in the wrong places
(แอ็นด แอมมา ทั๊ช ยู อิน เดอะ ร็อง พเลซ)
Or we could walk through the park
(ออ วี คูด วอค ธรู เดอะ พาค)
in bubble northfaces, I’m lost in your love
(อิน บั๊บเบิ้ล นอตเฟเซซ , แอม ล็อซท อิน ยุร ลัฝ)
Thank God I found you, you my crown jewel
(แธ็งค ก็อด ดาย เฟานด ยู , ยู ไม คเราน จูเอ็ล)
I’m sayin’, Boo, the type I’d give my last name to
(แอม เซย์อิน , บู , เดอะ ไทพ อาย กิฝ ไม ลาซท เนม ทู)
At Lovers Lane put the top up
(แอ็ท ลัฝเออะ เลน พัท เดอะ ท็อพ อัพ)
When it start to rain in the parkin’ lot
(ฮเว็น หนิด ซทาท ทู เรน อิน เดอะ พาคกิน ล็อท)
Then we finish doin’ our thing
(เฑ็น วี ฟีนอิฌ โดย เอ๊า ธิง)
Fog the windows gettin’ very sentimental
(ฟ็อก เดอะ วีนโด เกดดิน เฝริ เซนทิเมนแท็ล)
Sippin’ Cosmos with the cherry in the middle
(ซิบปิ่น คอสโมะ วิฑ เดอะ เชริ อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล)
I keep it honest, word to real, that’s my promise
(ไอ คีพ อิท ออนเอ็ซท , เวิด ทู ริแอ็ล , แฑ็ท ไม พรอมอิซ)
Signin’ off, truly yours, Nastradamus
(ซายนิน ออฟฟ , ทรูลิ ยุร , แนซทาดาแมซ)

Thank God I found you
(แธ็งค ก็อด ดาย เฟานด ยู)
I was so lost without you
(ไอ วอส โซ ล็อซท วิเฑาท ยู)
My every wish and every dream
(ไม เอฝริ วิฌ แอ็นด เอฝริ ดรีม)
Somehow became reality
(ซัมฮาว บิเคม ริแอลอิทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thank God I Found You คำอ่านไทย Mariah Carey feat Joe, 98 Degrees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น