เนื้อเพลง Wild Things คำอ่านไทย Alessia Cara

Alessia Cara - Wild Things
To me where the wild things are is a place that exists is our minds.
ทู มี แวร์ ไวลด์ ทริง แอ อิส อะ.-เพลส แด้ท เอ็กซิ๊สท อิส เอ๊า ไมนด์ .
It’s a place of liberty and shamelessness.
อิท อะ.-เพลส อ็อฝ ลิ๊เบอร์ที่ แอนด์ เฌมเล็ซเน็ซ .
It can take a split second or a lifetime to find it,
อิท แคน เท้ค อะ.-สพลิ๊ท เซ๊คคั่น ออ อะ.-ไลฟ์ไทม์ ทู ไฟนด์ อิท ,
But once you do, you’ll be free
บั๊ท วั๊นซ ยู ดู , ยู บี ฟรี

Find table space to say your social graces
ไฟนด์ เท๊เบิ้ล สเพ๊ซ ทู เซย์ ยุร โซแฌ็ล เกร๊ซ
Bow your heads, they’re pious here, but you and I, we’re pioneers
บาว ยุร เฮด , เด ไพอัซ เฮียร , บั๊ท ยู แอนด์ ไอ , วี ไพโอเนียร์
We make our own rules, our own room, no bias here
วี เม้ค เอ๊า โอว์น รูล , เอ๊า โอว์น รูม , โน ไบ๊แอดส เฮียร
Let ’em sell what they are sellin’, there are no buyers here
เล็ท เอ็ม เซลล์ ว๊อท เด แอ เซลลิน , แดร์ แอ โน บูเยียร เฮียร

So gather all the rebels now, we’ll rabble-rouse and sing aloud
โซ แก๊เธ่อร์ ออล เร๊เบ่ล นาว , วี แรบเบิล-เราส แอนด์ ซิง อะเลาด
We don’t care what they say, no way, no way
วี ด็อน แคร์ ว๊อท เด เซย์ , โน เวย์ , โน เวย์
And we will leave the empty chairs to those who say we can’t sit there
แอนด์ วี วิล ลี๊ฝ เอ๊มพที่ แชร์ ทู โฑส ฮู เซย์ วี แคน ซิท แดร์
We’re fine all by ourselves
วี ไฟน ออล บาย เอารเซลฝส

So aye, we brought our drum and this is how we dance
โซ ไอ , วี บรอท เอ๊า ดรัม แอนด์ ดิส อิส ฮาว วี แด๊นซ์
No mistakin’, we make our breaks, if you don’t like our 808s
โน มิสเทคิน, วี เม้ค เอ๊า เบร๊ค , อิ๊ฟ ยู ด็อน ไล๊ค เอ๊า เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซ็ค
Then leave us alone, ’cause we don’t need your policies
เด็น ลี๊ฝ อัซ อะโลน , ค๊อส วี ด็อน นี๊ด ยุร โพลิคิ
We have no apologies for being…
วี แฮ็ฝ โน อโพโลไจซ์ ฟอร์ บีอิง…

Find me where the wild things are
ไฟนด์ มี แวร์ ไวลด์ ทริง แอ
We’ll be alright, don’t mind us, yeah
วี บี ออลไร๊ท , ด็อน ไมนด์ อัซ , เย่
Find me where the wild things are
ไฟนด์ มี แวร์ ไวลด์ ทริง แอ
We’ll be just fine, don’t mind us, yeah
วี บี จั๊สท ไฟน , ด็อน ไมนด์ อัซ , เย่
Find me where the wild things are
ไฟนด์ มี แวร์ ไวลด์ ทริง แอ

I lose my balance on these eggshells
ไอ ลู้ส มาย บ๊าล่านซ์ ออน ฑิส เอ็กเชลส
You tell me to tread
ยู เทลล มี ทู ทเร็ด
I’d rather be a wild one instead
ไอ ร๊าเธ่อร์ บี อะ.-ไวลด์ วัน อินสเท๊ด
Don’t wanna hang around the in crowd,
ด็อน วอนนา แฮง อะราวนฺดฺ อิน คราวดํ ,
The cool kids aren’t cool to me,
คูล คิด อิ้นท คูล ทู มี ,
They’re not cooler than we are
เด น็อท คูลเออะ แฑ็น วี แอ

So aye, we brought our drum and this is how we dance
โซ ไอ , วี บรอท เอ๊า ดรัม แอนด์ ดิส อิส ฮาว วี แด๊นซ์
No mistakin’, we make our breaks, if you don’t like our 808s
โน มิสเทคิน, วี เม้ค เอ๊า เบร๊ค , อิ๊ฟ ยู ด็อน ที ไล๊ค เอ๊า เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซ็ค
Then leave us alone, ’cause we don’t need your policies
เด็น ลี๊ฝ อัซ อะโลน , ค๊อส วี ด็อน นี๊ด ยุร โพลิคิ
We have no apologies for being…
วี แฮ็ฝ โน อโพโลไจซ์ ฟอร์ บีอิง…
Find me where the wild things are
ไฟนด์ มี แวร์ ไวลด์ ทริง แอ
We’ll be alright, don’t mind us, yeah
วี บี ออลไร๊ท , ด็อน ไมนด์ อัซ , เย่
Find me where the wild things are
ไฟนด์ มี แวร์ ไวลด์ ทริง แอ
We’ll be just fine, don’t mind us, yeah
วี บี จั๊สท ไฟน , ด็อน ไมนด์ อัซ , เย่

We will carve our place into time and space
วี วิล คาฝ เอ๊า เพลส อิ๊นทู ไทม์ แอนด์ สเพ๊ซ
We will find our way, or we’ll make a way, say hey, hey, hey
วี วิล ไฟนด์ เอ๊า เวย์ , ออ วี เม้ค อะ.-เวย์ , เซย์ เฮ , เฮ , เฮ
Find your grace, don’t you hide your face
ไฟนด์ ยุร เกร๊ซ , ด็อน ยู ไฮด์ ยุร เฟซ
And let it shine, shine, shine, shine, shine, shine
แอนด์ เล็ท อิท ไชน์ , ไชน์ , ไชน์ , ไชน์ , ไชน์ , ไชน์

So aye, we brought our drum and this is how we dance
โซ ไอ , วี บรอท เอ๊า ดรัม แอนด์ ดิส อิส ฮาว วี แด๊นซ์
No mistakin’, we make our breaks, if you don’t like our 808s
โน มิสเทคิน, วี เม้ค เอ๊า เบร๊ค , อิ๊ฟ ยู ด็อน ที ไล๊ค เอ๊า เอทฮันเดรด แอนด์ เอทตี้เซ็ค
Then leave us alone, ’cause we don’t need your policies
เด็น ลี๊ฝ อัซ อะโลน , ค๊อส วี ด็อน นี๊ด ยุร โพลิคิ
We have no apologies for being…
วี แฮ็ฝ โน อโพโลไจซ์ ฟอร์ บีอิง…

Find me where the wild things are
ไฟนด์ มี แวร์ ไวลด์ ทริง แอ
We’ll be alright, don’t mind us, yeah
วี บี ออลไร๊ท , ด็อน ไมนด์ อัซ , เย่
Find me where the wild things are
ไฟนด์ มี แวร์ ไวลด์ ทริง แอ
We’ll be just fine, don’t mind us, yeah
วี บี จั๊สท ไฟน , ด็อน ไมนด์ อัซ , เย่
Find me where the wild things are
ไฟนด์ มี แวร์ ไวลด์ ทริง แอ

There’s a wild thing that exists in all of us.
แด อะ.-ไวลด์ ทริง แด้ท เอ็กซิ๊สท อิน ออล อ็อฝ อัซ .
It lives in our passions, in the people we love, in our subconscious thoughts, our beliefs.
อิท ไล้ฝ อิน เอ๊า แพ๊ชชั่น , อิน พี๊เพิ่ล วี ลัฝ , อิน เอ๊า ซับคอนฌัซ ธอท , เอ๊า บิลีฟ .
It’s even made a home in the darkest parts of us.
อิท อี๊เฝ่น เมด อะ.-โฮม อิน ดาร์คเนท พาร์ท อ็อฝ อัซ
But we can’t be scared of it.
บั๊ท วี แคนท บี ซคา อ็อฝ อิท .
We have to become it.
วี แฮ็ฝ ทู บีคัม อิท .

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wild Things คำอ่านไทย Alessia Cara

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น