เนื้อเพลง Slippery คำอ่านไทย Migos

Slippery

[Quavo:]
ควอโว
Pop a perky just to start up (pop it, pop it pop it)
พ็อพ เพอกี้ จั๊สท ทู สท๊าร์ท อั๊พ (พ็อพ อิท , พ็อพ อิท พ็อพ อิท )
Two cups of purple just to warm up (two cups, drank)
ทู คัพ อ็อฝ เพ๊อร์เพิ่ล จั๊สท ทู วอร์ม อั๊พ (ทู คัพ , ดแร็งค )
I heard your bitch she got that water
ไอ เฮิด ยุร บิช ชี ก็อท แด้ท ว๊อเท่อร
(Splash, drip, drip, woo, splash)
(ซพแลฌ , ดริพ , ดริพ , วู , ซพแลฌ )
Slippery, ‘scuse me, please me (please)
ซลีพเพอะริ , สะคัส มี , พลีซ มี (พลีซ )
Arm up, or believe me, believe me (believe me)
อาร์ม อั๊พ , ออ บีลี๊ฝ มี , บีลี๊ฝ มี (บีลี๊ฝ มี )
Get beat, cause I’m flexin’ ‘Rari’s (skrt)
เก็ท บีท , ค๊อส ไอ เอ็ม เฟกซิน ราริส (เอสเคอาร์ที)
You can bet on me (skr, skr)
ยู แคน เบ๊ท ออน มี (เอสเคอาร์, เอสเคอาร์)

Hey, hey, hey, tater tot
เฮ , เฮ , เฮ , ทาเตอร์ ท็อท
Fuck niggas on my radar watch (watchin’)
ฟัค นิกงา ออน มาย เรดา ว๊อทช (วันชิน )
Crocodile hunter, turn ’em to some gator shots (urr)
คร๊อคโคไดล์ ฮันเทอะ , เทิร์น เอ็ม ทู ซัม เกเดอร์ ฌ็อท (อูลล)
Iced out watch (ice), ridin’ round ten o’ clock (ten)
ไอ๊ซ์ เอ๊าท ว๊อทช (ไอ๊ซ์ ), ริดอิน ราวนด เท็น โอ คล๊อค (เท็น )
Ridin’ round, geeked up, damn, think it’s three o’ clock (three)
ริดอิน ราวนด , กีก อั๊พ , แดมนํ , ทริ๊งค อิท ทรี โอ คล๊อค (ทรี )
Four o’ clock (four), five o’ clock, six o’ clock (five)
โฟ โอ คล๊อค (โฟ ), ไฟฝ โอ คล๊อค , ซิกซ์ โอ คล๊อค (ไฟฝ )
I’m gon pop, if I don’t I’m back to the pot (whip)
ไอ ก็อน พ็อพ , อิ๊ฟ ไอ ด็อน ที ไอ เอ็ม แบ็ค ทู พ๊อท (ฮวิพ )
I got rocks (rocks), big bales, big arms (bales)
ไอ ก็อท ร๊อค (ร๊อค ), บิ๊ก เบล , บิ๊ก อาร์ม (เบล )
Tommy gun, come out and play let’s have fun (yeah)
ทอมมิ กัน , คัม เอ๊าท แอนด์ เพลย์ เล็ท แฮ็ฝ ฟัน (เย่ )
Big scales (scales), fishscale, big weight (fish)
บิ๊ก สเคล (สเคล ), ฟิชคลา, บิ๊ก เว๊ท (ฟิช )
Iceberg (ice), ice tray, ice tray (woo)
ไอซเบิก (ไอ๊ซ์ ), ไอ๊ซ์ ทเร , ไอ๊ซ์ ทเร (วู )
Plug called (called), tried to front, I don’t need it (brrt)
พลั๊ก คอลลํ (คอลลํ ), ทไร ทู ฟร๊อนท , ไอ ด็อน นี๊ด อิท (บราท)
I don’t need it (brrt)
ไอ ด็อน นี๊ด อิท (บราท)
Pockets strong, wrist anemic (strong)
พ๊อคเค่ท สทรอง , ริ๊ซท อะนีมิค (สทรอง )
Get freezy (freezy), young nigga pay your debt-is (debt-is)
เก็ท ฟรีซี่ (ฟรีซี่ ), ยัง นิกงา เพย์ ยุร เด็บ -อิส (เด็บ -อิส )
Grandma (grandma) auntie Ab and auntie Neesa (Neese)
แกรนมา (แกรนมา ) อานทิ เอบี แอนด์ อานทิ นีซา (นีเซ)
Uncle Bo, auntie Greta serve ya perkys (Greta)
อั๊งเคิ่ล โบ , อานทิ เกทดา เซิร์ฝ ยา เพอร์กี้ (เกทดา )
Auntie Eva, she got a pound she might just serve it (serve)
อานทิ อีว่า , ชี ก็อท เพานด ชี ไมท จั๊สท เซิร์ฝ อิท (เซิร์ฝ )

Pop a perky just to start up (pop it, pop it pop it)
พ็อพ เพอร์กี้ จั๊สท ทู สท๊าร์ท อั๊พ (พ็อพ อิท , พ็อพ อิท พ็อพ อิท )
Two cups of purple just to warm up (two cups, drank)
ทู คัพ อ็อฝ เพ๊อร์เพิ่ล จั๊สท ทู วอร์ม อั๊พ (ทู คัพ , ดแร็งค )
I heard your bitch she got that water
ไอ เฮิด ยุร บิช ชี ก็อท แด้ท ว๊อเท่อร
(Splash, drip, drip, woo, splash)
(ซพแลฌ , ดริพ , ดริพ , วู , ซพแลฌ )
Slippery, ‘scuse me, please me (please)
ซลีพเพอะริ , scuse มี , พลีซ มี (พลีซ )
Arm up, or believe me, believe me (believe me)
อาร์ม อั๊พ , ออ บีลี๊ฝ มี , บีลี๊ฝ มี (บีลี๊ฝ มี )
Get beat, cause I’m flexin’ ‘Rari’s (skrt)
เก็ท บีท , ค๊อส ไอ เฟกซิน รารี (เอสเคอาร์ที)
You can bet on me (skr, skr)
ยู แคน เบ๊ท ออน มี (เอสเคอาร์, เอสเคอาร์)

[Offset:]
[ออฟเซท:]
(Offset!)
(ออฟเซท!)
Hey, hey, hey, slippery, she numbin’ me, that tongue on me
เฮ , เฮ , เฮ , ซลีพเพอะริ , ชี นัมบิน มี , แด้ท ทั๊ง ออน มี
Honestly (honest), she fuck with me, a wife to be (wife)
ออนเอ็ซทลิ (อ๊อนเน็สท ), ชี ฟัค วิธ มี , ไว๊ฟ ทู บี (ไว๊ฟ )
In Italy, bought her a fur, look like the wildebeest (rarr)
อิน อีทอะลิ , บอท เฮอ เฟอร์ , ลุ๊ค ไล๊ค วีลเดะบีซท (อราาาา)
Just chill with me (chill)
จั๊สท ชิล วิธ มี (ชิล )
It is no worry, it is a bill to me (it ain’t nothin’)
อิท อิส โน ว๊อร์รี่ , อิท อิส บิลล์ ทู มี (อิท อิ้นท นอทติน )
I pull up Diablo, I pull up with models
ไอ พูลล อั๊พ ไดโบล, ไอ พูลล อั๊พ วิธ โม๊เด็ล
I gave her her first Philippe (Philippe)
ไอ เกฝ เฮอ เฮอ เฟิร์สท ฟิลลิฟ (ฟิลลิฟ)
We goin’ full throttle, she swallowed the bottle
วี โกอิน ฟูล โทรเทล, ชี สว๊อลโล่ว บ๊อทเทิ่ล
I’m all in her ovaries (ahh)
ไอ ออล อิน เฮอ โอวาไรส (อา )
I gave her some dollars
ไอ เกฝ เฮอ ซัม ดอลเลอะ
I Gucci’d her collar now she can’t get over me (hey)
ไอ กู๊ซชี่ เฮอ ค๊อลลาร์ นาว ชี แคน เก็ท โอ๊เฝ่อร มี (เฮ )
She wanna dose of me (dose)
ชี วอนนา โดซ อ็อฝ มี (โดซ )
Just hop in the Ghost with me (Ghost)
จั๊สท ฮ็อพ อิน โก๊สท วิธ มี (โก๊สท )
Perky and molly, don’t vote for nobody
เพอร์กี้ แอนด์ มอลลิ , ด็อน โฝท ฟอร์ โนบอดี้
These bitch ass niggas ain’t solid (solid)
ฑิส บิช อาซ นิกงา อิ้นท โซ๊หลิด (โซ๊หลิด )
Run in your house and with pumps and the shotties
รัน อิน ยุร เฮ้าส แอนด์ วิธ พั๊มพ แอนด์ ชูทเท็ส
Your mom might be up inside it (bah)
ยุร มัม ไมท บี อั๊พ อิ๊นไซด์ อิท (บาช)
Cars robotic, bad bitch with a body
คารํ โรโบติค, แบ้ด บิช วิธ บ๊อดี้
But really don’t care nothing about it (uh-uh)
บั๊ท ริแอ็ลลิ ด็อน แคร์ นอตติง อะเบ๊าท อิท (อา -อา )
Cappin’ and poppin’, I seen that lil Masi
แคปพิน แอนด์ พอพปิน , ไอ ซีน แด้ท ลิล มาไซ
I coulda pulled up and just shot ya (brrt)
ไอ คอดา พูลล อั๊พ แอนด์ จั๊สท ฌ็อท ยา (บาาา)
It’s a jungle, I let off some fire (some fire)
อิท จั๊งเกิ้ล , ไอ เล็ท ออฟฟ ซัม ไฟเออะร (ซัม ไฟเออะร )

[Quavo:]
ควอโว
Pop a perky just to start up (pop it, pop it pop it)
พ็อพ เพอกี้ จั๊สท ทู สท๊าร์ท อั๊พ (พ็อพ อิท , พ็อพ อิท พ็อพ อิท )
Two cups of purple just to warm up (two cups, drank)
ทู คัพ อ็อฝ เพ๊อร์เพิ่ล จั๊สท ทู วอร์ม อั๊พ (ทู คัพ , ดแร็งค )
I heard your bitch she got that water
ไอ เฮิด ยุร บิช ชี ก็อท แด้ท ว๊อเท่อร
(Splash, drip, drip, woo, splash)
(ซพแลฌ , ดริพ , ดริพ , วู , ซพแลฌ )
Slippery, ‘scuse me, please me (please)
ซลีพเพอะริ , สะคัส มี , พลีซ มี (พลีซ )
Arm up, or believe me, believe me (believe me)
อาร์ม อั๊พ , ออ บีลี๊ฝ มี , บีลี๊ฝ มี (บีลี๊ฝ มี )
Get beat, cause I’m flexin’ ‘Rari’s (skrt)
เก็ท บีท , ค๊อส ไอ เอ็ม เฟกซิน ราริส (เอสเคอาร์ที)
You can bet on me (skr, skr)
ยู แคน เบ๊ท ออน มี (เอสเคอาร์, เอสเคอาร์)

[Gucci Mane:]
[กู๊ซชี่ เมน :]
I rock water, diamonds, I’m drippin’ but not slippin’
ไอ ร๊อค ว๊อเท่อร , ได๊ม่อนดํ , ไอ ดริพปิน บั๊ท น็อท สลิปพิน
I threw a quarter, (well damn) but no I’m not trippin’
ไอ ธรู คว๊อร์เท่อร , (เวลล แดมนํ ) บั๊ท โน ไอ น็อท ทริพพิน
Bugatti on Forgi’s, and nawl, I’m not crippin’
บูแกดดี ออน โฟรจิ , แอนด์ เนว, ไอ น็อท ครืพปิน
I buy Ferrari’s like Jordans
ไอ บาย เฟอรารี่ ไล๊ค จอแดน
I’m Mike and y’all Pippen
ไอ ไมค แอนด์ วาย ออล พิพเพ็น
Chillin’, just me and my millions
ชิลลิน , จั๊สท มี แอนด์ มาย มิ๊ลเลี่ยน
Niggas, they all in they feelin’s
นิกงา , เด ออล อิน เด ฟีลิน
My bitches, I spoil them like children
มาย บิดเชด , ไอ สพอยล์ เด็ม ไล๊ค ชีลดเร็น
So persistent, if I want it, I go get it
โซ เพอะซีซเท็นท , อิ๊ฟ ไอ ว้อนท อิท , ไอ โก เก็ท อิท
I’m so slimy, grimy, sheisty but still shining
ไอ โซ ซไลมอิ , ไกรมอิ , ชีอีทตี้ บั๊ท สทิลล ฌินนิง
Rude and unkindly, cruel with no conscious
รู๊ด แอนด์ อันไคนดลิ , ครู๊เอ้ล วิธ โน ค๊อนเชียส
Drop the top on College, nigga I ain’t with no nonsense
ดรอพ ท๊อพ ออน ค๊อลลิจ , นิกงา ไอ อิ้นท วิธ โน นอนเซ็นซ
And I’m a murderer nigga but I don’t promote violence
แอนด์ ไอ เมอเดอะเรอะ นิกงา บั๊ท ไอ ด็อน โพรโหมท ไฝโอะเล็นซ

[Takeoff:]
[เคกคอฟ :]
Dead shot (brrt), AK make your head rock (brrt)
เด้ด ฌ็อท (บราา), AK เม้ค ยุร เฮด ร๊อค (บราา)
Red dot, retro 8, Jordan they in stock
เร้ด ดอท , เรทโระ เอ็ก, จอแดน เด อิน สท๊อค
Lean on rocks (Act)
ลีน ออน ร๊อค (แอ๊คท )
Perkys, mollies, xannies, rocks (roxies)
เพอร์กี้, โมลไลส, เอ็นไนส, ร๊อค (ร็อคเออ)
Oxycontin (oxyies)
โอซี้คอนทิน (โอยิส)
Takeoff I’m your med doc (Takeoff!)
เคกคอฟ ไอ ยุร เม็ด ด็อค (เคกคอฟ !)
Leg lock (leg)
เล้ก ล๊อค (เล้ก )
The key I got, unlock the box (box)
คีย์ ไอ ก็อท , อันลอค บ๊อกซฺ (บ๊อกซฺ )
What’s in that box, huh?
ว๊อท อิน แด้ท บ๊อกซฺ , ฮู ?
Don’t tell em they might show the cops (shh)
ด็อน เทลล เอ็ม เด ไมท โชว์ ค็อพ (เอสเชช )
Wrist watch (bite), abnormal so I flood the clock (ice)
ริ๊ซท ว๊อทช (ไบ้ท์ ), แอบน๊อร์มอล โซ ไอ ฟลั๊ด คล๊อค (ไอ๊ซ์ )
Money flop, panties drop, that’s when them titties pop (woo)
มั๊นนี่ ฟล็อพ , แพนดีสฺ ดรอพ , แด้ท เอส เว็น เด็ม ไตเติลสฺ พ็อพ (วู )
Free my partners (John Wicc)
ฟรี มาย พาร์ทเน่อร์ (จอน วิคค)
‘Til they free it’s fuck the cops (fuck ’em)
ทิล เด ฟรี อิท ฟัค ค็อพ (ฟัค เอ็ม )
They know I geek a lot
เด โนว์ ไอ กีก ล็อท
They don’t know I keep a Glock (clueless)
เด ด็อน โนว์ ไอ คี๊พ คล็อก (คลูเลส )
Ain’t been no drought (where)
อิ้นท บีน โน เดร๊าท (แวร์ )
They think I been sleep a lot
ด ทริ๊งค ไอ บีน สลี๊พ ล็อท
They think I’m dumb (dumb)
เด ทริ๊งค ไอ ดัมบ (ดัมบ )
They don’t know I see the plot (see it)
เด ด็อน โนว์ ไอ ซี พล๊อท (ซี อิท )
Fuck it I seize a knot
ฟัค อิท ไอ ซี๊ซ น็อท

[Quavo:]
[ควอโว:]
Pop a perky just to start up (pop it, pop it pop it)
พ็อพ เพอกี้ จั๊สท ทู สท๊าร์ท อั๊พ (พ็อพ อิท , พ็อพ อิท พ็อพ อิท )
Two cups of purple just to warm up (two cups, drank)
ทู คัพ อ็อฝ เพ๊อร์เพิ่ล จั๊สท ทู วอร์ม อั๊พ (ทู คัพ , ดแร็งค )
I heard your bitch she got that water
ไอ เฮิด ยุร บิช ชี ก็อท แด้ท ว๊อเท่อร
(Splash, drip, drip, woo, splash)
(ซพแลฌ , ดริพ , ดริพ , วู , ซพแลฌ )
Slippery, ‘scuse me, please me (please)
ซลีพเพอะริ , สะคัส มี , พลีซ มี (พลีซ )
Arm up, or believe me, believe me (believe me)
อาร์ม อั๊พ , ออ บีลี๊ฝ มี , บีลี๊ฝ มี (บีลี๊ฝ มี )
Get beat, cause I’m flexin’ ‘Rari’s (skrt)
เก็ท บีท , ค๊อส ไอ เฟกซิน ราริส (เอสเคอาร์ที)
You can bet on me (skr, skr)
ยู แคน เบ๊ท ออน มี (เอสเคอาร์, เอสเคอาร์)
Hey, hey, hey
เฮ , เฮ , เฮ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Slippery คำอ่านไทย Migos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น