เนื้อเพลง O Superman คำอ่านไทย Laurie Anderson

O Superman. O judge. O Mom and Dad. Mom and Dad.
(โอ ซยูเพอะแม็น โอ จัจ โอ มัม แอ็นด แด็ด มัม แอ็นด แด็ด)
O Superman. O judge. O Mom and Dad. Mom and Dad.
(โอ ซยูเพอะแม็น โอ จัจ โอ มัม แอ็นด แด็ด มัม แอ็นด แด็ด)
Hi. I’m not home right now. But if you want to leave a
(ไฮ แอม น็อท โฮม ไรท เนา บัท อิฟ ยู ว็อนท ทู ลีฝ อะ)
message, just start talking at the sound of the tone.
(เมซซิจ , จัซท ซทาท ทอคอิง แอ็ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ โทน)
Hello? This is your Mother. Are you there? Are you
(เฮ็ลโล ที ซิส ยุร ม๊าเธ่อร์ อาร์ ยู แฑ อาร์ ยู)
coming home?
(คัมอิง โฮม)
Hello? Is anybody home? Well, you don’t know me,
(เฮ็ลโล อีส เอนอิบอดิ โฮม เว็ล , ยู ด้อนท์ โน มี ,)
but I know you.
(บัท ไอ โน ยู)
And I’ve got a message to give to you.
(แอ็นด อิฝ ก็อท ดา เมซซิจ ทู กิฝ ทู ยู)
Here come the planes.
(เฮียร คัม เดอะ พเลน)
So you better get ready. Ready to go. You can come
(โซ ยู เบทเทอะ เก็ท เรดอิ เรดอิ ทู โก ยู แค็น คัม)
as you are, but pay as you go. Pay as you go.
(แอ็ส ยู อาร์ , บัท เพ แอ็ส ยู โก เพ แอ็ส ยู โก)

And I said: OK. Who is this really? And the voice said:
(แอ็นด ดาย เซ็ด : โอเค ฮู อีส ที ริแอ็ลลิ แอ็นด เดอะ ฝอยซ เซ็ด :)
This is the hand, the hand that takes. This is the
(ที ซิส เดอะ แฮ็นด , เดอะ แฮ็นด แดท เทค ที ซิส เดอะ)
hand, the hand that takes.
(แฮ็นด , เดอะ แฮ็นด แดท เทค)
This is the hand, the hand that takes.
(ที ซิส เดอะ แฮ็นด , เดอะ แฮ็นด แดท เทค)
Here come the planes.
(เฮียร คัม เดอะ พเลน)
They’re American planes. Made in America.
(เดรว อะเมริแค็น พเลน เมด อิน อะเมริคะ)
Smoking or non-smoking?
(สโมคกิ้ง ออ น็อน สโมคกิ้ง)
And the voice said: Neither snow nor rain nor gloom
(แอ็นด เดอะ ฝอยซ เซ็ด : นีเฑอะไนเฑอะ ซโน นอ เรน นอ กลูม)
of night shall stay these couriers from the swift
(อ็อฝ ไนท แฌ็ล ซเท ฑิส คูเรียะ ฟร็อม เดอะ ซิวิฟท)
completion of their appointed rounds.
(ค็อมพลีฌัน อ็อฝ แฑ แอ็พพอยนท เรานด)

‘Cause when love is gone, there’s always justice.
(คอส ฮเว็น ลัฝ อีส กอน , แฑ ออลเว จัสติกส)
And when justive is gone, there’s always force.
(แอ็นด ฮเว็น ตัสตีฝ อีส กอน , แฑ ออลเว โฟซ)
And when force is gone, there’s always Mom. Hi Mom!
(แอ็นด ฮเว็น โฟซ อีส กอน , แฑ ออลเว มัม ไฮ มัม !)

So hold me, Mom, in your long arms. So hold me,
(โซ โฮลด มี , มัม , อิน ยุร ล็อง อาม โซ โฮลด มี ,)
Mom, in your long arms.
(มัม , อิน ยุร ล็อง อาม)
In your automatic arms. Your electronic arms.
(อิน ยุร ออโทะแมทอิค อาม ยุร อิเล็คทรอนอิค อาม)
In your arms.
(อิน ยุร อาม)
So hold me, Mom, in your long arms.
(โซ โฮลด มี , มัม , อิน ยุร ล็อง อาม)
Your petrochemical arms. Your military arms.
(ยุร เพทโระเคมอิแค็ล อาม ยุร มีลอิเทริ อาม)
In your electronic arms.
(อิน ยุร อิเล็คทรอนอิค อาม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O Superman คำอ่านไทย Laurie Anderson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น