เนื้อเพลง Not The Future คำอ่านไทย BAD LIP READING

Not The Future

I think it’s about time that I walk away, walk away
ไอ ทริ๊งค อิท อะเบ๊าท ไทม์ แด้ท ไอ ว๊อล์ค อะเวย์ , ว๊อล์ค อะเวย์
So I turn around to walk away but then I look back
โซ ไอ เทิร์น อะราวนฺดฺ ทู ว๊อล์ค อะเวย์ บั๊ท เด็น ไอ ลุ๊ค แบ็ค
Sad lady make me turn and walk away again
แซ้ด เล๊ดี้ เม้ค มี เทิร์น แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์ อะเกน

Even though it looks like it’s the future
อี๊เฝ่น โธ อิท ลุ๊ค ไล๊ค อิท ฟิ๊วเช่อร์
It’s really a long, long, time ago
อิท ริแอ็ลลิ อะ.-ลอง , ลอง , ไทม์ อะโก
When there were knights
เว็น แดร์ เวอ ไนท
And they got into fights
แอนด์ เด ก็อท อิ๊นทู ไฟ้ท
Using sabers of light
ยูสซิง เซเบอะ อ็อฝ ไล๊ท
Please remember
พลีซ รีเม๊มเบ่อร์
Even though some things look so familiar
อี๊เฝ่น โธ ซัม ทริง ลุ๊ค โซ แฟมิ๊ลิอาร์
They’re not really on Earth
เด น็อท ริแอ็ลลิ ออน เอิร์ทร
Yeah, it’s a galaxy far, far away
เย่ , อิท อะ.-แก๊แล่กซี่ ฟาร์ , ฟาร์ อะเวย์
Alien DNA walking ‘round every day
เอ๊เลี่ยน ดีเอ็นเอ ว๊อล์คิง ‘ราวด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And no one notices
แอนด์ โน วัน โน๊ทิซ

Well, I messed up
เวลล , ไอ เมส อั๊พ
Yeah, I made a mistake
เย่ , ไอ เมด อะ.-มิสเท้ค
I can’t sleep
ไอ แคน สลี๊พ
Have to find your place soon
แฮ็ฝ ทู ไฟนด์ ยุร เพลส ซูน
My tailor’s awesome
มาย เท๊เล่อร์ ออซัม
All the people looking
ออล พี๊เพิ่ล ลุ๊คคิง
Rolling like I’m platinum
โรลลิง ไล๊ค ไอ พแลทนัม
You know I’ve gone a long way to
ยู โนว์ ไอ กอน อะ.-ลอง เวย์ ทู
change my mind about us since I seen you
เช้งจํ มาย ไมนด์ อะเบ๊าท อัซ ซิ๊นซ ไอ ซีน ยู
But I’m talking at my robot as you mill about the city
บั๊ท ไอ ท๊อล์คิงคิง แอ็ท มาย โรบ๊อท แอส ยู มิลล์ อะเบ๊าท ซิ๊ที่
And I’m on my way
แอนด์ ไอ ออน มาย เวย์
Girl, there’s something that you need to know
เกิร์ล , แดร์ ซัมติง แด้ท ยู นี๊ด ทู โนว์

Even though it looks like it’s the future
อี๊เฝ่น โธ อิท ลุ๊ค ไล๊ค อิท ฟิ๊วเช่อร์
It’s really a long, long, time ago
อิท ริแอ็ลลิ อะ.-ลอง , ลอง , ไทม์ อะโก
When there were knights
เว็น แดร์ เวอ ไนท
And they got into fights
แอนด์ เด ก็อท อิ๊นทู ไฟ้ท
Using sabers of light
ยูสซิง เซเบอะ อ็อฝ ไล๊ท
Just remember
จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์
Even though some things look so familiar
อี๊เฝ่น โธ ซัม ทริง ลุ๊ค โซ แฟมิ๊ลิอาร์
They’re not really on Earth
เด น็อท ริแอ็ลลิ ออน เอิร์ทร
Yeah, it’s a galaxy far, far away
เย่ , อิท อะ.-แก๊แล่กซี่ ฟาร์ , ฟาร์ อะเวย์
Alien DNA walking ‘round every day
เอ๊เลี่ยน ดีเอ็นเอ ว๊อล์คิง ‘ราวด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And no one notices
แอนด์ โน วัน โน๊ทิซ

Ahhhh, space station blown away
อา , สเพ๊ซ สเทชั่น บโลน อะเวย์
(It’s not the future)
(อิท น็อท ฟิ๊วเช่อร์ )
Ahhhh, floating in the diaper tank
อา , โฟล้ทิง อิน ได๊อะเพ่อร์ แท๊งค
(It’s not the future)
(อิท น็อท ฟิ๊วเช่อร์ )
Ahhhh, space leprechaun fade away
อา , สเพ๊ซ ลีเพอร์เชียน เฟด อะเวย์
(It’s not the future)
(อิท น็อท ฟิ๊วเช่อร์ )
Ahhhh, cyborg with no big boy words to say
อา , ซี้บรอก วิธ โน บิ๊ก บอย เวิร์ด ทู เซย์
(It’s not the future)
(อิท น็อท ฟิ๊วเช่อร์ )

Get turnt
เก็ท เทิร์น
Get real turnt
เก็ท เรียล เทิร์น
Get turnt
เก็ท เทิร์น
Get, get real turnt
เก็ท , เก็ท เรียล เทิร์น

Well I’m a jaywalker
เวลล ไอ อะ.-จายวาลเกอร์
Got a lot of fresh damage, oh no
ก็อท อะ.-ล็อท อ็อฝ เฟรช แด๊เหมจ , โอ โน
I can’t always be around to
ไอ แคน ออลเว บี อะราวนฺดฺ ทู
Explore foreign love
เอ็กซโพลร์ ฟอร์เรน ลัฝ
Overflowing for your love
โอเฝิฟโลลิง ฟอร์ ยุร ลัฝ
At night I’m sure that when we argue
แอ็ท ไน๊ท ไอ ชัวร์ แด้ท เว็น วี อ๊าร์กิว
makes me dream about those demon fishies
เม้ค มี ดรีม อะเบ๊าท โฑส ดีมัน ฟิชชีส
It’s not the way that it’s meant to be and
อิท น็อท เวย์ แด้ท อิท เม็นท ทู บี แอนด์
I bless your outfit
ไอ เบล๊ส ยุร เอ้าฟิท
Mmmm, that’s a good choice
อึม , แด้ท อะ.-กู๊ด ช๊อยซํ
What is he saying? I don’t understand
ว๊อท อิส ฮี เซย์ยิง ?ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด
Listen girl
ลิ๊สซึ่น เกิร์ล
I hope the heartbreak leaves me on the weekend
ไอ โฮพ ฮาร์ทเบรก ลี๊ฝ มี ออน วี๊คเกน

Even though it looks like it’s the future
อี๊เฝ่น โธ อิท ลุ๊ค ไล๊ค อิท ฟิ๊วเช่อร์
It’s really a long, long, time ago
อิท ริแอ็ลลิ อะ.-ลอง , ลอง , ไทม์ อะโก
When there were knights
เว็น แดร์ เวอ ไนท
And they got into fights
แอนด์ เด ก็อท อิ๊นทู ไฟ้ท
Using sabers of light
ยูสซิง เซเบอะ อ็อฝ ไล๊ท
Just remember
จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์
Even though some things look so familiar
อี๊เฝ่น โธ ซัม ทริง ลุ๊ค โซ แฟมิ๊ลิอาร์
They’re not really on Earth
เด น็อท ริแอ็ลลิ ออน เอิร์ทร
Yeah, it’s a galaxy far, far away
เย่ , อิท อะ.-แก๊แล่กซี่ ฟาร์ , ฟาร์ อะเวย์
Alien DNA walking ‘round every day
เอ๊เลี่ยน ดีเอ็นเอ ว๊อล์คิง ‘ราวด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์

It’s a place where
อิท อะ.-เพลส แวร์
Little furry creatures dance but they’re not teddy bears
ลิ๊ทเทิ่ล เฟอริ ครีเชอะ แด๊นซ์ บั๊ท เด น็อท เท๊ดดี้ แบร์
They’re an alien equivalent
เด เอ๊เลี่ยน อี-ควิ๊-ฝาเล้นท
And they may rage in familiar trees
แอนด์ เด เมย์ เร้จ อิน แฟมิ๊ลิอาร์ ทรี
But it’s not the Redwoods you see
บั๊ท อิท น็อท แรดวูดส ยู ซี
Alien trees on an alien moon, oh-oh
เอ๊เลี่ยน ทรี ออน เอ๊เลี่ยน มูน , โอ -โอ
It’s something else indeed
อิท ซัมติง เอ๊ลส อินดี๊ด
Alien trees on an alien moon, oh-oh
เอ๊เลี่ยน ทรี ออน เอ๊เลี่ยน มูน , โอ -โอ
Time to break it down
ไทม์ ทู เบร๊ค อิท เดาน
Break it down, down, down, down
เบร๊ค อิท เดาน , เดาน , เดาน , เดาน

Yeah, I was big in Japan
เย่ , ไอ วอส บิ๊ก อิน จะแพน
I was king of Ping Pong
ไอ วอส คิง อ็อฝ พิง พอง
Yeah I was bad at tuba
เย่ ไอ วอส แบ้ด แอ็ท ทูบา
And I’m sure you’d like me to bounce
แอนด์ ไอ ชัวร์ ยู ไล๊ค มี ทู เบ๊าสฺ
Master, I need one of these
ม๊าสเต้อร์ , ไอ นี๊ด วัน อ็อฝ ฑิส
Do they come in threes?
ดู เด คัม อิน ทรี ?
‘cause I need to squeeze them
‘ควอส ไอ นี๊ด ทู สควี๊ซ เด็ม
Yeahhh
เย้
Yeah, I was big in Japan
เย่ , ไอ วอส บิ๊ก อิน จะแพน
I was king of Ping Pong
ไอ วอส คิง อ็อฝ พิง พอง
Yeah I was bad at tuba
เย่ ไอ วอส แบ้ด แอ็ท ทูบา
And I’m sure you’d like me to bounce
แอนด์ ไอ ชัวร์ ยู ไล๊ค มี ทู เบ๊าสฺ

Sometimes that moment when you wish you could run and hide
ซัมไทม์ แด้ท โม๊เม้นท เว็น ยู วิ๊ช ยู เคิด รัน แอนด์ ไฮด์
Is when you find you need a new hyperdrive
อิส เว็น ยู ไฟนด์ ยู นี๊ด อะ.-นิว ฮี้เปอร์ไดร์ว
We all sometimes wish we could get away
วี ออล ซัมไทม์ วิ๊ช วี เคิด เก็ท อะเวย์
And if you try
แอนด์ อิ๊ฟ ยู ธราย
Then you gotta just make sure if you hide in a cave that it’s
เด็น ยู กอททะ จั๊สท เม้ค ชัวร์ อิ๊ฟ ยู ไฮด์ อิน อะ.-เค๊ฝ แด้ท อิท
Really not some giant space snake
ริแอ็ลลิ น็อท ซัม ไจ๊แอ้นท สเพ๊ซ สเน๊ค

Even though it looks like it’s the future
อี๊เฝ่น โธ อิท ลุ๊ค ไล๊ค อิท เอส ฟิ๊วเช่อร์
It’s really a long, long, time ago
อิท ริแอ็ลลิ อะ.-ลอง , ลอง , ไทม์ อะโก
When there were knights
เว็น แดร์ เวอ ไนท
And they got into fights
แอนด์ เด ก็อท อิ๊นทู ไฟ้ท
Using sabers of light
ยูสซิง เซเบอะ อ็อฝ ไล๊ท
Just remember
จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์
Even though some things look so familiar
อี๊เฝ่น โธ ซัม ทริง ลุ๊ค โซ แฟมิ๊ลิอาร์
They’re not really on Earth
เด น็อท ริแอ็ลลิ ออน เอิร์ทร
Yeah, it’s a galaxy far, far away
เย่ , อิท อะ.-แก๊แล่กซี่ ฟาร์ , ฟาร์ อะเวย์
Alien DNA walking ‘round every day
เอ๊เลี่ยน ดีเอ็นเอ ว๊อล์คิง ‘ราวด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And no one notices
แอนด์ โน วัน โน๊ทิซ

Even though it looks like it’s the future
อี๊เฝ่น โธ อิท ลุ๊ค ไล๊ค อิท ฟิ๊วเช่อร์
It’s really a long, long, time ago
อิท ริแอ็ลลิ อะ.-ลอง , ลอง , ไทม์ อะโก
When there were knights
เว็น แดร์ เวอ ไนท
And they got into fights
แอนด์ เด ก็อท อิ๊นทู ไฟ้ท
Using sabers of light
ยูสซิง เซเบอะ อ็อฝ ไล๊ท
Just remember
จั๊สท รีเม๊มเบ่อร์
Even though some things look so familiar
อี๊เฝ่น โธ ซัม ทริง ลุ๊ค โซ แฟมิ๊ลิอาร์
They’re not really on Earth
เด น็อท ริแอ็ลลิ ออน เอิร์ทร
Yeah, it’s a galaxy far, far away
เย่ , อิท อะ.-แก๊แล่กซี่ ฟาร์ , ฟาร์ อะเวย์
Alien DNA walking ‘round every day
เอ๊เลี่ยน ดีเอ็นเอ ว๊อล์คิง ‘ราวด์ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
And no one notices
แอนด์ โน วัน โน๊ทิซ

Get turnt
เก็ท เทิร์น
Get real turnt
เก็ท เรียล เทิร์น
Get turnt
เก็ท เทิร์น
Get, get real turnt
เก็ท , เก็ท เรียล เทิร์น
It’s not the future
อิท น็อท ฟิ๊วเช่อร์
Get turnt
เก็ท เทิร์น
Get real turnt
เก็ท เรียล เทิร์น
Get turnt
เก็ท เทิร์น
Get, get real turnt
เก็ท , เก็ท เรียล เทิร์น
It’s not the future
อิท น็อท ฟิ๊วเช่อร์

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Not The Future คำอ่านไทย BAD LIP READING

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น