เนื้อเพลง Cold คำอ่านไทย Maroon 5

Maroon 5 - Cold

[Adam Levine:]
[แอดแอ็ม เลิฝวิน :]
Cold enough to chill my bones
โคลด์ อีน๊าฟ ทู ชิล มาย โบน
It feels like I don’t know you anymore
อิท ฟีล ไล๊ค ไอ ด็อน โนว์ ยู แอนนี่มอ
I don’t understand why you’re so cold to me
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์ ทู มี
With every breath you breathe
วิธ เอ๊เฝอร์รี่ บรี๊ทฺรฺ ยู บรีฑ
I see there’s something going on
ไอ ซี แดร์ ซัมติง โกอิง ออน
I don’t understand why you’re so cold
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์

Are we taking time or a time out?
แอ วี ทากกิง ไทม์ ออ อะ.-ไทม์ เอ๊าท ?
I can’t take the in between
ไอ แคน เท้ค อิน บีทะวีน
Asking me for space here in my house
อาสคฺคิง มี ฟอร์ สเพ๊ซ เฮียร อิน มาย เฮ้าส
You know how to fuck with me
ยู โนว์ ฮาว ทู ฟัค วิธ มี
Acting like we’re not together
แอ๊คทิง ไล๊ค วี น็อท ทูเก๊ทเธ่อร์
After everything that we’ve been through
แอ๊ฟเท่อร เอ๊วี่ติง แด้ท วี บีน ทรู
Sleeping up under the covers
สลี๊พพิง อั๊พ อั๊นเด้อร โค๊ฝเฝ่อร์
How am I so far away from you?
ฮาว แอ็ม ไอ โซ ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม ยู ?

Distant when we’re kissing
ดีซแท็นท เว็น วี คิสซิง
Feel so different
ฟีล โซ ดีฟเฟอะเร็นท
Baby tell me how did you get so…
เบ๊บี้ เทลล มี ฮาว ดิด ยู เก็ท โซ…

Cold enough to chill my bones
โคลด์ อีน๊าฟ ทู ชิล มาย โบน
It feels like I don’t know you anymore
อิท ฟีล ไล๊ค ไอ ด็อน โนว์ ยู แอนนี่มอ
I don’t understand why you’re so cold to me
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์ ทู มี
With every breath you breathe
วิธ เอ๊เฝอร์รี่ บรี๊ทฺรฺ ยู บรีฑ
I see there’s something going on
ไอ ซี แดร์ ซัมติง โกอิง ออน
I don’t understand why you’re so cold, yeah
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์ , เย่

Woah yeah
ว้าว เย่
Woah yeah
ว้าว เย่
I don’t understand why you’re so cold
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์

What you holdin’ on, holdin’ on for?
ว๊อท ยู โฮดดิน ออน , โฮดดิน ออน ฟอร์ ?
If you wanna leave just leave
อิ๊ฟ ยู วอนนา ลี๊ฝ จั๊สท ลี๊ฝ
Why you wanna bite your tongue for?
วาย ยู วอนนา ไบ้ท์ ยุร ทั๊ง ฟอร์ ?
The silence is killing me
ไซเล็นซ อิส คิลล์ลิง มี
Acting like we’re not together
แอ๊คทิง ไล๊ค วี น็อท ทูเก๊ทเธ่อร์
If you don’t want this, then what’s the use?
อิ๊ฟ ยู ด็อน ว้อนท ดิส , เด็น ว๊อท ยู๊ส ?
Sleeping up under the covers
สลี๊พ อั๊พ อั๊นเด้อร โค๊ฝเฝ่อร์
How am I so far away from you?
ฮาว แอ็ม ไอ โซ ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม ยู ?

Distant (oh) when we’re kissing (yeah)
ดีซแท็นท (โอ ) เว็น วี กำลังคิสซิง (เย่
Feel so different (yeah)
ฟีล โซ ดีฟเฟอะเร็นท (เย่ )
Baby tell me how did you get so…
เบ๊บี้ เทลล มี ฮาว ดิด ยู เก็ท โซ…

Cold enough to chill my bones
โคลด์ อีน๊าฟ ทู ชิล มาย โบน
It feels like I don’t know you anymore
อิท ฟีล ไล๊ค ไอ ด็อน โนว์ ยู แอนนี่มอ
I don’t understand why you’re so cold to me
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์ ทู มี
With every breath you breathe
วิธ เอ๊เฝอร์รี่ บรี๊ทฺรฺ ยู บรีฑ
I see there’s something going on
ไอ ซี แดร์ ซัมติง โกอิง ออน
I don’t understand why you’re so cold, yeah
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์ , เย่

[Adam Levine (Future):]
[แอดแอ็ม เลิฝวิน (ฟิ๊วเช่อร์ ):]
Woah yeah
ว้าว เย่
Woah yeah
ว้าว เย่
I don’t understand why you’re so cold, yeah
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์ , เย่
(So cold it’s colder)
(โซ โคลด์ อิท โคลเดอ )
Woah yeah
ว้าว เย่
(So cold it’s colder)
(โซ โคลด์ อิท โคลเดอ )
Woah yeah
ว้าว เย่
(So cold it’s colder)
(โซ โคลด์ อิท โคลเดอ )
I don’t understand why you’re so cold
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์

[Future:]
[ฟิ๊วเช่อร์ :]
Never thought that you were like this
เน๊เฝ่อร์ ธอท แด้ท ยู เวอ ไล๊ค ดิส
I took the tag off of major prices
ไอ ทุค แท็ก ออฟฟ อ็อฝ เม๊เจ้อร์ ไพร๊ซ์
I just spent half a mill’ on a chandelier
ไอ จั๊สท ซเพ็นท ฮาล์ฟ อะ.-มิลล์ ออน อะ.-แฌนเดะเลีย
Now you tryna cut me off like a light switch, yeah
นาว ยู ทายนา คัท มี ออฟฟ ไล๊ค อะ.-ไล๊ท สวิทช์ , เย่
Tryna stay, and I leave
ทายนา สเทย์ , แอนด์ ไอ ลี๊ฝ
Saying that you need some time to breath
เซย์ยิง แด้ท ยู นี๊ด ซัม ไทม์ ทู บรี๊ทฺรฺ
Thinking that I’m sleeping on the four letter word
ทริ๊งคิง แด้ท ไอ สลี๊พพิง ออน โฟ เล็ทเท่อร์ เวิร์ด
But the four letter word don’t sleep
บั๊ท โฟ เล็ทเท่อร์ เวิร์ด ด็อน สลี๊พ
We goin’ two separate ways
วี โกอิน ทู เซ๊พาเหรท เวย์
You ain’t been actin’ the same
ยู อิ้นท บีน แอสติน เซม
You gotta go, but where your heart used to be
ยู กอททะ โก , บั๊ท แวร์ ยุร ฮาร์ท ยู๊ส ทู บี
You gold dig every day
ยู โกลด์ ดีกกํ เอ๊เฝอร์รี่ เดย์
I switched the four door to the two door
ไอ สวิทช์ โฟ ดอร์ ทู ทู ดอร์
‘Cause I can’t let my driver hear what you say
ค๊อส ไอ แคน เล็ท มาย ดไรฝเออะ เฮียร ว๊อท ยู เซย์
Girl I tried to give you space
เกิร์ล ไอ ทไร ทู กี๊ฝ ยู สเพ๊ซ

[Adam Levine:]
[แอดแอ็ม เลิฝวิน :]
Baby tell me how did you get so
เบ๊บี้ เทลล มี ฮาว ดิด ยู เก็ท โซ
Cold enough to chill my bones
โคลด์ อีน๊าฟ ทู ชิล มาย โบน
It feels like I don’t know you anymore
อิท ฟีล ไล๊ค ไอ ด็อน โนว์ ยู แอนนี่มอ
I don’t understand why you’re so cold to me
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์ ทู มี
With every breath you breathe
วิธ เอ๊เฝอร์รี่ บรี๊ทฺรฺ ยู บรีฑ
I see there’s something going on
ไอ ซี แดร์ ซัมติง โกอิง ออน
I don’t understand why you’re so cold
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์

[Adam Levine (Future):]
[แอดแอ็ม เลิฝวิน (ฟิ๊วเช่อร์ ):]
(So cold it’s colder)
(โซ โคลด์ อิท โคลเดอ )
Woah yeah
ว้าว เย่
(So cold it’s colder)
(โซ โคลด์ อิท โคลเดอ )
Woah yeah
ว้าว เย่
(So cold it’s colder)
(โซ โคลด์ อิท โคลเดอ )
I don’t understand why you’re so cold, yeah
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์ , เย่
(So cold it’s colder)
(โซ โคลด์ อิท โคลเดอ )
Woah yeah
ว้าว เย่
(So cold it’s colder)
(โซ โคลด์ อิท โคลเดอ )
Woah yeah
ว้าว เย่
(So cold it’s colder)
(โซ โคลด์ อิท โคลเดอ )
I don’t understand why you’re so cold
ไอ ด็อน อั๊นเด้อรสแทนด วาย ยู โซ โคลด์

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cold คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น