เนื้อเพลง Thief คำอ่านไทย Ansel Elgort

Ansel Elgort - Thief

Call me a thief
คอลลํ มี อะ.-ทรี๊ฟ
There’s been a robbery
แดร์ บีน อะ.-รอบเบอะริ
I left with her heart
ไอ เล๊ฟท วิธ เฮอ ฮาร์ท
Tore it apart
โท อิท อะพาร์ท
Made no apologies
เมด โน อโพโลไจซ์

I’ve been living in the darkness
ไอ บีน ลีฝอิง อิน ดาคเน็ซ
Shadows in my apartment, heartless
แฌดโอ อิน มาย อะพาทเม็นท , ฮาทเลส
Taking love just to spill it on parchment
ทากกิง ลัฝ จั๊สท ทู สพิลล อิท ออน พาชเม็นท
Next page and I’m out again
เน๊กซท เพจ แอนด์ ไอ เอ๊าท อะเกน
I’ve been living in the night life
ไอ บีน ลีฝอิง อิน ไน๊ท ไล๊ฟ
Lips hit you like a drive by, frost bite
ลิพ ฮิท ยู ไล๊ค อะ.-ไดร๊ฝ บาย , ฟร็อซท ไบ้ท์
Ice cold, I mean they cut you like a sharp knife
ไอ๊ซ์ โคลด์ , ไอ มีน เด คัท ยู ไล๊ค อะ.-ชาร์พ ไน๊ฟ
Next page and I’m out again
เน๊กซท เพจ แอนด์ ไอ เอ็ม เอ๊าท อะเกน

Skin on my skin, what a wonderful sin
สกิน ออน มาย สกิน , ว๊อท อะ.-วันเดอะฟุล ซิน
Take your breath but you’re asking for more
เท้ค ยุร บรี๊ทฺรฺ บั๊ท ยู รี อาสคฺคิง ฟอร์ โม
The tip of my finger is tracing your figure
ทิพ อ็อฝ มาย ฟิ๊งเก้อร อิส ทเรซอิง ยุร ฟิ๊กเก้อร
I say good night and walk out the door
ไอ เซย์ กู๊ด ไน๊ท แอนด์ ว๊อล์ค เอ๊าท ดอร์

Call me a thief
คอลลํ มี อะ.-ทรี๊ฟ
There’s been a robbery
แดร์ บีน อะ.-รอบเบอะริ
I left with her heart
ไอ เล๊ฟท วิธ เฮอ ฮาร์ท
Tore it apart
โท อิท อะพาร์ท
Made no apologies
เมด โน อโพโลไจซ์
Just call me a thief
จั๊สท คอลลํ มี อะ.-ทรี๊ฟ
She was on top of me
ชี วอส ออน ท๊อพ อ็อฝ มี
Then I left with her heart
เด็น ไอ เล๊ฟท วิธ เฮอ ฮาร์ท
Broken and scarred
บโรเค็น แอนด์ สเกลี่
Made no apologies
เมด โน อโพโลไจซ์

We can be so hollow
วี แคน บี โซ ฮ๊อลโล่ว
Like my rib cage, the echoes follow
ไล๊ค มาย ริบ เค้จ , แอคโค ฟ๊อลโล่ว
Follow me like the fears I swallow
ฟ๊อลโล่ว มี ไล๊ค เฟียร์ ไอ สว๊อลโล่ว
And drown in all my mistakes
แอนด์ ดราวน อิน ออล มาย มิสเท้ค
All I know is that your skin bled
ออล ไอ โนว์ อิส แด้ท ยุร สกิน บเล็ด
Like the ink dripped from my pen
ไล๊ค อิ๊งค ดริพทฺ ฟรอม มาย เพ็น
My bed will be drenched in a scarlet rose red
มาย เบ๊ด วิล บี ดเร็นช อิน อะ.-ซคาเล็ท โรส เร้ด
And drown in all my mistakes
แอนด์ ดราวน อิน ออล มาย มิสเท้ค

Skin on my skin, what a wonderful sin
สกิน ออน มาย สกิน , ว๊อท อะ.-วันเดอะฟุล ซิน
Take your breath but you’re asking for more
เท้ค ยุร บรี๊ทฺรฺ บั๊ท ยู อาสคฺคิง ฟอร์ โม
The tip of my finger is tracing your figure
ทิพ อ็อฝ มาย ฟิ๊งเก้อร อิส ทเรซอิง ยุร ฟิ๊กเก้อร
I say good night and walk out the door
ไอ เซย์ กู๊ด ไน๊ท แอนด์ ว๊อล์ค เอ๊าท ดอร์

Call me a thief
คอลลํ มี อะ.-ทรี๊ฟ
There’s been a robbery
แดร์ บีน อะ.-รอบเบอะริ
I left with her heart
ไอ เล๊ฟท วิธ เฮอ ฮาร์ท
Tore it apart
โท อิท อะพาร์ท
Made no apologies
เมด โน อโพโลไจซ์
Just call me a thief
จั๊สท คอลลํ มี อะ.-ทรี๊ฟ
She was on top of me
ชี วอส ออน ท๊อพ อ็อฝ มี
Then I left with her heart
เด็น ไอ เล๊ฟท วิธ เฮอ ฮาร์ท
Broken and scarred
บโรเค็น แอนด์ สเกลี่
Made no apologies
เมด โน อโพโลไจซ์

Girl you better just lock me up
เกิร์ล ยู เบ๊ทเท่อร์ จั๊สท ล๊อค มี อั๊พ
Because I’ve never been good enough
บิคอส ไอ เน๊เฝ่อร์ บีน กู๊ด อีน๊าฟ
So you better just lock me up, lock me up
โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ จั๊สท ล๊อค มี อั๊พ , ล๊อค มี อั๊พ
Girl you better just lock me up
เกิร์ล ยู เบ๊ทเท่อร์ จั๊สท ล๊อค มี อั๊พ
Because I’ve never been good enough
บิคอส ไอ เน๊เฝ่อร์ บีน กู๊ด อีน๊าฟ
So you better just lock me up, lock me up
โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ จั๊สท ล๊อค มี อั๊พ , ล๊อค มี อั๊พ

The tip of my finger is tracing your figure
ทิพ อ็อฝ มาย ฟิ๊งเก้อร อิส ทเรซอิง ยุร ฟิ๊กเก้อร
I say good night and walk out the door
ไอ เซย์ กู๊ด ไน๊ท แอนด์ ว๊อล์ค เอ๊าท ดอร์

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thief คำอ่านไทย Ansel Elgort

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น