เนื้อเพลง American Pie คำอ่านไทย Madonna

A long, long time ago
(อะ ล็อง , ล็อง ไทม อะโก)
I can still remember
(ไอ แค็น ซทิล ริเมมเบอะ)
How that music used to make me smile
(เฮา แดท มยูสิค ยูซ ทู เมค มี ซไมล)
And I knew if I had my chance
(แอ็นด ดาย นยู อิฟ ฟาย แฮ็ด ไม ชานซ)
That I could make those people dance
(แดท ไอ คูด เมค โฑส พี๊เพิ่ล ดานซ)
And maybe they’d be happy for a while
(แอ็นด เมบี เดยฺ บี แฮพพิ ฟอ รา ฮไวล)

Did you write the book of love
(ดิด ยู ไรท เดอะ บุค อ็อฝ ลัฝ)
And do you have faith in God above<
(แอ็นด ดู ยู แฮ็ฝ เฟธ อิน ก็อด อะบัฝ <)
If the Bible tells you so?
(อิฟ เดอะ ไบบล เท็ล ยู โซ)
Now do you believe in rock and roll?
(เนา ดู ยู บิลีฝ อิน ร็อค แอ็นด โรล)
Can music save your mortal soul?
(แค็น มยูสิค เซฝ ยุร มอแท็ล โซล)
And can you teach me how to dance real slow?
(แอ็นด แค็น ยู ทีช มี เฮา ทู ดานซ ริแอ็ล ซโล)

Well, I know that you’re in love with him
(เว็ล , ไอ โน แดท ยัวร์ อิน ลัฝ วิฑ ฮิม)
’cause I saw you dancin’ in the gym
(คอส ไอ ซอ ยู แดนซิน อิน เดอะ จิม)
You both kicked off your shoes
(ยู โบธ คิด ออฟฟ ยุร ฌู)
Man, I dig those rhythm and blues
(แม็น , ไอ ดิก โฑส ริธึ่ม แอ็นด บลู)
I was a lonely teenage broncin’ buck
(ไอ วอส ซา โลนลิ ทีนเอจ บรอนซิน บัค)
With a pink carnation and a pickup truck
(วิฑ อะ พิงค คาเนฌัน แอ็นด อะ พิกคัพ ทรัค)
But I knew I was out of luck
(บัท ไอ นยู ไอ วอส เอาท อ็อฝ ลัค)
The day the music died
(เดอะ เด เดอะ มยูสิค ได)
I started singin’
(ไอ ซทาท ซิงอิน)

Bye, bye Miss American Pie
(ไบ , ไบ มิซ อะเมริแค็น ไพ)
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry
(ดโรฝ ไม เชฝวี่ทู เดอะ เลฝอิ บัท เดอะ เลฝอิ วอส ดไร)
Them good ol’ boys were drinking whiskey and rye
(เฑ็ม กุด ol บอย เวอ ดริงคิง ฮวีซคิ แอ็นด ไร)
Singin’ this’ll be the day that I die
(ซิงอิน เดซเซล บี เดอะ เด แดท ไอ ได)
This’ll be the day that I die
(เดซเซล บี เดอะ เด แดท ไอ ได)

I met a girl who sang the blues
(ไอ เม็ท ดา เกิล ฮู แซ็ง เดอะ บลู)
And I asked her for some happy news
(แอ็นด ดาย อาซค เฮอ ฟอ ซัม แฮพพิ นยู)
But she just smiled and turned away
(บัท ชี จัซท ซไมล แอ็นด เทิน อะเว)
Then I went down to the sacred store
(เฑ็น นาย เว็นท เดาน ทู เดอะ เซคเร็ด ซโท)
Where I’d heard the music years before
(ฮแว อาย เฮิด เดอะ มยูสิค เยีย บิโฟ)
But the man there said the music wouldn’t play
(บัท เดอะ แม็น แฑ เซ็ด เดอะ มยูสิค วูดดึ่น พเล)
Well now in the streets the children screamed
(เว็ล เนา อิน เดอะ ซทรีท เดอะ ชีลดเร็น ซครีม)
The lovers cried and the poets dreamed
(เดอะ ลัฝเออะ คไร แอ็นด เดอะ โพเอ็ท ดรีม)
But not a word was spoken
(บัท น็อท ดา เวิด วอส ซโพเค็น)
The church bells all were broken
(เดอะ เชิช เบลล์ ซอร์ เวอ บโรเค็น)
And the three men I admire most
(แอ็นด เดอะ ธรี เม็น นาย แอ็ดไมร โมซท)
the Father, Son, and the Holy Ghost
(เดอะ ฟาเฑอะ , ซัน , แอ็นด เดอะ โฮลิ โกซท)
They caught the last train for the coast
(เฑ คอท เดอะ ลาซท ทเรน ฟอ เดอะ โคซท)
The day the music died
(เดอะ เด เดอะ มยูสิค ได)
We started singing
(วี ซทาท ซิงกิง)

Bye, bye Miss American Pie
(ไบ , ไบ มิซ อะเมริแค็น ไพ)
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry
(ดโรฝ ไม เชฝวี่ทู เดอะ เลฝอิ บัท เดอะ เลฝอิ วอส ดไร)
Them good ol’ boys were drinking whiskey and rye
(เฑ็ม กุด ol บอย เวอ ดริงคิง ฮวีซคิ แอ็นด ไร)
Singin’ this’ll be the day that I die
(ซิงอิน เดซเซล บี เดอะ เด แดท ไอ ได)
This’ll be the day that I die
(เดซเซล บี เดอะ เด แดท ไอ ได)

Bye, bye Miss American Pie
(ไบ , ไบ มิซ อะเมริแค็น ไพ)
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry
(ดโรฝ ไม เชฝวี่ทู เดอะ เลฝอิ บัท เดอะ เลฝอิ วอส ดไร)
Them good ol’ boys were drinking whiskey and rye
(เฑ็ม กุด ol บอย เวอ ดริงคิง ฮวีซคิ แอ็นด ไร)
Singin’ this’ll be the day that I die
(ซิงอิน เดซเซล บี เดอะ เด แดท ไอ ได)
This’ll be the day that I die
(เดซเซล บี เดอะ เด แดท ไอ ได)

We started singing
(วี ซทาท ซิงกิง)
We started singing
(วี ซทาท ซิงกิง)
We started singing
(วี ซทาท ซิงกิง)
We started singing…
(วี ซทาท ซิงกิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง American Pie คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น