เนื้อเพลง All We Have Is Love คำอ่านไทย Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter - All We Have Is Love

They could tear this house down brick by brick
เด เคิด เทียร์ ดิส เฮ้าส เดาน บริ๊ค บาย บริ๊ค
But we won’t even miss a thing
บั๊ท วี ว็อน อี๊เฝ่น มิซ อะ.-ทริง
They said we’d never make it but our hearts won’t quit
เด เซ็ด วี เน๊เฝ่อร์ เม้ค อิท บั๊ท เอ๊า ฮาร์ท ว็อน ควิท
A never ending fantasy
อะ.-เน๊เฝ่อร์ เอ็นดิง แฟนทะซิ

We could be royalty, king and queen of nowhere
วี เคิด บี รอยแอ็ลทิ , คิง แอนด์ ควีน อ็อฝ โนแวร์
Lose it all, everything
ลู้ส อิท ออล , เอ๊วี่ติง
As long as we got you and I, you and me
แอส ลอง แอส วี ก็อท ยู แอนด์ ไอ , ยู แอนด์ มี
They can tear this whole house down
เด แคน เทียร์ ดิส โฮล เฮ้าส เดาน

All we have is love
ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ
All we have is love
ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ
All we have is love
ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ
When shadows and demons are chasing
เว็น แฌดโอ แอนด์ ดีมัน แอ เชซิง
There’s no way that our hearts will be breaking
แดร์ โน เวย์ แด้ท เอ๊า ฮาร์ท วิล บี เบร๊คคิง
Cause all we have is love
ค๊อส ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ

We don’t need a dream to be wide awake
วี ด็อน นี๊ด อะ.-ดรีม ทู บี ไวด์ อะเว้ค
When every day is ecstasy
เว็น เอ๊เฝอร์รี่ เดย์ อิส เอคซทะซิ
We won’t let the stars crossed change our fate
วี ว็อน เล็ท สทาร์ ครอสสํ เช้งจํ เอ๊า เฟ้ท
It’s heaven when you’re next to me
อิท เฮ๊ฝเฝ่น เว็น ยู เน๊กซท ทู มี

We could be royalty, king and queen of nowhere
วี เคิด บี รอยแอ็ลทิ , คิง แอนด์ ควีน อ็อฝ โนแวร์
Lose it all, everything
ลู้ส อิท ออล , เอ๊วี่ติง
As long as we got you and I, you and me
แอส ลอง แอส วี ก็อท ยู แอนด์ ไอ , ยู แอนด์ มี
They can tear this whole house down
เด แคน เทียร์ ดิส โฮล เฮ้าส เดาน

All we have is love
ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ
All we have is love
ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ
All we have is love
ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ
When shadows and demons are chasing
เว็น แฌดโอ แอนด์ ดีมัน แอ เชซิง
There’s no way that our hearts will be breaking
แดร์ โน เวย์ แด้ท เอ๊า ฮาร์ท วิล บี เบร๊คคิง 
Cause all we have is love
ค๊อส ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ

They could tear this house down brick by brick
เด เคิด เทียร์ ดิส เฮ้าส เดาน บริ๊ค บาย บริ๊ค
But we won’t even miss a thing
บั๊ท วี ว็อน อี๊เฝ่น มิซ อะ.-ทริง
They said we’d never make it but our hearts won’t quit
เด เซ็ด วี เน๊เฝ่อร์ เม้ค อิท บั๊ท เอ๊า ฮาร์ท ว็อน ควิท
A never ending fantasy
อะ.-เน๊เฝ่อร์ เอ็นดิง แฟนทะซิ

All we have is love
ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ
All we have is love
ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ
All we have is love
ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ
When shadows and demons are chasing
เว็น แฌดโอ แอนด์ ดีมัน แอ เชซิง
There’s no way that our hearts will be breaking
แดร์ โน เวย์ แด้ท เอ๊า ฮาร์ท วิล บี เบร๊คคิง
Cause all we have is love
ค๊อส ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ

Cause all we have is love
ค๊อส ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ
Cause all we have is love
ค๊อส ออล วี แฮ็ฝ อิส ลัฝ

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All We Have Is Love คำอ่านไทย Sabrina Carpenter

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น