เนื้อเพลง Jet Lag คำอ่านไทย Simple Plan feat Natasha Bedingfield

So jet-lagged
(โซ เจ๊ต แลกทฺ)

What time is it where you are?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท ฮแว ยู อาร์)
I miss you more than anything
(ไอ มิซ ยู โม แฑ็น เอนอิธิง)
And back at home you feel so far
(แอ็นด แบ็ค แกท โฮม ยู ฟีล โซ ฟา)
Waitin’ for the phone to ring
(เว๊ทดิน ฟอ เดอะ โฟน ทู ริง)
It’s gettin’ lonely livin’ upside down
(อิทซ เกดดิน โลนลิ ลีฝอิน อัพไซต์ เดาน)
I don’t even wanna be in this town
(ไอ ด้อนท์ อีเฝ็น วอนนา บี อิน ที ทาวน์)
Tryin’ to figure out the time zones makin’ me crazy
(ทายอิน ทู ฟีกยุร เอาท เดอะ ไทม โสน เมกิน มี คเรสิ)

You say good morning
(ยู เซ กุด มอนิง)
When it’s midnight
(ฮเว็น อิทซ มิดไนท์)
Going out of my head
(โกอิ้ง เอาท อ็อฝ ไม เฮ็ด)
Alone in this bed
(อะโลน อิน ที เบ็ด)
I wake up to your sunset
(ไอ เวค อัพ ทู ยุร ซันเซส)
And it’s driving me mad
(แอ็นด อิทซ ดรายวิง มี แม็ด)
I miss you so bad
(ไอ มิซ ยู โซ แบ็ด)
And my heart, heart, heart is so jet-lagged
(แอ็นด ไม ฮาท , ฮาท , ฮาท อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ)
Heart, heart, heart is so jet-lagged
(ฮาท , ฮาท , ฮาท อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ)
Heart, heart, heart is so jet-lagged, is so jet-lagged
(ฮาท , ฮาท , ฮาท อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ , อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ)

What time is it where you are?
(ฮว็อท ไทม อีส ซิท ฮแว ยู อาร์)
Five more days and I’ll be home
(ไฟฝ โม เด แซน อิล บี โฮม)
I keep your picture in my car
(ไอ คีพ ยุร พีคเชอะ อิน ไม คา)
I hate the thought of you alone
(ไอ เฮท เดอะ ธอท อ็อฝ ยู อะโลน)
I’ve been keepin’ busy all the time
(อิฝ บีน คริพปิน บีสอิ ออล เดอะ ไทม)
Just to try to keep you off my mind
(จัซท ทู ทไร ทู คีพ ยู ออฟฟ ไม ไมนด)
Tryin’ to figure out the time zones makin’ me crazy
(ทายอิน ทู ฟีกยุร เอาท เดอะ ไทม โสน เมกิน มี คเรสิ)

You say good morning
(ยู เซ กุด มอนิง)
When it’s midnight
(ฮเว็น อิทซ มิดไนท์)
Going out of my head
(โกอิ้ง เอาท อ็อฝ ไม เฮ็ด)
Alone in this bed
(อะโลน อิน ที เบ็ด)
I wake up to your sunset
(ไอ เวค อัพ ทู ยุร ซันเซส)
And it’s drivin’ me mad
(แอ็นด อิทซ ดรายวิน มี แม็ด)
I miss you so bad
(ไอ มิซ ยู โซ แบ็ด)
And my heart, heart, heart is so jet-lagged
(แอ็นด ไม ฮาท , ฮาท , ฮาท อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ)
Heart, heart, heart is so jet-lagged
(ฮาท , ฮาท , ฮาท อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ)
Heart, heart, heart is so jet-lagged, is so jet lagged
(ฮาท , ฮาท , ฮาท อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ , อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ)

I miss you so bad [x5]
(ไอ มิซ ยู โซ แบ็ด [ x5 ])
I wanna share your horizon
(ไอ วอนนา แฌ ยุร ฮอไร๊ซั่น)
I miss you so bad
(ไอ มิซ ยู โซ แบ็ด)
And see the same sun rising
(แอ็นด ซี เดอะ เซม ซัน ไรสอิง)
I miss you so bad
(ไอ มิซ ยู โซ แบ็ด)
And turn the hour hand back to when you were holding me.
(แอ็นด เทิน เดอะ เอาร แฮ็นด แบ็ค ทู ฮเว็น ยู เวอ โฮลดิง มี)

You say good morning
(ยู เซ กุด มอนิง)
When it’s midnight
(ฮเว็น อิทซ มิดไนท์)
Going out of my head
(โกอิ้ง เอาท อ็อฝ ไม เฮ็ด)
Alone in this bed
(อะโลน อิน ที เบ็ด)
I wake up to your sunset
(ไอ เวค อัพ ทู ยุร ซันเซส)
And it’s drivin’ me mad
(แอ็นด อิทซ ดรายวิน มี แม็ด)
I miss when you say good morning
(ไอ มิซ ฮเว็น ยู เซ กุด มอนิง)
But it’s midnight
(บัท อิทซ มิดไนท์)
Going out of my head
(โกอิ้ง เอาท อ็อฝ ไม เฮ็ด)
Alone in this bed
(อะโลน อิน ที เบ็ด)
I wake up to your sunset
(ไอ เวค อัพ ทู ยุร ซันเซส)
And it’s drivin’ me mad
(แอ็นด อิทซ ดรายวิน มี แม็ด)
I miss you so bad
(ไอ มิซ ยู โซ แบ็ด)
And my heart, heart, heart is so jet-lagged
(แอ็นด ไม ฮาท , ฮาท , ฮาท อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ)
Heart, heart, heart is so jet-lagged
(ฮาท , ฮาท , ฮาท อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ)
Heart, heart, heart is so jet-lagged, is so jet-lagged, is so jet-lagged
(ฮาท , ฮาท , ฮาท อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ , อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ , อีส โซ เจ๊ต แลกทฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Jet Lag คำอ่านไทย Simple Plan feat Natasha Bedingfield

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น